SPONSORLOOP CLINICLOWNS

Er is afgelopen donderdag in twee ronden gelopen. Eerst ging de onderbouw. Zeer fanatiek en behoorlijk buiten adem renden sommige kinderen wel vijf ronden! De medailles voor de leukste verkleedkleren gingen naar: Aimée (1/2), Emma (1/2), Oliver (A1) en Lotte (2/3a). Bij de bovenbouw ging het niet om het aantal ronden. Voor hen was de opdracht om op een creatieve en originele wijze tenminste één ronde af te leggen. Het was prachtig om te zien wat sommige kinderen hiermee gedaan hebben. De medailles zijn gegaan naar: Stefan (8) en Martijn (6), David (5), Davy (5) en Alexander (5), en naar Sofie (6), Nikkie (6) en Amélie (6).
Met een groot compliment aan alle kinderen die iets origineels hebben bedacht! Willen jullie het sponsorgeld zo snel mogelijk inleveren bij je eigen juf of meester. In ruil daarvoor krijg je het CliniClowns-sponsorloopdiploma! Dan kunnen we nog voor de zomer weten hoeveel geld ons jaarfeest heeft opgebracht. De CliniClowns zullen vast verrast zijn.


CONTACTAVOND

Denkt u aan de contactavonden deze week?
Mocht het ingeplande tijdstip niet uitkomen, wilt u dan onderling ruilen? Dit wel graag doorgeven aan de leerkracht.


OUDERAVOND CONTINUROOSTER

Er is een werkgroep opgericht van leerkrachten en ouders. Zij begeleiden in opdracht van de MR het traject naar de verkenning en besluitvorming rond de vraag: Gaan we wel of niet over naar een continurooster? Een verslag van de te nemen stappen is als bijlage bijgevoegd. Wilt u in elk geval dinsdag 6 september noteren? Er zal dan een ouderavond zijn over het continurooster.


HULPOUDER-BEDANK-FEEST

We realiseren ons heel goed dat we erg veel geluk hebben met de hulp van zoveel ouders. Wat zouden we zijn zonder hulp in de bieb, het docucentrum, decorbouwers, pleinwacht-assistentie, chauffeurs, poetsmoeders, computerouders, musicalouders, kerstouders, naaiouders, klusouders, enz, enz…. We willen jullie graag bedanken. Op woensdag 6 juli om 11.45u worden jullie verwacht in de arena op het kleuterplein.


WEGWERKZAAMHEDEN

De komende maanden zullen delen van de Bramstreeflandweg opnieuw bestraat worden. In de bijlage de brief die wij hierover ontvingen van de gemeente.


KIJKEN IN DE NIEUWE GROEP

Op dinsdag 5 juli schuiven we door naar onze nieuwe klas. We beginnen gewoon in de eigen groep. De nieuwe leerkrachten komen de kinderen daar ophalen……….


NIEUWE MENSEN OC

Veel ouders hebben zich spontaan aangemeld voor de oudercommissie. Naast hard werken is hier ook veel enthousiasme en gezelligheid te vinden. Voor het nieuwe jaar zoeken wij nog één nieuw OC-lid. Ook vaders zijn van harte welkom. Graag doorgeven aan Noëlle: n.deboer-struijk@kebo-ochtend.nl  


WATERFEEST

De leerkrachten van de beide groepen 2/3 vieren op woensdag 6 juli hun verjaardag. Als het weer goed is, mogen kinderen hun opblaasbadjes en zwemspullen meenemen. We zullen hierover dinsdag 5 juli een knoop doorhakken…….


GEVONDEN VOORWERPEN

Tijdens de contactavonden liggen ze uitgestald in de grote hal. Loopt u er even langs?


HOERA! BINNENKORT JARIG:

Fleur Wijkamp (2/3b) – 28 juni
Allisha ter Horst (4) – 1 juli
Leanne Braber (2/3b) – 3 juli
Lisanne v Voorst (8) – 3 juli
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!


VAN DE MR: UITSLAG OUDERENQUETE

Voor de MR zit de laatste vergadering van dit schooljaar er weer op, de eerste voor volgend jaar is al gepland. Volgend schooljaar gaan we ons o.a. bezig houden met een aantal onderwerpen die U ons mee heeft gegeven via de ouderenquête (weet U nog, eind vorig jaar?).
U gaf de school als totaal rapportcijfer 8,1, een mooie score waar de school erg trots op mag zijn. Op acht hoofdonderwerpen hebben we u vragen gesteld. U kunt hieronder de uitslag lezen.

Hoofdcategorieen

Behaalde score 2010

Communicatie

8,8

Organisatorisch

8,5

Klimaat

8,5

Ouderbetrokkenheid

8,3

Deskundigheid

8,3

Karakter

8,3

Veiligheid

7,8

Schoolgebouw en omgeving

7,0

Meningpeiling: doorgaan met ontwikkelingen die vernieuwend zijn (OGO- en/of Jenaplanaspecten)

Ja: 75%                        Nee: 25%

Meningpeiling: openstaan voor het instellen van een continu-rooster?

Ja: 87%                        Nee: 13%

U heeft veel opmerkingen gemaakt waarmee we aan de slag zijn gegaan, en nog zullen gaan. In de bijlage kunt u het uitgebreider verslag lezen van de uitkomsten en de aanbevelingen. De school zal deze in het nieuwe schooljaar gaan omzetten naar actiepunten. Deze worden in het verslag toegevoegd. Dit verslag verschijnt in het najaar op de website (downloads). De MR heeft veel uit deze enquête gehaald, bedankt voor het invullen. Blijf ons op de hoogte houden, op het schoolplein of via onze website: mr@airborneschool.nl .


AGENDA 2010/2011

Gr. 1 t/m 8: Contactavonden

28 en 30 juni

Rapport mee

1 juli

Gr. 8: middag- Musical (voor de andere kinderen van school)

4 juli 13.15u Rijnkom

Gr. 8: avond-Musical (voor genodigden van onze groep 8-leerlingen)

4 juli 19.00u Rijnkom

Kijken in de nieuwe groep

5 juli

Gr. 8: Afscheidsviering (ook groep 8-ouders zijn welkom!)

6 juli 11.15u

Gr. 2/3 a en b: Verjaardag van de juffen

6 juli

Hulpouders-bedank-feestje

6 juli 11.45u

Gr. 8: Afscheidsfeest (voor groep 8-leerlingen en hun ouders)

6 juli 18.00u

Gr. 7: 2e deel van de verjaardag van juf Greetje (neem je fiets mee en een lunchpakket)

7 juli 12.30u-15.00u

Start van de zomervakantie

We drinken champagne op het plein!

8 juli om 12.00u


AGENDA 2011/2012

Eerste schooldag

22 augustus

Schoolfotograaf

31 augustus

Luizencontrole, instructie en afspraken met luizenbrigade

1 september 13.00u

Airbornewandeltocht (geen school-activiteit)

3 september

Informatie-avond/ Ouderavond over continurooster

6 september 19.30u

Contactavonden: kennismaken met de nieuwe leerkracht

12 en 14 september

Bloemlegging/ herdenking Heelsum (schoolactiviteit bovenbouw)

Zat. 17 september 18.00u-20.00u

Bloemlegging/ herdenking Oosterbeek (schoolactiviteit gr. 7/8)

Zo. ocht. 18 september

 Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen of vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl . U krijgt altijd antwoord!

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl