ONDERBOUWOGO-PROJECT VERVOER

"Op de foto zijn we aan het einde van ons project met het thema "Kijk eens..." . We hebben "alle neuzen dezelfde kant op gekregen". Dankzij onze nieuwe brillen kunnen we nu nog beter kijken. Ook weten we inmiddels alles over kijken, ruiken, proeven, onze ogen, en de brillenwinkel.  Tot aan de kerstvakantie werken de kinderen in groep 1 t/m 4 over vervoer. Met welk vervoersmiddel ben jij wel eens weg geweest? Wat weten we met elkaar al over vervoer?? Er worden vast weer prachtige eigen teksten geschreven. En als u over een paar weken binnen loopt in het lokaal, kan het maar zo zijn dat u in de trein stapt of in een vliegtuig. Natuurlijk zullen we het over een paar weken ook uitgebreid hebben over de stoomboot. Wilt u thuis met uw kind zoeken naar spulletjes of boeken over vervoer? Heeft u een leuk idee voor een uitstapje??


MOZES DOOR DE RODE ZEE

In de groepen lezen we de bijbelverhalen van Mozes. Wat een wonderlijke gebeurtenissen zijn dat toch! Als baby wordt Mozes geboren in bezet gebied. Het is  onmogelijk dat hij bij zijn ouders kan blijven wonen. Zijn moeder legt hem in een mandje in de rivier de Nijl. Als de Egyptische prinses hem vindt, wil ze de baby graag houden. En zo groeit de Joodse Mozes op in het Koninklijk Paleis van de vijand: de Farao. Uiteindelijk wordt duidelijk waarom: God gaat Mozes gebruiken om het Joodse volk te bevrijden. Maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk! A.s. zondag horen we hoe hij met het hele Joodse volk wegvlucht en door de Schelfzee trekt. Dit is niet zomaar een riviertje. Met de Schelfzee wordt de Rode Zee bedoeld: een grote, diepe zee. Kijk maar eens op de kaart waar deze zee ligt. Dit prachtige verhaal staat in het bijbelboek Exodus. Het verhaal staat boordevol wonderen die God deed om Zijn Volk te beschermen en hen te leren dat ze Hem moesten respecteren! A.s. zondag 31 oktober komen we bij elkaar in het Kerkje op de Heuvel. Samen met ds. Molenaar van de Hervormde kerk hebben we weer een mooie kerkdienst voorbereid. De komende week oefenen we in de klassen de liederen en lezingen waarmee de kinderen zullen bijdragen. U komt toch ook? Mag uw kind zondag iets meenemen waaruit blijkt dat we op reis gaan: bv. koffer, tas, tandenborstel, knuffel? Er is tijdens de dienst oppas voor de kleine broertjes en zusjes!WELKOM

Deze week zijn nieuw bij ons op school:
Thijn (gr. 1) en Marlijn (gr. 2/3b) Moons, Jesse (gr. 1) en Jelle (gr. 1) van de Wal, Feline Gerrits (gr. 5) en Harley de Wit (gr. 1). We hopen dat jullie je gauw zullen thuis voelen op de Airborneschool en zullen daar natuurlijk bij helpen….


STUDIEDAG

A.s. woensdag 27 oktober heeft het team een studiedag over het invoeren van de Zorgroute. Alle kinderen zijn die dag vrij.‘KIJKJE IN DE KLAS’ GR. 2 T/M 4

In de weken van 8 t/m 19 november organiseren we vijf á zes kijkmomenten in groep 2/3a, 2/3b en 4. U mag dan in de klas van uw kind een lessenblok komen meemaken.
Per kijkmoment kunnen wij maximaal 5 ouders ontvangen (één per leerling). Er hangt bij de deur van ieder klaslokaal een intekenlijst. U kunt dan zelf kiezen welke dag u wilt komen en welke vakken u wilt zien. We willen dat het bezoek in de groep het beeld geeft van hoe het normaal gesproken ook gaat. Daarom vragen we u: geen jonge kinderen mee te nemen, en tijdens de les niet te storen: bv. praten met andere ouders die op bezoek zijn. De kijkmomenten voor groep 1/2 zijn van 10 t/m 20 januari. In de bovenbouw zijn de ouders welkom in het voorjaar.


LUIZENCONTROLE

A.s. donderdagmiddag worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u uw kind daarom geen staartjes, vlechtjes of haargel indoen? Mocht er bij uw kind ‘iets’ gevonden worden, dan hoort u dit via de leerkracht.


JARIGE LEERKRACHTEN

Op de kalender staan de verjaardagen van leerkrachten. Het is niet altijd handig om dit ook op deze dag in de klas te vieren. We hebben afgesproken dat iedere groep één verjaardagsfeest voor (beide) leerkrachten heeft. U krijgt hiervan vanzelf bericht door een brief van een collega die het feest organiseert!!


OUDERBIJDRAGE

Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage??


SNOEP

We merken dat er kinderen zijn die snoep mee krijgen om op school op te eten. De regels voor een tussendoortje zijn:
Géén chips, snoep, priklimonade.
Wél: een boterham, fruit, een (liga) koek, en drinken.
Het meenemen van snoep is niet toegestaan!!


SPAARPROJECT

Het spaarproject voor de Cliniclowns heeft in de maand oktober €62,26 opgebracht. Goed gedaan!! 

 

HOERA! JARIG DEZE WEEK:

Juf Josien – 23 oktober
Harley de Wit (gr. 1) – 27 oktober
Reniela Bosters (gr. 4) – 29 oktober
We wensen jullie een fijne verjaardag!


AGENDA 2010/2011

Studiedag team: gr. 1 t/m 8 vrij  27 oktober
Luizencontrole  28 oktober
Kerk & Schooldienst ‘Klaarwakker’ Kleine Kerkje Heelsum 31 oktober 10.00u
Gezamenlijke MR van de 3 scholen aan de Bram Streeflandweg 1 november 20.00u
Gr. 8: Minitheater, ouders groep 8-leerlingen welkom! 3 november 11.30u-12.00u
Gr. 2/3a, 2/3b, 4: Kijkje in de Klas! Intekenen op lijst bij de deur. 8 t/m 19 november
Gr. 4: Géén zwemles i.v.m. nascholing zweminstructeurs 10 november
Gr. 8-ouders: Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 10 november 20.00u
Gr. 7: Minitheater, ouders groep 7-leerlingen welkom! 10 november 11.30u-12.00u
Contactavond (10-minutengesprek) op inschrijving. Info volgt! 22 november
Gr. 8-ouders: Contactavond voorlopig Schooladvies 22 en 25 november
Studiemiddag team: gr. 1 t/m 8 om 12.00u vrij. Geen Lunchclub! 25 november

  

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl