Licht en vrede

We zijn op weg naar Kerst: het feest van licht en vrede. Maar soms vind ik het zo ontzettend moeilijk om bij kerstmis een feestelijk en blij gevoel te hebben. Als je leest over kinderen die in werkelijk erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Of ziet dat in sommige gezinnen zoveel verdriet en gemis is. Of hoort van mensen die een slecht bericht kregen van hun arts. Of wanneer je ervaart dat het thuis of in de klas niet zo loopt als je zou willen………….
Dan is het leven even geen feest en kan het soms donker om je heen zijn. Maar toch is er een God. Hij is als mens gekomen naar de aarde om Licht te brengen in het duister en vrede in harten van mensen. Hij gebruikt daarvoor ons als mensen en geeft ons aan elkaar. Donderdagavond zingen onze kinderen vol overgave wat we u nu alvast toewensen:

Knoop de vrede in je oren.                                 Vrede voor jou en vrede voor mij.
Neem de vrede in je mond.                                Vrede om in te geloven.
Neem de vrede in je handen,                              Vrede van God die de wereld omspant.
Draag hem mee de wereld rond.                         Vrede gaat alles te boven.

Namens het team wens ik al onze gezinnen fijne feestdagen toe en alvast een Vredig nieuwjaar!!
Euranne van Gorkum
Directeur Airborneschool 


KERSTSPEL

 

Graag laten we u a.s. donderdag tijdens de kerstviering de musical ‘Het lege boek’ zien. Een leuk verhaal rond de bekende kerstvertelling over Jozef en Maria, de herders en de keizer. Deze kerstfiguren vragen zich af wie het verhaal eigenlijk nog leest. En daarom stappen ze uit het boek, dat leeg achterblijft.
U zult begrijpen dat niet alle 200 kinderen kunnen meespelen. Wel zingen we al weken met elkaar de prachtige liedjes in de groep. U bent van harte uitgenodigd………. Voor jongere broertjes en zusjes is een oppas geregeld in hetzelfde gebouw. Wilt u hier gebruik van maken i.v.m. de rust tijdens de viering? We willen de ouders die ons geholpen hebben met decor bouwen, instuderen, kleding naaien, geluidstechniek en hand-en spandiensten alvast hartelijk bedanken.
De viering begint om 18.30u en is in de Hervormde kerk aan de Dorpstraat in Renkum.


HALEN EN BRENGEN KERSTVIERING

De kinderen van groep 1 t/m 3 moeten vóór de viering in de zaal naast de kerk gebracht worden. Zorgt u dat u op tijd bent?? De kinderen komen met hun eigen juf naar binnen. Na de viering worden zij in deze zelfde zaal weer door de ouders opgehaald. We willen het hiermee voor hen overzichtelijk maken in de chaos die soms ontstaat na de viering.


KERSTBAKJES

Deze week maken de kinderen van groep 5 t/m 8 weer een kerstbakje. Hebben alle bovenbouwkinderen hiervoor een bakje, een kaars, en wat versiering meegenomen? We brengen de kerstbakjes op donderdagmiddag 16 december rond in de buurt. Oudere kinderen zullen jongere kinderen hierbij assisteren.


OUDERENQUETE

We willen u hartelijk bedanken voor het invullen van de ouderenquête. Er zijn 65 enquêtes ingeleverd. Dat betekent dat 48% van de gezinnen heeft gereageerd. Als gemiddeld rapportcijfer behalen we naar uw mening een 7,7. Er staan heel veel waardevolle opmerkingen, ideeën, en suggesties in. Deze zullen door de ouders van de MR worden uitgewerkt. In januari zullen we hiervan een terugkoppeling geven. In een aantal enquêtes hebben we zorg om uw kind terug gelezen. We weten niet in alle gevallen om wie het gaat. We hopen dat u hiermee al naar de eigen leerkracht bent gegaan.


 

 

GROEP 2/3

Mede naar aanleiding van de enquête is gistermiddag een oudergesprek geweest over de voor-en nadelen van een combinatiegroep 2/3. We merkten dat er onder ouders onduidelijkheid is over de redenen die ons hiervoor enthousiast maken. We willen ouders die hun opmerkingen (en zorgen) hebben ingebracht bedanken voor hun betrokkenheid.
Een deel van de knelpunten zijn voor ons herkenbaar. We gaan hier intern mee aan de slag. Ons voorstel is om in het voorjaar opnieuw bij elkaar te komen rond dit onderwerp. We zullen het dan op een avond plannen zodat meer ouders die dat willen aanwezig kunnen zijn.


BOUWEN….. EEN HUIS, EEN WIJK, EEN DORP

In de onderbouw (gr. 1 t/m 4) wordt vanaf januari gewerkt met een nieuw thema waarin het
woord BOUWEN centraal staat. Dus we gaan (kijken naar) metselen, timmeren, verven, een huis ontwerpen, een wijk bedenken met een nieuwe school erin, enz. enz. We kunnen daarbij hulp en suggesties van u als ouders goed gebruiken:
-een ouder die met de kinderen iets wil gaan timmeren en/of verven
-ouders die hiervoor hout en verf kunnen sponsoren,
-een ouder die voor ons naar de bibliotheek wil om boeken over dit thema te zoeken,
-ouders met ideeën en/of connecties voor uitstapjes/ excursies/ gastsprekers
-bouwtekeningen
Als u ons kunt helpen, meld u dat dan even bij een van de leerkrachten. Voor de startactiviteit op maandag 3 januari heeft elk kind in de groep 1 t/m 4 een theedoosje nodig. Wit u dat deze week nog meegeven aan uw kind? Voor de groepen 1/2, 2/3a en 2/3b zou het fijn vinden als er één of twee ouders per groep willen meehelpen op deze maandagmiddag. Ook dit graag even doorgeven aan de leerkrachten.


VAKANTIE

A.s. vrijdag zijn de onderbouwkinderen vrij.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 draaien een continurooster. Neem je je lunchpakket mee??


HOERA! JARIG:

Mareno Kennis          Max Pansier
Marceau vd Schouw   Jonah Blijlevens
Tim Braber               Jill Raven
Justin Bosveld           Lisa Jansen
We wensen jullie een fijne verjaardag!


klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief


Agenda

Gr. 4: Geen zwemles                                                                             15 december
Kerstviering in de Herv. Kerk: alle ouders en belangstellenden welkom!!    16 december 18.30u
Gr. 1 t/m 4 ochtend vrij                                                                         17 december
Gr. 5 t/m 8 : Continu-rooster                                                                  17 december
Kerstvakantie                                                                                         20 t/m 31 december
Weer naar school: 8.30u Gelukkig Nieuwjaar!!
Loopt u even mee naar binnen om elkaar de hand te schudden??               3 januari 2011

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl