Welkom

Wanneer u deze digitale nieuwsbrief voor het eerst krijgt, heten wij u van harte welkom.!!
U kunt uzelf op ieder moment afmelden wanneer u de brief niet langer wilt ontvangen. Onderaan deze digibrief leest u hoe dat moet. Hier staan ook de mogelijkheden die u kunt aanklikken wanneer u deze brief niet correct ontvangt. Wellicht ontvangt u geen HTML-versie en kunt u de leuke foto's en lay-out in kleur niet bekijken?  Onderaan deze brief leest u ook hoe u deze brief kunt doorsturen naar iemand anders, bijvoorbeeld een opa, oma, verre tante of andere mogelijke belangstellende.
Veel leesplezier!


INFORMATIEAVOND

Gisteravond was de jaarlijkse informatie-avond. We hebben u geïnformeerd over onze plannen voor het nieuwe jaar. Op hoofdlijnen lopen er dit schooljaar 3 trajecten:
• Invoeren van de landelijke 1-Zorgroute
• Verdiepen en verbreden van ons OGO-onderwijs.
• Bezinning op de visie van de school. We zien in ons huidige concept naast OGO-aspecten ook veel Jenaplankenmerken.
Heeft het meerwaarde wanneer wij ons
hier de komende jaren meer mee profileren??
In de nieuwsbrieven zullen we u van tijd tot tijd meenemen in de voortgang van deze 3 schoolontwikkelingen. In de workshops zijn onze nieuwste methoden en werkwijzen toegelicht. Fijn dat zo’n 80 mensen de moeite namen om te komen. Groep 8-kinderen: bedankt voor het maken van de heerlijke hapjes…….


OUDERBIJDRAGE

Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage??
Mocht u kwijtschelding of uitstel willen aanvragen, dan kan dit bij Euranne.


BEDANKT

Gisteravond namen we afscheid van Jolanda Gerritsen en Bas Scheffer als lid van de Oudercommissie. Bedankt voor jullie inzet! Mariska Veldhuizen bedankt voor het uitvoeren van de kascontrole. Wie biedt zich aan om volgend jaar de boekhouding van de ouderbijdrage te controleren? Graag een berichtje naar Marga Jägers (tel. 318942).


AANVANGSGROEP

In januari starten wij een nieuwe aanvangsgroep. Kent u nog ouders die hun 4-jarige willen opgeven?? Wilt u hen zeggen haast te maken. Het gaat goed met de aanmeldingen. Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij tot de zomer van 2011. Voor deze groep hebben wij meester Joep Goldak aangenomen. Op donderdag staat juf Margreeth voor deze jongste kleuters.


HERFSTVAKANTIE

Vrijdag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een continu-rooster!! Willen ale kinderen een lunch meenemen?? De school gaat om 14.00u uit. We wensen alle gezinnen een goede herfstvakantie.


OPEN DANSLES

Donderdag zijn de open danslessen van juf Suzanna. U bent van harte welkom hierbij te komen kijken:
Groep 1/2: 9.45 - 10.30 uur
Groep 2/3b: 10.30 - 11.15 uur
Groep 2/3a: 11.15 - 12.00 uur
Het dansproject wordt in november afgesloten met een voorstelling VOOR de kinderen in de Rijnkom. Hierover later meer.


KERK & SCHOOL

Op zondag 31 oktober komen we bij elkaar in het Kerkje op de Heuvel. Samen met de Hervormde kerk hebben we weer een leuke kerkdienst voorbereid over het spannende bijbelverhaal van Mozes die met zijn volk door de Schelfzee gaat. Het thema is: ‘Klaarwakker’.
De komende weken oefenen we in de klassen de liederen en lezingen. Komt u ook??


KLEUREN VAN DE DAGEN

 

De onderbouwkinderen gebruiken voor de dagen van de week een kleur. Verschillende ouders vroegen gisteren om deze kleuren zodat zij dat thuis ook kunnen gebruiken.

maandag-rood
dinsdag-geel
woensdag-blauw
donderdag-oranje
vrijdag- groen

Dit verklaart ook de gekleurde kaartjes op de planborden in groep 1 t/m 4.

 


STUDIEDAG

Woensdag 27 oktober heeft het team een studiedag over het invoeren van de Zorgroute. Alle kinderen zijn die dag vrij. Mocht opvang moeilijk zijn, de meeste BSO’s bieden inmiddels ook dagopvang bij studiedagen. Vraag hen naar de mogelijkheden.


KLEDINGINZAMELING

Gaat u in de herfstvakantie de kledingkasten opruimen?? Denk dan aan onze container (op het voetbalveldje). Niet alleen krijgt de kleding zo een 2e bestemming. Maar we houden hier ook een geldbedrag aan over voor extra’s. In het vorig schooljaar was dit bijna €150,-
Bedankt!


HOERA! JARIG DEZE WEEK:

Merlijn Olthof (2/3a) – 13 oktober
Bob Bisseling (4) – 14 oktober
Jesse Gros (4) – 14 oktober
Renee Hagen (8) – 15 oktober

HOERA! JARIG IN DE VAKANTIE

Trix v Gend (5) – 18 oktober
Anouk Hagen (4) – 21 oktober
Duke de Best (2/3a) – 24 oktober
We wensen jullie een fijne verjaardag!


AGENDA 2010/2011

Gr. 8: Herhalingsles Beeld en Brein                     14 oktober
Open dansles groep 1 t/m 3                              14 oktober
Gr. 5 t/m 8: Continu-rooster                              15 oktober
Herfstvakantie                                                   18 t/m 22 oktober
Studiedag team: gr. 1 t/m 8 vrij                          27 oktober
Luizencontrole                                                   28 oktober
Kerk & Schooldienst ‘Klaarwakker’ Kleine Kerkje Heelsum                31 oktober 10.00u
Gezamenlijke MR van de 3 scholen aan de Bram Streeflandweg         1 november 20.00u
Gr. 8-ouders: Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs                   10 november 20.00u

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl