Vakantie

Na twee weken meivakantie met zulk zomers weer zou je bijna vergeten dat we nog een flinke periode te gaan hebben. De komende 9 weken moet er uiteraard nog hard worden gewerkt. Zowel de onder- als de bovenbouw start het thema ‘Water’ op. Een boeiend thema waarover heel veel ontdekt en geleerd kan worden. Ook de komende maanden zullen er weer allerlei excursies en gastlessen zijn. Het is misschien goed om weer eens te noemen dat dat een heel bewuste keus is van ons team. In onze visie staat: door de buitenwereld naar binnen te halen en andersom, geven we kinderen leerervaringen mee die vele malen sterker zijn dan dat wij hen die kunnen geven uit een lesboek voor wereldoriŽntatie. In de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad is besproken dat de tijd die dit kost uiteraard niet ten koste mag gaan van de elementaire vakken rekenen en taal. We hebben binnen het team afspraken over de roostertijd per vak per week. Deze staan ook in de schoolgids en op de website. Wanneer een reken-of taalles uitvalt door een excursie, moet deze op een ander moment in de week worden ingehaald. Binnen ons OGO-onderwijs is het natuurlijk ook een uitdaging om taal-en rekenactiviteiten te koppelen aan excursies, bv. door het schrijven van een eigen tekst. De MR heeft aangegeven in het nieuwe jaar graag te willen meekijken in de keuzes die gemaakt worden in de indeling van de roostertijd. Dat vinden we alleen maar heel erg fijn!                                                                                                                   Euranne van Gorkum
                                                                                                Directeur Airborneschool


WELKOM

We zijn blij met 4 nieuwe leerlingen in groep A1. Noamy Loeff, Merijn van Driel, Isabel Alberda en Damian van Baren. We hopen dat jullie je, samen met je ouders, gauw thuis zullen voelen en gaan daar natuurlijk bij helpen.
Ook juf Sonja heten we opnieuw welkom. Na haar bevallingsverlof en ouderschapsverlof, komt zij deze week weer terug op school. Zij zal tot de zomer extra ondersteuning geven aan kinderen met een handelingsplan.


IN DE PRIJZEN

Wat hadden we een prachtig Krokus-en Tulptoernooi. Er is erg sportief gespeeld. De meiden van groep 6 hebben de 2e prijs gewonnen. We willen alle ouders bedanken die hebben geholpen met trainen, begeleiden, sporttenues wassen, en aanmoedigen……..


EN NOG EEN KEER IN DE PRIJZEN

Ook tijdens koninginnedag vielen we in de prijzen. Voor onze twee reusachtige kunstwerken kreeg de Airborneschool de hoofdprijs. Met veel dank aan juf Cornelieke en juf Marjoleine die het voor elkaar kregen om dit geheel zo aan te sturen dat al onze leerlingen een bijdrage hebben gehad. De kunstwerken komen binnenkort in de kleuterhal te hangen. Eťn van de twee kunstwerken staat boven deze nieuwsbrief.


VERDELING PERSONEEL 2011/2012

Het is elk jaar weer een puzzel om van de toegekende overheidsbudgetten de meest gunstige verdeling te maken. Leerkrachten mogen hun persoonlijke wensen opgeven. Maar uiteraard wordt ook gekeken naar een evenwichtige verdeling op schoolniveau. Hoeveel formatie gebruiken we in de groepen, en hoeveel formatie gebruiken we voor ondersteuning? Bij elke keuze willen we voor ogen houden: hoe komt ons onderwijs zo goed mogelijk tot haar recht? De keuzes die we hebben gemaakt zijn besproken in de MR. U vindt ze in de bijlage.   De verdeling is onder voorbehoud. Het is immers pas april, en er kunnen onvoorziene dingen gebeuren waardoor we de indeling zouden moeten herzien.


SCHOOLREISGELD

Wilt u het schoolreisgeld betalen? Graag in een envelop met de naam van uw kind(eren) bij de leerkrachten.
- €12,50 per kind (groep 2/3 t/m 7)
- €3,00 per kind (groep 1 en 1/2)
Betalen voor het schoolreisje kan alleen deze week!! Meer informatie over de schoolreizen volgt volgende week.


HOOFDLUISCONTROLE

A.s. donderdagmiddag komt de hoofdluisbrigade weer langs de groepen. Wilt u uw kind die dag geen staartjes, vlechten of gel in het haar doen? Mocht er bij uw kind iets gevonden worden, dan hoort u dat via ťťn van onze leerkrachten.


TRIPLE P

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze later in hun leven nodig hebben. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar iedere ouder heeft recht op goede informatie en steun bij de belangrijke taak die opvoeden is. Triple P biedt die steun met opvoedingsstrategieŽn die bruikbaar zijn voor iedereen. De gemeente Renkum is dit programma gemeentebreed aan het invoeren op alle plekken waar met kinderen gewerkt wordt. Op onze school zijn Euranne en Margreeth inmiddels gediplomeerd Triple P-adviseur. Klik hier voor een informatie-avond van het CvJG over Triple P.


STRUINEN IN DE JUFFERSWAARD

De kinderen van groep 6 mogen a.s. woensdag 11 mei o.l.v. Staatsbosbeheer gaan struinen. Het is aan te raden om oude kleding en stevige schoenen of laarzen aan te trekken. Ook een setje reservekleding en een handoek kunnen van pas komen. Willen alle kinderen hun fiets mee naar school nemen?


SCOOR EEN SPORT

De kinderen van groep 5 hebben vrijdag 20 mei een sportdag op het Wilhelmina sportpark. Zij krijgen een ochtend lang sporttraining in verschillende sporten, die worden verzorgd door sportaanbieders uit de gemeente Renkum. Wilt u uw kind om 8.45u brengen bij de kleedkamers van RVW en om 12.00u daar weer ophalen? Het zou fijn zijn als zij thuis al sportkleding en sportschoenen aantrekken. Kinderen die naar de Lunchclub gaan, fietsen om 12.00u met juf Josien mee naar school.
Zij hebben dus een fiets nodig………
De les begint weer om 13.15u zodat er iets meer tijd is om op en neer te fietsen en rustig te eten. Verder bent u als ouder van harte welkom om te komen kijken die ochtend!


GGD: EIKENPROCESSIE

De GGD waarschuwt ons voor de brandharen van de eikenrups in deze warme voorjaarstijd.
Klik hier voor meer informatie.


STUWWALLOOP

De Speelboerderij en de Stuwwalloop vragen graag uw aandacht voor de Kids Run. Klik hier voor meer informatie: www.stuwwalloop.nl


HOERA! BINNENKORT JARIG:

Thom Streefkerk (2/3b) – 11 mei
Tristan Slotboom (7) – 12 mei
Mika van Ernst (4) – 13 mei
Kars Teijink (5) – 14 mei
Juf Marjoleine (8) – 13 mei - 50 jaar!!!
Meester Jack (6) – 14 mei – 50 jaar!!!
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

 


Nieuwsbrief

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen of vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl.   U krijgt altijd antwoord!

 

 

 


AGENDA 2010/2011

Gr. 7: Praktisch verkeersexamen 17 mei
Schoolreisgeld betalen: in dichte envelop met naam van kind(eren) 9 t/m 13 mei
Gr. 4: Gastdocent muziekles (elke dinsdag tot aan de zomer) 10 mei
Gr. 6: Excursie naar de Jufferswaard (oude kleding en schoenen) 11 mei Fiets mee!
Gr. 7: Excursie naar papiermuseum (in Everzwijngoed) 11 mei Fiets mee!
Gr. 1/2: Mini-theater. Ouders groep 1/2-leerlingen zijn welkom! 18 mei 11.30u-12.00u
Gr. 6: Feest van de 50 jarige meester Jack (fiets en lunch mee!)
Gr. 7: Feest van juf Greetje
Gr. 8: Feest van de 50 jarige juf Marjoleine (zie uitnodiging) 16 mei
Hoofdluiscontrole 12 mei
Gr. A1: Mini-theater. Ouders groep A1-leerlingen zijn welkom! 25 mei 11.30u-12.00u
Gr. 1 t/m 8: Middag vrij i.v.m. nascholing team 26 mei
Gr. 1 t/m 7: Middag vrij 31 mei
Gr. 1 t/m 7: Schoolreis 1 juni
Hemelvaartvakantie 2 t/m 5 juni
Pinkstervakantie 11 t/m 13 juni
Vaderdag 19 juni
Jaarfeest i.v.m. 45-jarig bestaan 23 juni 8.30u-14.00u
Sponsorloop voor ons spaarproject van de Cliniclowns 16.30u-17.30u
Fancy Fair 23 juni 23 juni 17.30u-19.30u
Gr. 2 t/m 4: Ochtend vrij 24 juni
Gr. 1 t/m 8: Contactavonden 28 en 30 juni
Rapport mee 1 juli
Gr. 8: Musical-avond (alleen voor genodigden van groep 8-leerlingen) 4 juli 19.00u
Gr. 8: Afscheidsfeest (alleen voor groep 8-leerlingen en hun ouders)  6 juli
Start van de zomervakantie 8 juli om 12.00u

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl