onderbouwproject: vervoer

Sven en Pascalle vertellen met een tekening en een eigen tekst over de excursie met de bus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ouderenquete

In samenwerking met de medezeggenschapsraad nemen we elke 2 jaar een onderzoek af. We weten dat u tegenwoordig op veel plekken enqutes moet invullen. Toch vragen we u dringend om deze lijst in te vullen. Het is voor ons belangrijk om te weten waarover u tevreden bent, en of u verbetertips voor ons hebt. Het invullen van de lijst komt direct ten goede aan de dagelijkse situatie van uw kind.
Ik noem u hiervan graag enkele voorbeelden. Naar aanleiding van de uitslag van twee jaar geleden zijn concreet de volgende dingen verbeterd:
- sanitaire voorzieningen in alle toiletten
- nieuwe gietvloeren in toiletten
- vervangen inloopmatten 4 ingangen waardoor minder zand in school
- uitbreiden schoonmaakcontract waar-door schoonmaakavonden met ouders kunnen worden teruggebracht
- uitbreiden toezicht pleinwacht
- verbeteren inzet ouderhulp
- invoeren van kijkochtenden
- digitale nieuwsbrief
- HP-briefjes en ter inzage stellen van handelingsplan
- verbeteren communicatie met ouders wanneer een groep als geheel ons zorg geeft
- opstellen dyslexieprotocol
Pas wanneer wij minimaal 50% van de lijsten terug krijgen kunnen wij conclusies trekken over onze kwaliteit. Ook als u alleen maar tevreden bent, willen wij dit graag weten. De lijst gaat morgen mee in een dichte envelop. Wilt u de lijst invullen en inleveren vr 10 december in de brievenbus bij de hoofdingang (naast deur groep 4). Aan de leerkracht geven mag ook……..


MINI-THEATER

A.s. woensdag is groep 5 aan de beurt. De ouders van onze groep 5-leerlingen worden van harte uitgenodigd hierbij te zijn. Het mini-theater is van 11.30u-12.00u in het speellokaal.
Volgende week gaan we kijken naar groep 4.


GLAZEN POTJE

Willen al onze leerlingen een glazen potje meenemen voor ons adventsproject dat maandag begint??


VOORLEESFINALE

In groep 7 en 8 is gisteren gestreden om de titel ‘Voorleeskampioen’. Namens onze school zal Sara Matthijssen doorgaan naar de volgende ronde. Succes Sara!!juf sonja

 

En hier is de kleine Shelby, de dochter van juf Sonja en Marc. Klein lief zusje van Fornya. We zijn blij om te horen dat alles goed gaat........


GROEP 2/3

Voor de beide groepen 2/3 hadden wij voor de zomer al een onderwijsassistent aangenomen. Het toeval wil, dat deze beide assistenten hebben moeten afzeggen. Hoewel we begrip hebben voor hun reden, missen we deze BBL-studenten (4 dagen werken-1 dag leren) ontzettend. Inmiddels hebben we 2 nieuwe assistenten gevonden die kunnen starten in februari. Tot die tijd willen we het met inzet van hulpouders oplossen. Door een oproep via de digi-mail waren we binnen een paar uur rond met een rooster voor extra handen voor binnen en het buitenspelen. Deze ouders hebben inmiddels instructie gehad. Wij willen ook graag een lijst aanleggen van ouders die af en toe een klusje willen doen. Wilt u dit doorgeven aan de leerkracht?? Bedankt voor de bemoediging en steun die we van veel ouders ervaren……….


BINNENKOMEN

Wilt u wanneer u uw kleuter naar school brengt snel afscheid nemen?? De klassen zijn ’s ochtends erg vol doordat veel ouders lang blijven. Ook buggy’s blokkeren soms de looproutes. Veel kinderen hebben hierdoor een onrustige start. Net als andere jaren gaan de kinderen van groep 3 de komende tijd oefenen om zelfstandig naar binnen te gaan. Vanaf de kerstvakantie worden zij niet meer door ouders in de groep gebracht, maar wachten zij (net als groep 4 t/m 8) buiten op de bel. Wilt u hier naar toe werken met uw groep 3-leerling?


VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK

We hebben (opnieuw) een invaller voor juf Annemiek gevonden. Vanaf volgende week gaat juf Froukalien Janssen bewegingsonderwijs geven aan gr. 2/3a, 2/3b, 5, 6 en 7. Voor groep 2/3a betekent dit dat zij weer beneden aan het hek wachten elke donderdagmiddag.


STUDIEMIDDAG

A.s. donderdagmiddag 25 november zijn alle kinderen om 12.00u vrij. Er is die dag geen lunchclub. De leerkrachten hebben een studiemiddag o.l.v. Edu-Art over kunst- en cultuureducatie.


OUDERBIJDRAGE

Zo’n 18 gezinnen hebben nog niet betaald. Door hen is ook geen uitstel of kwijtschelding aangevraagd. Dat scheelt de Oudercommissie al gauw bijna €800,-. Wilt u gauw tot actie overgaan? De oudercommissie wil graag weten hoeveel zij te besteden hebben aan grote kostenposten als groep 8-kamp en schoolreis? De 2e herinneringsbrief komt op 6 december.


FOTOGRAAF

En als we het toch over geld hebben: deze week gaan de herinneringen voor de schoolfoto’s mee. We schrokken van de grote stapel niet-betalers. Graag zo spoedig mogelijk afrekenen!!


GEVONDEN VOORWERPEN

Deze week liggen de gevonden voorwerpen uitgestald in de hal. Loopt u er even langs om te kijken of er iets van uw kind bij ligt? De mand is weer tot de rand toe vol met jassen, tassen bekers, truien………….HOERA! JARIG DEZE WEEK:

Jesse Scheffer (1/2) – 22 november
Sanne Verplanke (4) – 23 november
Jesse vd Wal (1/2) – 23 november
Jelle vd Wal (1/2) – 23 november
Lorenzo Cornelissen (1/2) – 25 november
Pascalle vd Graaf (4) – 25 november
Brith Pes (2/3a) – 26 november
Daphne Pes (2/3a) – 26 november
Luuk Derwig (4) – 28 november
We wensen jullie een fijne verjaardag!

 


AGENDA 2010/2011

Gr. 5: Minitheater, ouders groep 5-leerlingen welkom! 24 november 11.30u-12.00u
Gr. 5 en 6: Voorstelling in Oosterbeek: wie wil rijden??? 23 november
Studiemiddag team: gr. 1 t/m 8 om 12.00u vrij. Geen Lunchclub! 25 november
Gr. 4: Minitheater, ouders groep 4-leerlingen welkom! 1 december 11.30u-12.00u
Sinterklaasfeest: groep 1 k naar school
Gr. 5 t/m 8 : Continu-rooster 3 december
Gr. 4: Verjaardag van juf Annemarie 7 december
Kennismakingsmiddag nieuwe groep A1 9 december 14.00u
Kerstviering in de Herv. Kerk: alle ouders en belangstellenden welkom!! 16 december 18.30u
Gr. 1 t/m 4 ochtend vrij
Gr. 5 t/m 8 : Continu-rooster 17 december

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl