40 JAAR MEESTER

Veel van onze huidige ouders waren nog nauwelijks geboren, toen meester Harrie met z’n eerste klasje begon. Het was 21 januari 1971 toen hij startte op een klein dorpsschooltje in Zwartemeer. Het schooltje had maar drie klassen. Harrie was toen 22 jaar en had een grote bos met kleine krulletjes.

Niet dat hij nou zo ontzéttend graag wilde lesgeven….. Nee, door het aannemen van de baan kon Harrie uitstel van militaire dienst krijgen. En dat vond hij wel aantrekkelijk! Maar in deze eerste jaren als meester ontdekte hij al gauw dat omgaan met kinderen zijn lust en zijn leven was. Na zeven jaar verhuisde hij samen met Beppie en de twee kleine jongens Rik en Maarten naar Renkum. Hij kreeg daar een baan aan de toenmalige Wilhelminaschool aan de Utrechtseweg. Toen deze school ging fuseren met de Beatrixschool, is Harrie in 1980 overgestapt naar de Oude Airborneschool. Deze stond in die tijd aan de Airborneweg. In die zelfde periode werd ons huidige gebouw aan de Bram Streeflandweg gebouwd en samen met de van Limburg Stirumschool trok de Oude Airborneschool in dit voor die tijd zeer bijzondere gebouw. Vanaf die tijd is Harrie er niet meer weggegaan. Hij kent elk hoekje, en heeft in ieder lokaal wel les gegeven. Hij heeft veel collega’s zien komen en gaan. En de kinderen die hij destijds in de klas had, komen nu hun eigen kinderen weer brengen.
Onderwijsvernieuwingen die tegenwoordig worden gebracht als iets heel nieuws, heeft Harrie vroeger al láng uitgeprobeerd. In zijn lange loopbaan heeft hij heel veel verschillende methodieken voorbij zien komen! Hij is altijd trouw geweest aan zijn eigen visie: kinderen weerbaarheid en respect meegeven. Alle kinderen zijn gelijkwaardig en uniek!

De grote kracht van meester Harrie vinden we zijn vrolijke, opgeruimde karakter. Hij is een heel prettige collega die de hoge werkdruk van tegenwoordig goed kan relativeren. Fluitend komt hij naar school, altijd in voor een grapje, en altijd bereid anderen te helpen.

Harrie, we feliciteren je van harte met deze mijlpaal en wensen je een leuke feestdag toe aanstaande vrijdag.


FEEST

A.s. vrijdag zingen we Harrie toe om 11.45u op het kleuterplein.

Ook alle ouders, zijn hierbij welkom. Met name ouders die oud-leerling zijn worden uitgenodigd een couplet mee te zingen.
’s Middags zullen de bovenbouwkinderen een Oud-Hollands spellencircuit doen. We zoeken hiervoor nog ongeveer 8 hulpouders (opgeven bij meester Jack). En natuurlijk willen we meester Harrie die dag verrassen met tekeningen, knutsels, kaartjes. Rond 10.30u komt hij langs alle groepen en kan dit gegeven worden.


VOORTGEZET ONDERWIJS

Komende weken zijn op veel middelbare scholen de open dagen. In groep 8 is hiervan een overzicht uitgedeeld. Als er groep 7-leerlingen zijn die hier ook belangstelling voor hebben, kunnen zij bij juf Marjoleine terecht. Maar ook op de diverse websites staat veel informatie. Klik op onze eigen site:links-scholen, en u vindt ze op een rijtje.


SIFRA

Op 16 december is Sifra Beenen (2/3a) opgenomen in het ziekenhuis met hevige buikpijn. Zij is het zusje van David (gr. 5) en Hannél (gr. 7). Sifra heeft ruim een week in het ziekenhuis gelegen. Na een operatie (gesprongen blinde darm) en een flinke longontsteking mocht zij weer naar huis. Afgelopen dinsdag was zij heel even op school en heeft vol trots haar litteken en de foto's getoond. Hoewel het fijn was om haar te zien, schrokken we van hoe kwetsbaar en mager Sifra geworden is. Vorige week is zij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De pijn blijft en er zit vocht in haar buikholte. Het risico op nieuwe ontstekingen blijft. Toch besloten de artsen dat Sifra thuis het beste kan herstellen. Ze kreeg een antibioticumkuur mee. Het zal beslist nog een hele tijd duren voor Sifra weer de oude is. We willen de zorg om Sifra graag met jullie delen en vragen om haar, en haar ouders, broer en zus, in gedachten en gebeden mee te nemen. Ook een bemoedigend kaartje is natuurlijk erg leuk. Het adres is: Theophile de Bockweg 29, 6871 EG Renkum


EEN-ZORG-ROUTE

Volgende week dinsdagmiddag hebben we onze tweede studiemiddag over het invoeren van de 1-zorgroute. Hoog tijd om u hierover iets meer te vertellen. De 1-zorgroute, die landelijk op alle basisscholen wordt ingevoerd, gaat vooral over afstemming. Rond ieder kind functioneert een netwerk van volwassenen: allereerst ouders en leerkracht. Maar soms ook Interne begeleider, orthopedagogen, fysiotherapeuten, Bureau Jeugdzorg. Hoewel alle betrokkenen hetzelfde doel voor ogen hebben, blijkt er in de praktische uitwerking nog veel verbeterd te kunnen worden.


GROEPSHANDELINGSPLANNEN

De 1-zorgroute is niet alleen een eenduidige route met opeenvolgende stappen. De 1-zorgroute gaat uit van een visie die vrij nieuw is in onderwijsland. Een belangrijke opvatting is dat alle kinderen zorg nodig hebben. Zorgleerlingen bestaan dus niet. Niet alleen voor leerlingen die achterblijven of voorlopen moet een handelingsplan opgesteld worden. De 1-zorgroute werkt vanuit groepshandelingsplannen waarin voor iedere leerling het aanbod vermeld staat. Individuele behoeften worden hierbij uiteraard geclusterd en verwerkt in een groepsaanbod. Hierbij gaan we natuurlijk uit van de verplichte kerndoelen.
Onder begeleiding van onderwijsbegeleidingsdienst KPC zijn we begonnen om voor het vak lezen deze groepsplannen te leren maken. Hierbij is steeds de vraag: Wat wil ik dat dit kind aan het eind van de periode kan en weet? Wat betekent dat dus voor mijn aanbod? Naar verwachting van de overheid zou door deze meer opbrengstgerichte benadering meer uit het individuele kind gehaald kunnen worden. We merken inderdaad hoe zinvol het is om vooral vooraf na te denken wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken. Dit in plaats van na afloop van een toets pas te kijken of doelen behaald zijn en vervolgens te gaan ‘repareren’.


STUDIEMIDDAG

Alle leerlingen zijn dinsdagmiddag 25 januari dus vrij! Er is die dag ook geen lunchclub!


TYPECURSUS

In februari start weer een typecursus voor groep 7 en 8 leerlingen. In 12 lessen leer je met 10 vingers blind typen. Een goede oefening voor je concentratie, werkhouding, spelling. En natuurlijk een uitstekende voorbereiding op je toekomst. Opgeven kan tot vrijdag 21 januari a.s. Klik hier voor de brief van Gigakids.


MINITHEATER

Groep 2/3b zal deze week optreden in het mini-theater. De ouders van deze kinderen zijn daarbij welkom. Het mini-theater is in het speellokaal en duurt van 11.30u-12.00u.
Volgende week is groep 1/2 aan de beurt.


VOETBALTOeRNOOI

Vandaag is een extra brief uitgegaan om je op te geven voor het voetbal Tulp Toernooi.
We zijn ook op zoek naar volwassenen die een voetbalteam willen begeleiden, en naar coaches die met een team willen trainen. Dit kunnen ook ouders uit onderbouwgroepen zijn.


GEVRAAGD

Voor de nieuwe groep A1 zoeken we grote kussens voor de leeshoek.
In de groepen 2/3 is dringend behoefte aan reservebroeken voor ‘ongelukjes’.


HOERA! JARIG:

Joerie de Leeuw (2/3b) – 19 januari Joran Riezebos (2/3a) – 21 januari
Yara v Amersfoort (6) – 19 januari Fleur Gerritsen (6) – 22 januari
Marlijne Moons (2/3b) – 20 januari

We wensen jullie een fijne verjaardag!


AGENDA 2011

 Onderbouwproject BOUWEN  3 januari t/m 18 februari
 Kijkje in de klas: gr. 1/2, 5 t/m 8  17 t/m 28 januari
 Gr. 2/3b: Minitheater. Ouders van harte welkom in het speellokaal  19 januari 11.30u-12.00u
 Gr. 6: Gastles techniek-circuit  19 januari
 Harrie 40 jaar bij het onderwijs  21 januari
 Gr. 1 t/m 8: middag vrij i.v.m. nascholing van het team.  25 januari
 Gr. 1/2: Mini-theater. Ouders van harte welkom in het speellokaal  26 januari 11.30u-12.00u
 Gr. 8: Cito-eindtoets

 1, 2 en 3 februari

(en niet: 2, 3, 4 zoals op de kalender staat)

 Gr. 8: Feestelijke lunch ter afsluiting van de cito (wordt verzorgd)  3 februari
 Vergadering Medezeggenschapsraad  2 februari 20.00u
 Gr. 1 t/m 7 Contactavond: 10-minutengesprek met de leerkracht  7 en 9 februari (rooster volgt)
 Groep 2 t/m 8: Rapport mee  18 februari
 Gr. 5 t/m 8: Continu-rooster i.v.m. voorjaarsvakantie  18 februari
 Voorjaarsvakantie  21 t/m 25 februari
 Gr. 8 Contactavond: 10 minutengesprek definitief advies  14 en 16 maart (rooster volgt)

 KLIK HIER VOOR DE PRINTVERSIE

 

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl