SCHOOLREIS

Het is weer gelukt. De werkgroep van ouders en leerkrachten heeft weer prachtige plannen bedacht voor de schoolreis. Voor veel kinderen (n volwassenen) het hoogtepunt van het jaar!
De schoolreis is op woensdag 1 juni. Dat duurt nog een tijdje maar we noemen het u alvast om 2 redenen:
- U kunt met uw kinderen vast gaan sparen voor deze dag. De kosten zijn €12,50 per kind (groep 2/3 t/m 7) en €3,00 per kind (groep 1 en 1/2). Voor veel gezinnen een behoorlijke uitgave. Geeft u nog geen geld mee naar school. U hoort nog van ons wanneer het bedrag op school binnen moet zijn.
- We vragen u vast om die woensdagmiddag geen andere plannen te maken. Zeker de bovenbouw moet rekenen op een lange dag.
Waar gaat de reis die dag heen?
- Gr. 1 en 1/2 naar speeltuin ‘Het Talud’ in Oosterbeek.
- Gr. 2/3a en 2/3b naar speeltuin ‘het Land van Jan Klaassen’ in Braamt.
- Gr. 4 en 5 naar ‘de Spelerij’ in Dieren.
- Gr. 6 en 7 naar de ‘Natuurschool’ in Schoorl.
We vinden de schoolreis een groepsactiviteit. We hebben er daarom bewust voor gekozen combinatiegroepen niet uit elkaar te halen. De dag ervoor, 31 mei zijn de kinderen van groep 1 t/m 7 ’s middags vrij. Ze maken immers op woensdag een lange dag.


KERK EN SCHOOL

Zoals u weet is er a.s. zondag 13 maart Kerk en School dienst in de Geref. Kerk aan de Utrechtseweg. De dienst begint om 10 uur. Voor kleine broertjes en zusjes is een oppas aanwezig. Deze dienst is het begin van de 40-dagentijd, de 40 dagen voor Pasen. In deze kerk gaat dan altijd een project van start, dit keer met het thema “Ontmoeting”: Wie ontmoet Jezus op weg naar Jeruzalem, de plaats waar hij zal sterven en opstaan? Voor zondag 13 maart is als thema is gekozen: ‘Wat zou jij doen?’. Keuzes maken dus! De Bijbelverhalen uit Matthes en Genesis, waarin Jezus en Eva voor een keuze worden gesteld, worden deze week in de klas verteld en er worden weer mooie liederen aangeleerd.


NIEUWE LEERLINGEN

Kleuters die in schooljaar 2011/2012 4 jaar worden zijn van harte welkom op onze school. Om voor het volgend jaar een goede indeling te kunnen maken is het prettig als wij weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen. Wordt uw kind vier en heeft u het nog niet opgegeven, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen? En kent u mensen die overwegen hun kind naar de Airborneschool te sturen? Wilt u hen er ook op attenderen dat het fijn is als ze hun kind snel komen opgeven? Een inschrijvingsformulier kunt u downloaden op de website of loop even binnen en vraag er naar.


SEO LES OVER KEUZES MAKEN

Deze week staat in alle groepen bij de SEO-les (Sociaal-Emotionele Ontwikkeling) ook het onderwerp “Keuzes maken” op het programma. Keuzes maken is lastig soms en daarom vinden we het belangrijk de kinderen hierbij handvaten te geven die het misschien makkelijker maken. Op de dag dat de les gegeven wordt gaat ook de ouderbrief mee met tips en informatie om ook thuis over dit onderwerp even door te praten met uw kind.

 

 


LUIZEN

A.s. donderdag is er weer luizencontrole. Wij vragen u uw kind deze dag geen staartjes en geen gel in te doen.
Er is dringend hulp nodig voor de groepen A1, 1/2, 2/3a, 2/3b, 4, 6 (op het moment gn hulp!!) en 7.
Wij zien het luizenbeleid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Alleen smen kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen luizenvrij blijven. De controle na elke vakantie is daarom zeer belangrijk. We kunnen hier alleen mee doorgaan als er voldoende ouders zijn om te helpen.
Als u wil meehelpen, kunt u dit doorgeven aan juf Cornelieke of Dorine Marskamp. (tel. nr. 310081).
Een consequentie van te weinig hulp kan zijn, dat we genoemde klassen zullen overslaan. Met alle gevolgen van dien.


OUDERAVOND GROEP 2/3

Woensdag 23 maart is er een informatieavond over de combinatiegroep 2/3. Deze avond willen we graag (weer) duidelijk maken waarom wij als school hiervoor gekozen hebben en hoe onze ervaringen zijn. Ook, of misschien wel juist, ouders van de kinderen in groep A1 en 1 zijn van harte welkom! Voor hen zal het waarschijnlijk een nieuwe ervaring zijn.
Deze avond is niet bedoeld om over individuele kinderen te praten. Daarvoor kunt u altijd een afspraak met de leerkrachten maken.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur willen we beginnen. De avond wordt gehouden in n van de twee groepen 2/3. De komende weken zullen we filmmateriaal verzamelen om u te laten zien hoe wij werken met deze boeiende combinatie!


AFRIKAMUSEUM

Groep 7 bezoekt 18 maart het Afrikamuseum in het kader van het project. De kinderen zijn niet om 12 uur weer op school terug dus graag een lunchpakket mee. Er is ook vervoer en begeleiding nodig. Geeft u zich op bij juf Greetje?


ADVIESGESPREKKEN GROEP 8

Denken de ouders van groep 8-kinderen aan de adviesgesprekken deze week? We willen graag met u het definitieve VO-advies bespreken. Het rooster is vorige week mee gegeven.


VAKANTIEROOSTER 2011/2012

In de MR is het nieuwe vakantierooster vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft gevraagd om met het inplannen van studiedagen, de voorkeur te geven aan dagen aansluitend aan het weekend. We zullen dit proberen. Zodra de studiedagen bekend zijn, hoort u dit.

Herfstvakantie 24-10-11 t/m 28-10-11
Kerstvakantie 26-12-11 t/m 06-01-12
Voorjaarsvakantie 20-02-12 t/m 24-02-12
Goede Vrijdag 06-04-12
Paasmaandag 09-04-12
Meivakantie 30-04-12 t/m 04-05-12
Hemelvaart 17-05-12 en 18-05-12
Pinkstermaandag 28-05-12
Zomervakantie 02-07-12 t/m 11-08-12


HOERA! JARIG:

Nanne v Lent (2/3b) – 9 maart
Hans Gerrits (8) – 10 maart

We wensen jullie een fijne verjaardag!


AGENDA 2010/2011

Schoolbreed-project: Kijkje bij de buren (andere culturen)

28 febr. t/m 31 maart

Gr. 6: Mini-theater. Ouders van groep 6-leerlingen zijn welkom! 9 maart 11.30u-12.00u
Kerk en Schooldienst in Geref. Kerk Utrechtseweg

Zondag 13 maart 10.00u

Gr. 8: Contactavond tien-minutengesprekken

14 en 16 maart (zie rooster)

Gr. 5: Mini-theater. Ouders van groep 5-leerlingen zijn welkom!

16 maart 11.30u-12.00u

Gr. 7: Bezoek Afrikamuseum…auto’s nodig

18 maart 

Gr. 7: Bezoek bibliotheek … Fiets mee! 

21 maart 

Gr. 8: Boomplantdag … Fiets mee! 

23 maart 

Gr. 4: Mini-theater. Ouders van groep 4-leerlingen zijn welkom! 

23 maart 11.30u-12.00u 

Ouderavond over de visie achter een combinatiegroep 2/3 

23 maart 20.00u 

Gr. 7: Boomplantdag … Fiets mee! 

24 maart 

Studiemiddag team, groep 1 t/m 8 middag vrij 

24 maart (en niet: 22 maart) 

Gr. 2/3a: Mini-theater. Ouders van groep 2/3a zijn welkom! 

30 maart 11.30u-12.00u 

Afsluiting project: welkom aan ouders en belangstellenden 

31 maart 18.00u-19.30u 

Gr. 8: Kamp 

6, 7 en 8 april 

Gr. 2/3b: Mini-theater. Ouders groep 2/3b-leerlingen zijn welkom! 

13 april 11.30u-12.00u 

Gr. 1 t/m 8: Paasbrunch en paasviering, continu-rooster tot 14u 

21 april 

Tulptournooi: voetbal (5 t/m 8) en korfbal (3 en 4) 

22 april 

Meivakantie 

22 april t/m 8 mei 

Moederdag 

8 mei 

 Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl