Dat Marjoleine en Jack 50 jaar zijn geworden is niet ongemerkt voorbij gegaan. Met mooie feesthoeden op kwamen zij in een cabrio aan bij het schoolplein. Daar werden zij opgewacht door alle leerlingen, leerkrachten en ook veel ouders. Ze zijn toegezongen met een mooi Sara en Abraham lied en kregen een heerlijk ontbijt aangeboden.


SCHOOLREIZEN

Er gaat deze week een speciale nieuwsbrief uit met praktische informatie over onze schoolreizen op 1 juni.


CONTINUROOSTER

Een continurooster is een aanpassing in de schooltijden waardoor kinderen een langere aaneengesloten periode op school zijn, en tussen de middag gezamenlijk lunchen in de eigen klas. In het land worden verschillende modellen geÔntroduceerd. Uit de ouder-enquete die in oktober is afgenomen bleek dat ruim 80% van onze ouders open staat voor een continu-rooster. Deze aanpassing is echter een ingrijpende verandering waarbij keuzes gemaakt moeten worden waarover we samen met u als ouder goed willen nadenken. Deze voorbereidingsfase blijkt meer werk dan gedacht. We zoeken enkele ouders met talenten op het gebied van procesbegeleiding die ons willen ondersteunen met deze voorbereidingsfase. We streven er naar om dit traject in november 2011 af te ronden. De invoering van het continurooster heeft de instemming nodig van zowel de personeels- als een oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Als we een vorm kunnen vinden waarmee beide partijen akkoord gaan, zou invoering vanaf januari 2012 een reŽle optie kunnen zijn.


SPELLING

We zijn in alle groepen bezig met het inslijpen van de spellingcategorieŽn van onze nieuwe methode ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. Op de laatste studiemiddag hebben we als team flink geoefend op de namen van de verschillende spellingcategorieŽn. We vinden het belangrijk dat elke leerkracht in de school dezelfde namen gebruikt. Het aantal categorieŽn wordt natuurlijk langzaam uitgebreid van groep 2 tot groep 8. Vraagt u uw kind maar eens naar: klankvoeten, klanktenen, en de verschillende straten. Zelfs onze heel jonge kinderen weten hier al van en leggen zo een stevige basis. We zijn blij met deze speelse auditieve aanpak. Op de informatie-avond in het nieuwe schooljaar zullen we u als ouders er meer over vertellen zodat u ook thuis dezelfde namen kunt gebruiken. We hopen met de juni toetsen een vooruitgang te zien in de resultaten van ons spellingonderwijs.


KANJERS GEVRAAGD!!

Zowel in de medezeggenschapsraad als in de oudercommissie zullen na de zomer gaten vallen. Van maar liefst zes mensen zit de termijn van drie jaar erop. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende ouders betrokken zijn bij school daarom hopen we op nieuwe kanjers die zich verantwoordelijk voelen voor de school en hun schouders willen zetten onder deze belangrijke taak! Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Euranne of ťťn van de MR- en OC-leden.


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Hellen Berkhout (secretaris) en Angelie Jansen (voorzitter) stellen hun MR-plaats verkiesbaar. De medezeggenschapsraad werkt volgens de Wet Medezeggenschap en kijkt kritisch mee met de keuzes die de school maakt in haar schoolbeleid. Op vaste momenten is advies of instemming nodig. Het zou prettig zijn wanneer ons nieuwe MR- lid (werk)ervaring heeft met beleidszaken en processen en vanuit een overstijgende blik de belangen van onze ouders kan inschatten. De MR vergadert 6 keer per jaar. Bij meerdere aanmeldingen vinden verkiezingen plaats.


OUDERCOMMISSIE

NoŽlle Struijk (voorzitter), Marga Jšgers (penningmeester), Sharon Schrader en Dianda Hooijmeijer gaan stoppen. De Oudercommissie bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders die het team ondersteunen bij het organiseren van feesten en activiteiten. Dit gebeurt in werkgroepen van ouders ťn leerkrachten. Het zou fijn zijn als ons nieuwe OC-lid de handen uit de mouwen kan steken en andere ouders kan motiveren ook mee te helpen.


EXCURSIES WATER

Ook groep 4 trekt erop uit om het slootleven te ontdekken. A.s. maandagmiddag 23 mei. Annemarie zoekt ouders die willen rijden en helpen.

A.s. zaterdag 21 mei tussen 11.00u en 16.00u is er open dag op de rioolwaterzuivering aan de Bokkedijk 2 in Renkum. Wil je weten wat er met jouw afvalwater gebeurt? Kom kijken hoe het waterschap jouw afvalwater schoonmaakt. Klik hier voor meer info. http://www.wve.nl/actueel/activiteitenkalender/activiteiten-2011/05-mei/open-dag-rwzi-renkum


LUNCHCLUB

Klik hier voor het kwartaalnieuws van onze Lunchclub. Voor vragen over de Lunchclub van de SKAR kunt u terecht op lunchclubairborne@skar.nl


VAKANTIEROOSTER

Er wordt regelmatig gevraagd naar de vakantieplanning voor volgend schooljaar. Deze staat op de website onder de knop kalender.


HOERA! BINNENKORT JARIG:

Maud Oosterveld (7) – 19 mei
Alysia vder Vreede (2/3a) – 20 mei
Tymoh Blijlevens (2/3a) – 21 mei
Isabel Alberda (A1) – 21 mei
Joas v Meerveld (1/2) – 23 mei
Duuk v Lent (1/2) – 25 mei
Daan Smaling (2/3b) – 26 mei
Elianne v Helden (5) – 28 mei

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!


Nieuwsbrief

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen of vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl.  U krijgt altijd antwoord! 

 


AGENDA 2010/2011

Gr. 1/2: Mini-theater. Ouders groep 1/2-leerlingen zijn welkom! 

18 mei 11.30u-12.00u

Gr. 4: Excursie naar de sloot. Begeleiders en chauffeurs gevraagd

23 mei

Gr. A1: Mini-theater. Ouders groep A1-leerlingen zijn welkom!

25 mei 11.30u-12.00u

Gr. 1 t/m 8: Middag vrij i.v.m. nascholing team

26 mei

Gr. 1 t/m 7: Middag vrij

31 mei

Gr. 1 t/m 7: Schoolreis

1 juni

Hemelvaartvakantie

2 t/m 5 juni

Pinkstervakantie

11 t/m 13 juni

Vaderdag

19 juni

Jaarfeest i.v.m. 45-jarig bestaan

23 juni 8.30u-14.00u

Sponsorloop voor ons spaarproject van de Cliniclowns

23 juni 16.30u-17.30u

Fancy Fair

23 juni 17.30u-19.30u

Gr. 2 t/m 4: Ochtend vrij

24 juni

Gr. 1 t/m 8: Contactavonden

28 en 30 juni

Rapport mee

1 juli

Gr. 8: Musical-avond (alleen voor de ouders, grootouders, vrienden, familie, buren van onze groep 8-leerlingen)

4 juli 19.00u

Gr. 8: Afscheidsfeest (alleen voor groep 8-leerlingen en hun ouders)

6 juli

Start van de zomervakantie

8 juli om 12.00u

     

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl