SCHOOLREIS VOOR MEESTERS EN JUFFEN

Als team hebben we ons uitstapje inmiddels gehad. Afgelopen zaterdag hebben we heerlijk gestept door de binnenstad van Amsterdam. Natuurlijk moest er veel worden gerust op de verschillende terrassen. Het was een leuke dag!


SCHOOLREIS

Er zijn twee fouten geslopen in de speciale schoolreisbrief die vorige week per mail is verstuurd.
- De bus voor groep 2/3 vertrekt iets later: om 9.00u. Kinderen komen dan om 8.45u in de klas.
- Voor groep 2/3 en 4 en 5 is wel voor lunch gezorgd, maar het is fijn als zij zelf nog een ‘tussendoortje’ (fruit, koek, drinken) meenemen.


MINI-THEATER

A.s. woensdag treden onze jongste leerlingen op in het mini-theater. Ouders van kinderen uit groep A1 worden van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het begint om 11.30u en is in het speellokaal.


STUDIEMIDDAG

A.s. donderdagmiddag zijn al onze kinderen vrij. Wij worden die middag door het KPC geschoold in het opstellen van groepsplannen. Dit is onderdeel van de werkwijze En-zorgroute waarover we al eerder hebben verteld. Ook dinsdagmiddag 31 mei is er geen les. Er is dan voor het team een nascholingsmiddag over OGO-onderwijs. We begrijpen heel goed dat werkende ouders niet zo blij zijn met deze vrije middagen. We hopen dat u ook begrijpt dat wij het belangrijk vinden om zelf ook te blijven leren. We kunnen daarmee uiteindelijk weer beter onderwijs geven aan uw kind.


VERKEERSOUDERS

Op initiatief van enkele ouders en de MR zijn we bezig de verkeerssituatie aan de Bram Streeflandweg te verbeteren. Met name in de spitstijden ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties wanneer kinderen willen oversteken ter hoogte van de school. Er rijden dan zoveel auto’s die het zicht belemmeren. Ook staan nog steeds veel auto’s verkeerd geparkeerd. Samen met de politie en de gemeente hebben we ter plekke gekeken naar deze situatie. De gemeente is bereid na te denken over een zebrapad op de plek van de gele oversteekplaats. Ook zou een hefboom geplaatst kunnen worden waarmee de straat kan worden geblokkeerd als kinderen oversteken. Dit kan alleen wanneer er genoeg ouders zijn die verkeersbrigadier willen zijn. Onze vraag is dus: welke ouder zou zich in het nieuwe schooljaar hiervoor willen inzetten? Het gaat om hooguit 15 minuten per keer. Er zouden dan 4 keer per dag mensen ingepland moeten worden. Graag een mailtje met uw reactie naar Euranne. Overigens worden de gele strepen binnenkort opnieuw geel gemaakt, zodat u duidelijk kunt zien waar het parkeerverbod geldt.


JAARFEEST CLOWNS

Donderdag 23 juni hebben we ons jaarfeest. Dit jaar maken we er een extra bijzondere dag van.
We bestaan namelijk als school ook 45 jaar! Kinderen die dat leuk vinden mogen verkleed als clown naar school komen……..

We draaien die dag een continu-rooster. Tussen 8.30u en 14.00u zijn er allerlei feestelijke activiteiten.
Er zijn al veel ouders gevraagd om te helpen. We kunnen nog meer hulp gebruiken. Vul de strook van de printversie in om aan te geven waar u kunt helpen.


TALENTENJACHT

Natuurlijk is er tijdens het jaarfeest weer de traditionele talentenjacht. Wil je meedoen? Begin dan vast met het oefenen van een leuk optreden: dansen, zingen, toneel……… Zeker de jonge kinderen hebben hiervoor wat hulp nodig van hun ouders. Je kunt je opgeven door het invullen van de strook in de printversie.


LUNCHBUFFET

Voor het lunchbuffet hopen we weer op de hulp van heel veel ouders die iets lekkers voor ons willen maken. Elk jaar weer is het een grote verassing om te zien waar ouders mee aan komen. Denk aan: sandwiches, kaasbroodjes, fruitspiezen, pizza, enz.

Ook hiervoor kunt u de invulstrook van de printversie gebruiken.


SPONSORLOOP

Voorafgaand aan de Fancy Fair houden we een sponsorloop. Deze is van 16.30u tot 17.30u. We gaan er vanuit dat alle kinderen hieraan meedoen. Meer informatie volgt. De opbrengst van de sponsorloop is voor ons spaarproject Cliniclowns.


FANCY FAIR

Deze begint aansluitend aan de sponsorloop. Tijdens de Fancy Fair zijn lekkere hapjes te krijgen. Ook is er een rommelmarkt. Vanaf vrijdag 10 juni kunnen kinderen hiervoor kinderboeken en kinderspeelgoed mee naar school nemen. Deze worden centraal verkocht! Zoekt u alvast wat spullen bij elkaar?


HOERA! BINNENKORT JARIG:

Damy Verstegen (7) – 30 mei

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!


AGENDA 2010/2011

Gr. A1: Mini-theater. Ouders groep A1-leerlingen zijn welkom!

25 mei 11.30u-12.00u

Gr. 1 t/m 8: Middag vrij i.v.m. nascholing team

26 mei

Gr. 1 t/m 7: Middag vrij

31 mei

Gr. 1 t/m 7: Schoolreis

1 juni

Hemelvaartvakantie

2 t/m 5 juni

Pinkstervakantie

11 t/m 13 juni

Vaderdag

19 juni 

Jaarfeest i.v.m. 45-jarig bestaan

23 juni 8.30u-14.00u

Sponsorloop voor ons spaarproject van de Cliniclowns

23 juni 16.30u-17.30u

Fancy Fair met hapjes en drankjes, kinderrommelmarkt, Rad van Fortuin

23 juni 17.30u-19.30u

Gr. 2 t/m 4: Ochtend vrij

24 juni

Gr. 1 t/m 8: Contactavonden

28 en 30 juni

Rapport mee

1 juli

Gr. 8: Musical-avond (alleen voor de ouders, grootouders, vrienden, familie, buren van onze groep 8-leerlingen)

4 juli 19.00u

Gr. 8: Afscheidsfeest (alleen voor groep 8-leerlingen en hun ouders)

6 juli

Start van de zomervakantie

8 juli om 12.00u

KLIK VOOR DE INVULSTROOKJES OP DE PRINTVERSIE


JAARFEEST-OUDERHULP

Naam:…………………………………………………………………………………..

O Ik wil wel meehelpen tijdens het jaarfeest op 23 juni tussen 8.30u en 14.00uJAARFEEST-HAPJESBUFFET

Naam:…………………………………………………………………………………..

O Ik neem voor het hapjesbuffet mee:
ongeveer stuks

Graag 23 juni om 8.30u in teamkamer brengen op 2 schalen!JAARFEEST-ATTRIBUTEN

Naam:…………………………………………………………………………………..

O Ik heb een picknickkleed/ een parasol met voet te leen

Graag 22 juni om 15.00u in teamkamer brengenJAARFEEST-TALENTENJACHT

Naam/Namen:………………………………………….

O Ik/wij wil(len) graag optreden op de talentenjacht.

Ik ga het volgende doen:

Ik heb nodig:

 


Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl