test-Digi-nieuwsbrief

Hier de allereerste editie van onze digitale nieuwsbrief!! We hopen dat u dit tekst-exemplaar goed ontvangen hebt. Als dat niet zo is, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om de brief op internet te bekijken. We zijn natuurlijk benieuwd naar uw reactie.............


GRAPJE, PLAGEN, PESTEN

Deze week zullen we in alle groepen stil staan bij ons pestprotocol. Wanneer is plagen nog leuk? En wanneer moet het zo snel mogelijk stoppen? Hoe kun je als klas zorgen dat er in je groep niet gepest wordt? Wilt u hierover ook thuis met uw kind praten? In de bovenbouw zullen we ook aandacht geven aan cyberpesten: (meestal) anonieme, digitale bedreiging tussen kinderen via hyves/msn. Hiervoor is een deskundige uitgenodigd die een gastles komt geven. 

 

 


JAARKALENDER

Gisteren zijn de jaarkalenders uitgedeeld. Mocht u een 2e exemplaar willen hebben, dan kunt u deze tegen betaling van €3,- afhalen bij Euranne. Overigens staan alle gegevens ook op onze site.


CONTACTGEGEVENS

Graag met spoed de rode contactformulieren inleveren. Dan kunnen we binnenkort de complete klasgenotenlijsten meegeven!


CONTACTAVONDEN

Volgende week dinsdag en donderdagavond ontmoeten we u graag op de contactavonden. We doen dat dit jaar voor het eerst en er zullen weinig scholen in Nederland zijn die dit aanbieden. De nieuwe leerkracht kent uw kind immers nog niet zo lang. De gesprekken zijn bedoeld om CONTACT te maken en over en weer vertrouwen te krijgen. Door als ouders en leerkrachten hiermee een goede start maken, is het makkelijker om elkaar te vinden op momenten dat het écht nodig is.
Bespreekpunten zijn:

  • Hoe is de start ervaren?
  • Wat is voor ons van belang om te weten over uw kind?
  • Hoe ziet u uw kind (karakter, hobby’s)?
  • Bij wie voelt hij/zij zich vertrouwd?

Bij deze nieuwsbrief is een rooster gevoegd. We hebben alle gezinnen ingedeeld omdat we er vanuit gaan dat ieder gezin dit contact op prijs stelt. Onderling ruilen mag. Graag wel even doorgeven aan de leerkracht.
Gezinnen bij wie de komende weken een huisbezoek gepland staat ontbreken op de lijst.


AIRBORNEHERDENKINGEN

A.s. vrijdagavond zullen leerlingen van groep 6 en 7 bij de Airborneherdenking zijn. Eerst zingen zij enkele liederen bij de plechtigheid in het Kleine Kerkje. Na de stille tocht zullen zij bij het monument een krans leggen.
Zondagochtend fietsen de leerlingen van groep 7 en 8 naar Oosterbeek. De plechtigheid op het Kerkhof is jaarlijks een indrukwekkende ervaring. We vinden het fijn als zoveel mogelijk kinderen meegaan. Zie de speciale nieuwsbrief van vorige week (ook op de website).


JANTJE BETON

Vorige week woensdag is het wereldrecord vliegeren behaald. Maar liefst 17.000 kinderen in Nederland lieten tegelijk hun oranje vlieger op. Vandaag krijgt ieder kind een pakje loten mee. LET OP: Dit pakje loten is geld waard. Ga er zorgvuldig mee om. Natuurlijk hopen we dat het uw kind lukt om de loten te verkopen in de familie,- buren- en kennissenkring. Als dat niet lukt móeten de onverkochte loten weer terug naar school.
Deze actie brengt jaarlijks veel geld op. De opbrengst wordt gehalveerd:
1. Voor ieder kind in Nederland een plek om te spelen (zie www.jantjebeton.nl)
2. Aanvulling van onze spelletjeskast op school (Smartgames, gezelschapsspellen).
Er is één week de tijd om de loten te verkopen. Uiterlijk volgende week woensdag willen we de lege boekjes en de envelop met geld graag terug op school.


SCHOOLFOTOGRAAF

A.s. maandag 20 september gaan alle kinderen op de foto. ’s Ochtends worden de individuele portretten en klassenfoto’s gemaakt. ’s Middags kunnen de kinderen uit één gezin met elkaar op de foto. Om geen onnodige kosten te maken, willen we graag dat u vooraf aangeeft of u hier prijs op stelt. Wilt u in dat geval onderstaand briefje ingevuld meegeven?
De fotograaf vraagt om vrolijke kleurrijke kleding!!


LUIZENCONTROLE

A.s. donderdagmiddag worden al onze leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u uw kind die dag geen vlechten, staartjes of gel in het haar doen. Wanneer bij uw kind hoofdluis gevonden wordt, hoort u dat diezelfde middag via de eigen leerkracht. Wanneer u thuis hoofdluis ontdekt bij uw kind, horen wij dat graag zo snel mogelijk. Er is dan namelijk een grote kans dat deze hoofdluizen ook al overgelopen zijn naar klasgenoten!!


AGENDA

 Ouderraadsvergadering  13 september 20.00u
 Medezeggenschapsvergadering   14 september 20.00u J.P .Thijsse
 Luizencontrole   16 september 13.00u
 Gr. 6 t/m 8: gastles over cyberpesten   16 september
 Gr. 6 en 7-leerlingen: Airborneherdenking Heelsum   17 september 18.00u-20.00u
 Gr. 7 en 8 Airborneherdenking Oosterbeek   zo. 19 september 10.30u-13.30u
 Schoolfotograaf  20 september
 Contactavonden (10-minutengesprekken): zie rooster!! 21 en 23 september 
  Start Kinderboekenweek   6 oktober
 Gr. 6 en 7: Gastlessen Beeld en Brein   23, 30 september, 7 oktober
 Informatieavond voor alle ouders  11 oktober 20.00u
 Gr. 5 t/m 8: Continu-rooster   15 oktober
Herfstvakantie    18 t/m 22 oktober
   
   

 HOERA! JARIG DEZE WEEK:

Sanne de Jong (8) – 13 september
Roel vd Wal (6) – 19 september
We wensen jullie een feestelijke dag toe!
 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl