SINTERKLAASFEEST

Er is een brief van Sinterklaas op school bezorgd!! Hierin staat dat Sint a.s. vrijdag bij ons langs wil komen……….Dat vinden we natuurlijk heel erg leuk!!
Alle kinderen starten vrijdag in hun eigen groep. De deuren zijn vanaf 8.15u open zodat de bovenbouwkinderen hun surprise binnen kunnen brengen. We verzamelen daarna op ons plein rond de zandbak. Ook ouders en jonge broertjes en zusjes zijn van harte welkom om bij de ontvangst te blijven.
De kinderen krijgen ’s ochtends drinken en iets lekkers van de oudercommissie. De boven-bouwkinderen moeten een lunch meenemen voor het continurooster.


SNEEUWLAARZEN

Neem je warme pantoffels mee voor in de klas? De (sneeuw)laarzen laten we op de gang staan.


jagers en boeren

Het bovenbouwproject over 'Jagers en Boeren' gaat naar een afronding. In de meeste groepen zijn de presentaties geweest over wat de kinderen hebben onderzocht en geleerd. Er zijn kinderen die voor hun onderzoek een uitstapje hebben gemaakt, bv naar een biologische boerderij of een jachtopziener. De meeste excursies hebben zij zelf georganiseerd. Ook is er flink geknutseld!! De leerkrachten zullen dit project binnenkort evalueren om te kijken of de kinderen er genoeg uitgehaald hebben. Hiervoor volgt volgende week ook nog een toets in groep 6 t/m 8. Want bij Ontwikkelings Gericht Onderwijs zijn óók de te bereiken doelen erg belangrijk. Hier wat foto's uit groep 7:

 

 

 

 

 

 


boom

Vorige week hebben oud-groep 8 leerlingen ons verrast met een boom op het schoolplein. U heeft ‘em vast al zien staan.
Leuk dat bijna de hele groep aanwezig was. Het was leuk om elkaar weer eens te zien.
Met het planten van de boom laten zij een mooi aandenken achter. Super bedankt!!!


DIGITALE NIEUWSBRIEF

Veel gezinnen ontvangen de nieuwsbrief elke week in de mailbox. In de digitale nieuwsbrief zijn mooie foto’s te zien van wat er in de school gebeurt. Ook zijn al af en toe eigen teksten en tekeningen van kinderen te bekijken. Al meerdere keren hebben we de ouders van één bepaalde groep snel kunnen bereiken met een dringende oproep per digimail. Kortom: als u nog geen lid bent, meld u dan snel aan via onze website. We zullen in twee stappen over gaan van digitaal naar papier:
1. Vanaf januari 2011 zullen we inventariseren welke gezinnen de brief niet meer op papier willen hebben. In de digibrief komt een printfunctie om thuis te printen (voor het prikbord).
2. Vanaf augustus 2011 gaan we er vanuit dat alle gezinnen de brief digitaal ontvangen. Alleen bij uitzondering (bv. omdat men geen computer heeft) wordt nog een papierenversie meegegeven.
Bovenstaande stappen zijn overlegd in de MR. Het scheelt ons veel papier en tijd om op deze manier te werken. Bovendien kunnen we u sneller bereiken, en sluit het beter aan bij ons digitale communicatietijdperk.


SPELLETJES

Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vrijdag een spel van thuis meenemen. Na de lunch zullen we hiermee een spelletjescircuit doen…….


OUDERENQUETE

Wilt u alstublieft de moeite nemen om onze ouderenquête in te vullen?? Dit kan tot 10 december in de brievenbus bij de hoofdingang (naast deur groep 4). Aan de leerkracht geven mag ook……..


CLINICLOWNS

In november is € 61,77 opgehaald voor ons spaarproject. Fijn dat zoveel kinderen trouw geld geven!!


MINI-THEATER

woensdag is groep 4 aan de beurt. De ouders van onze groep 4-leerlingen worden van harte uitgenodigd hierbij te zijn. Het mini-theater is van 11.30u-12.00u in het speellokaal.


GLAZEN POTJE

Willen al onze leerlingen een glazen potje meenemen voor ons adventsproject dat maandag begint??


 

 

AGENDA 2010/2011

Gr. 4: Minitheater, ouders groep 4-leerlingen welkom! 1 december 11.30u-12.00u
Sinterklaasfeest: groep 1 óók naar school
Gr. 5 t/m 8 : Continu-rooster 3 december
Gr. 4: Verjaardag van juf Annemarie (50 jaar!!) 7 december
Medezeggenschapsraad 8 december 20.00u
Kennismakingsmiddag nieuwe groep A1 9 december 14.00u
Kerstviering in de Herv. Kerk: alle ouders en belangstellenden welkom!! 16 december 18.30u
Gr. 1 t/m 4 ochtend vrij
Gr. 5 t/m 8 : Continu-rooster 17 december


 

 

HOERA! JARIG DEZE WEEK:

Esther Smit (6) – 1 december
Tomas van Soest (7) – 1 december
Manon Hofman (1/2) – 3 december
Juf Annemarie (4) – 3 december
Amy Driessen (1/2) – 4 december
Thimo Leeuwis (4) – 4 december
Yorick v Driel (2/3a) – 5 december
Brent Jansen (7) – 5 december
We wensen jullie een fijne verjaardag!

  

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl