STUDIEMIDDAG

Vanmiddag zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag voor het team. De volgende studiemiddag staat gepland op dinsdag 22 maart. I.v.m. beschikbaarheid van de trainer wordt deze middag verplaatst naar donderdag 24 maart.


DIGIBRIEF

Wist u dat alle digitale nieuwsbrieven ook op onze website (knop nieuwsbrief-archief) staan?
U kunt dus heel gemakkelijk iets terugzoeken. Zeker handig als de email stoort ……..
Dit is momenteel nog het geval op KPN-emailadressen, maar onze webmaster is hierover momenteel in gesprek met KPN en Xs4all.


VOETBALTOURNOOI

Denkt iedereen uit groep 5 t/m 8 aan het opgeven voor het Tulptournooi op 22 april? De brief met aanmeldstrook is hier te printen. Ook zoeken we nog trainers en coaches.


KORFBAL

Sportbuurtwerk organiseert dit jaar in samenwerking met DKOD ook een korfbaltoernooi. Dit is voor kinderen van groep 3 en 4 en op dezelfde dag (10.00u-13.00u) en dezelfde plek als het Tulptoernooi. We dachten eerst dat dit niet samen kon gaan, maar merken nu dat het juist heel goed mogelijk is om dit te combineren. Een team bestaat uit 6 kinderen. Afhankelijk van de belangstelling en de beschikbare ouderhulp zullen we hiervoor n of meer teams opgeven. Graag opgeven voor vrijdag 4 februari met strook in deze printversie.


TOETSEN

In de maand januari zullen we in alle groepen weer toetsen afnemen voor rekenen, lezen en spelling. Het gaat hier om landelijke toetsen van ons CITO- Leerling Volg Systeem. Door de uitslagen te analyseren kunnen we zien welke lesstof nog onvoldoende aan bod is gekomen. We vergelijken uitslagen met vorige afnamen en kunnen zo zien of uw kind zich genoeg ontwikkelt. Ook laat de uitslag ons zien of we als school scoren op het landelijk niveau dat van onze populatiegroep verwacht mag worden. U kunt bij de contactavonden vragen naar de scores van uw kind.


CITO-EINDTOETS

Op 1, 2 en 3 februari a.s. maken onze groep 8-leerlingen de Cito-eindtoets. Dit is een landelijke toets die aangeleerde vaardigheden meet, en met een advies komt welk niveau van voortgezet onderwijs het beste past bij een kind. Als Airborneschool kiezen we er voor om dit advies al uit te brengen vr dat de toets plaatsvindt. We hebben de kinderen immers (meestal) acht jaar lang gevolgd en weten als geen ander wat het wel en niet aan kan. Deze adviezen zijn in november gegeven. Ouders van groep 8-leerlingen worden in maart opnieuw uitgenodigd. We kijken dan met elkaar of de uitslag van de Cito-eindtoets bevestigt wat we met elkaar al dachten. Aanmeldingsformulieren voor de nieuwe school worden op school ingezameld. Ze worden, smen met het onderwijskundig rapport, door ons verstuurd naar de nieuwe school.
Wilt u uw kind niet onnodig zenuwachtig maken voor de toets?? Het zal niets anders zijn, dan de toetsen die ze gewend zijn vanaf groep 2. Kinderen oefenen momenteel in de klas en thuis en zijn er helemaal klaar voor. Het is met name de media die er een hype van maakt. We sluiten de Cito-dagen af met een gezellige lunch aangeboden door de Oudercommissie. De kinderen van groep 8 zijn daarna om 14.00u vrij.


BEZOEK MIDDELBARE SCHOOL

De kinderen van groep 8 gaan a.s. donderdag met elkaar op bezoek bij het Groenhorstcollege in Velp. Voor busvervoer wordt gezorgd. Willen alle kinderen een lunchpakket meenemen?? We vertrekken om 12.00u en zijn om 15.00u terug.


SKEELERS EN SKATES

Nu de sneeuw weg is, wordt er buiten weer flink geskeelerd. Toch vinden we dit op ons schuin aflopende plein gevaarlijk. Er lopen veel andere mensen en kinderen en uitwijken is soms lastig. Daarom frissen we de afspraak nog even op: Neem geen skeelers of waveboard mee naar school!!


PLEIN

En ook dit moet even weer aangescherpt worden. Als u om 12.00u of 15.00u uw kind komt halen, wilt u dan buiten het hek wachten tot de kleuters klaar zijn met buiten spelen en weer binnen zijn? Het wordt anders voor hen erg onoverzichtelijk: ze zien hun vader of moeder en willen gelijk mee, maar moeten ook opruimen en nog mee naar binnen.

 

 

 

 

 


MINITHEATER

Groep 1/2 zal deze week optreden in het mini-theater. De ouders van deze kinderen zijn daarbij welkom. Het mini-theater is in het speellokaal en duurt van 11.30u-12.00u.


SPORTBUURTWERK

Sportbuurtwerk vraagt uw aandacht voor deze flyer over de voetbal- en sportinstuiven. Een leuke manier om met losse sportlessen (€ 0,50 per les)  kennis te maken met beweging. Een goede voorbereiding op het Tulptournooi.


HOERA! JARIG:

Alexander ter Laak (5) – 26 januari
Stefan Jgers (8) – 26 januari
Roque Guttierrez Alonso (2/3b) – 28 januari
Roos-Marijn Schrader (1/2) – 31 januari
Danil Ziegler (5) – 31 januari
We wensen jullie een fijne verjaardag!

 

 

 

 

 


AGENDA 2010/2011

 Onderbouwproject BOUWEN 3 januari t/m 18 februari
 Kijkje in de klas: gr. 1/2, 5 t/m 8 17 t/m 28 januari
 Gr. 1 t/m 8: middag vrij i.v.m. nascholing van het team. 25 januari
 Gr. 1/2: Minitheater. Ouders van harte welkom in het speellokaal

26 januari 11.30u-12.00u

 Gr. 8: Cito-eindtoets 1, 2 en 3 februari
 Gr. 8: Afsluitende CITO-lunch en continurooster 3 februari
 Vergadering Medezeggenschapsraad 2 februari 20.30u
 Gr. 1 t/m 7: Contactavond tien-minutengesprekken 7 en 9 februari (rooster volgt)
 Groep 2 t/m 8: Rapport mee 18 februari
 Gr. 5 t/m 8: Continu-rooster i.v.m. voorjaarsvakantie 18 februari
 Schaaktoernooi 18 februari 12.30u-14.00u
 Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari
 Schoolbreed-project: Kijkje bij de buren (andere culturen) 28 febr. t/m 31 maart
 Afsluiting project: welkom aan ouders en belangstellenden 31 maart 18.00u-19.30u
 Studiemiddag team, groep 1 t/m 8 middag vrij 24 maart (en niet: 22 maart)
 Gr. 8: Contactavond tien-minutengesprekken 14 en 16 maart

 Klik hier voor printversie van deze nieuwsbrief

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl