Het hoogste punt

Op 4 februari hebben wij het hoogste punt van onze school gevierd. Het was fijn om zo als school bij elkaar te zijn. De kinderen hebben eerst geluisterd naar enkele toespraakjes. Twee kinderen hebben met wethouder Verstand onze nieuwe schoolvlag aan de steiger uitgerold. De wethouder heeft na zijn speech aan de kinderen van de schoolpleincommissie de cheque van 50.000 euro overhandigd. Zowel de kinderen als de wethouder moesten met een hele grote pen nog een handtekening op de cheque zetten. Na afloop van deze feestelijkheden kregen de kinderen wat lekkers te eten en te drinken. De ouders van de oudercommissie hadden van koek prachtige schooltjes gemaakt. Het ging er in als koek. Tevens kregen de kinderen nog als cadeautje een tas met een appelbox, een bidon en een springtouw.
We kijken terug op een mooi feest en zijn de ouders van de oudercommissie erg dankbaar voor hun hulp.

 
Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl