OUDERRAAD wordt OUDERCOMMISSIE

De meeste ouders weten natuurlijk wat bedoeld wordt met de ouderraad. Maar voor de nieuwe gezinnen nog even onze omschrijving:
‘De OR is een groep betrokken en enthousiaste ouders die het team ondersteunt bij het bedenken ťn uitvoeren van activiteiten op school, bijvoorbeeld schoolreisje, projec-tafsluiting, jaarfeest, sinterklaasfeest, kers-tviering, paasontbijt etc. De OR beheert in opdracht van school hiervoor het budget van de ouderbijdragen’.
Komend schooljaar zijn lid van de OR:

NoŽlle de Boer (vz) – moeder van Yarno (gr. 2/3b)
• Marga Jšgers (pm)– moeder van Martijn (gr. 6), Stefan (gr. 7)
• Jozť Wijkamp (secr)- moeder van Max (gr.6), Fleur (gr.2/3b)
• Dianda Hooimeijer- moeder van Susan (gr. 8)
• Sharon Schrader- moeder van Sofie (gr.2/3a), Roosmarijn (1/2)
• Jeske Alblas- moeder van Raoul (gr. 7)
• Antoinette Pes- moeder van Daphne & Britt (gr. 2/3a)
• Jolanda de Roos- moeder van Cheyenne (gr. 2/3a), Davy (gr.5)
• Gerda Eshuis- moeder van Suzanne (gr. 6)
• Joop Gros- vader van Jesse (gr. 7), Dion (gr. 4)

Wat fijn voor het team dat deze groep ouders zo groot is! We zijn blij dat van iedere groep iemand vertegenwoordigd is! Vanaf dit schooljaar noemen we de ouderraad: oudercommissie (OC). Dit is een besluit van ons bestuur Trivium. Even wennen……….Volgende week krijgt u met de nieuwsbrief de brief over de ouderbijdrage mee.


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de MR komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. De MR bestaat uit gekůzen ouders en leerkrachten. Er is 6 keer per jaar overleg tussen MR en de directeur. Indien nodig kan ook met een afgevaardigde van het bestuur van Trivium overlegd worden. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de benoeming van nieuw personeel, onderwijskundige veranderingen, ouder-participatie, de personele en materiŽle begroting, huisvesting, vakantierooster, schooltijden.’ Komend jaar zijn lid van de MR:

Namens de ouders:
Hellen Berkhout (secr)- moeder van Anna(4),Daan (2/3a), Guus (A1)
• Angelie Jansen (vz)- moeder van Brent (gr. 7), Coen (gr. 6)
• Coen v Woudenberg- vader van Jasper(4), Thomas(2/3b), Myrthe(1)
Namens de leerkrachten:
Harrie Kerkhof
• Margreeth Honkoop
• Josien Scheppink


TRAINING BEELD EN BREIN

Een aantal van onze leerlingen gaat naar de praktijk van Hanneke Schoemaker. Zij is ergotherapeut. Heel geliefd is haar training 'Beeld en Breinģ'. In deze training leer je hoe je snel teksten kunt lezen en samenvatten, hoe je in korte tijd dingen kunt onthouden en hoe je alle informatie zo efficiŽnt mogelijk kunt gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van visuele leertechnieken waarbij je zowel je linker- als je rechterhersenhelft laat werken. Hierdoor kun je sneller, beter en effectiever werken. Dit laatste vinden we zo’n belangrijke vaardigheid dat we Hanneke hebben gevraagd een verkorte training Beeld en Brein te geven aan al onze leerlingen in groep 6 t/m 8. We denken dat veel kinderen hierbij baat zullen hebben. Hanneke Schoemaker zal op de informatie-avond (11 oktober) een workshop geven die we van harte aanbevelen.
Voor meer informatie zie: www.de-den.nl


INFORMATIEAVOND

Maandagavond 11 oktober willen we u graag informeren over onze werkwijze op school en de plannen voor dit jaar. Voor de ouders van groep 1 t/m 4 is er een informatieronde in de eigen groep. Voor de ouders van bovenbouw-leerlingen hebben we interessante workshops en thematafels, waaronder:
- Beeld & Brein (Hanneke Schoemaker)
- Realistisch rekenen
- OGO-onderwijs
- CITO-LVS
- Topografie
We vinden het belangrijk dat u als ouders hierbij bent, omdat u zo een beter beeld heeft van wat uw zoon/dochter overdag meemaakt!
We hopen daarom op een grote opkomst, net als vorig jaar!


NIEUW SPAARPROJECT

In de maand september is €42,12 opgehaald voor ons nieuwe project: de CliniClowns. De spaarpot voor het spaarproject staat elke maandag op tafel. Maar ook op andere dagen kan geld ingeleverd worden voor dit goede doel. Zo leren we onze kinderen dat niet iedereen opgroeit onder dezelfde omstandigheden als wij. Bij de hoofdingang hangt een geldmeter waarop is af te lezen hoeveel geld we dit schooljaar zullen binnenbrengen om kinderen met een ernstige ziekte afleiding te geven.
Bekijk met uw kind ook eens de website Kids for Cliniclowns:
http://www.kids4cliniclowns.nl/kids4cliniclowns/


SCHOOLORKEST

Vorig jaar met kerst speelde een orkest van leerlingen en ouders. Mede door de professionele leiding van Annette Veltkamp klonk dit schitterend. Met het vertrek van de vorige groep 8 zijn helaas erg veel muzikanten vertrokken. Graag willen we peilen hoeveel kinderen en ouders er dit jaar mee zouden willen doen……… Opgeven met deze strook!


KINDERPOSTZEGELS

Groep 8 doet mee met de actie. Deze start a.s. woensdag om 12.00u. Onze groep 8-leerlingen mogen die ochtend daarom een kwartiertje eerder naar huis om te starten.


HOERA! JARIG DEZE WEEK:

Juf Lysbeth (2/3a) – 29 september
Yanouck v Voorst (6) – 29 september
Maxime Jager (2/3a) – 30 september
Niels Jansen (2/3b) – 30 september


AGENDA 2010/2011

Gr. 8: Mixed Tournooi- zie speciale nieuwsbrief vorige week 30 september  LET OP: 8.00u op school!!
Dag van de Leraar: verwen je meester of juf!! 5 oktober
Medezeggenschapsraad 7 oktober 20.00u
Start Kinderboekenweek 6 oktober
Gr. 6 en 7: Gastlessen Beeld en Brein 23, 30 september, 7 oktober
Informatieavond voor alle ouders 11 oktober 20.00u
Open dansles groep 1 t/m 3: welkom aan de ouders 14 oktober
                                           Groep 1/2: 9.45 - 10.30 uur
                                           Groep 2/3b: 10.30 - 11.15 uur
                                           Groep 2/3a: 11.15 - 12.00 uur
Gr. 5 t/m 8: Continu-rooster 15 oktober
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober
Kerk & Schooldienst Hervromd Heelsum 31 oktober

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl