HOERA!! 50 JAAR………..

De kinderen van groep 4 hebben vandaag groot feest!! Juf Annemarie viert haar 50e verjaardag!! Van harte gefeliciteerd……….


SNEEUWLAARZEN

Neem je warme pantoffels mee voor in de klas?
De (sneeuw)laarzen laten we op de gang staan.


SNEEUWRUIMEN

Fijn dat sommige ouders spontaan de sneeuwschep pakten vorige week……… Ons plein is doordat het schuin loopt al gauw een ijsbaan. Dries onze conciërge, werkt alleen op maandag en dinsdagochtend. Op de andere dagen kunnen we goed hulp gebruiken.


ADVENT

Deze week gaat in iedere groep de tweede adventskaars aan. Dat betekent dat het bijna kerstfeest is. Met de hele school versieren we kaarsenpotjes. De grote kinderen helpen de jongere…. En ook staan overal weer gezellige kerstbomen.


KERSTVIERING

Op donderdag 16 december om 18.30u gaan we met elkaar naar de Hervormde Kerk aan de dorpstraat. We vieren dan het kerstfeest. Voor onze leerlingen is dit een verplichte activiteit. We vinden het elk jaar weer fijn dat zoveel ouders en andere belangstellenden het kerstfeest met ons mee te vieren. Ook dit jaar weer willen we u hiervoor van harte uitnodigen. Voor jongere broertjes en zusjes is een oppas geregeld in hetzelfde gebouw. Wilt u hier gebruik van maken i.v.m. de rust tijdens de viering??


HALEN EN BRENGEN KERSTVIERING

De kinderen van groep 1 t/m 3 moeten vóór de viering in de zaal naast de kerk gebracht worden. Zij komen dan met hun eigen juf naar binnen. Na de viering worden zij in deze zelfde zaal weer door de ouders opgehaald. We willen het hiermee voor hen overzichtelijk maken in de chaos die soms ontstaat na de viering.


SCHOOLORKEST

Er waren 4 aanmeldingen voor het kerstorkest. We hebben daarom besloten dit jaar geen orkest te doen. We weten van veel kinderen die dit jaar met muziekles zijn gestart. Er is dus nieuwe hoop voor volgend jaar…….


KERSTBAKJES

Volgende week maken de kinderen van groep 5 t/m 8 weer een kerstbakje. Bovenbouwkinderen moeten hiervoor uiterlijk maandag een bakje, een kaars, en wat versiering meenemen. We brengen de kerstbakjes op donderdagmiddag 16 december rond in de buurt. Oudere kinderen zullen jongere kinderen hierbij assisteren.


OUDERENQUETE

Wilt u alstublieft de moeite nemen om onze ouderenquête in te vullen?? Het geeft ons veel waardevolle informatie. Dit kan tot 10 december in de brievenbus bij de hoofdingang (naast deur groep 4). Aan de leerkracht geven mag ook……..


DIGITALE NIEUWSBRIEF

Hoera, er zijn weer nieuwe aanmeldingen binnen voor onze digitale nieuwsbrief.
Klik hier voor de stand van zaken per groep.
We zullen in twee stappen over gaan van de papieren nieuwsbrief naar de digitale nieuwsbrief:
1. Vanaf januari 2011 zullen we inventariseren welke gezinnen de brief niet meer op papier willen hebben. In de digibrief komt een printfunctie om thuis te printen (voor het prikbord).
2. Vanaf augustus 2011 gaan we er vanuit dat alle gezinnen de brief digitaal ontvangen. Alleen bij uitzondering (bv. omdat men geen computer heeft) wordt nog een papieren versie meegegeven.
Bovenstaande stappen zijn overlegd in de MR. Het scheelt ons veel papier en tijd om op deze manier te werken. Bovendien kunnen we u sneller bereiken, en sluit het beter aan bij ons digitale communicatietijdperk.HOERA! JARIG DEZE WEEK:

Feline Gerrits (5) – 2 december
Sven Kerkhof (1/2) – 7 december
Emma Sabandar (2/3b) – 12 december
Niels Stunnenberg (6) – 13 december
Sabine vd Kleij (7) – 13 december
We wensen jullie een fijne verjaardag!


AGENDA 2010/2011

Gr. 4: Verjaardag van juf Annemarie (50 jaar!!) 7 december
Medezeggenschapsraad 8 december 20.00u
Kennismakingsmiddag nieuwe groep A1 9 december 14.00u
Kerstconcert T2/Heelsumse Harmonie 11 december
Kerstviering in de Herv. Kerk: alle ouders en belangstellenden welkom!! 16 december 18.30u
Gr. 1 t/m 4 ochtend vrij
Gr. 5 t/m 8 : Continu-rooster 17 december
Kerstvakantie 20 t/m 31 december
Weer naar school: 8.30u Gelukkig Nieuwjaar!! 3 januari 2011

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl