Beste ouders,
De vakantie zit erop. Leerkrachten hebben hun lokaal weer ingericht. In het team liggen de nieuwe plannen voor dit jaar alweer klaar. Kinderen kijken schoorvoetend om het hoekje van de deur. Ook bij ouders zien we een lichte spanning: ‘Weet de juf wel hoe verlegen mijn kind is? Zou de meester wel hebben doorgegeven dat…….Is dat plekje bij het raam wel zo handig voor mijn kind?’ Ik hoop dat we ook dit jaar mogen rekenen op uw vertrouwen. Wij kunnen zoveel fijner werken met uw kind als we merken dat u hem of haar met een gerust hart bij ons achterlaat. Ik hoop ook dat u de weg naar de leerkrachten of naar mij weet te vinden wanneer u iets bijzonders merkt aan uw kind en dat graag wilt delen. Na schooltijd kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een praatje of om iets in de klas te bekijken.
                                                                                                                            Euranne van Gorkum
                                                                                                                            Directeur Airborneschool


WELKOM

Speciaal welkom voor de kinderen die dit jaar nieuw starten op onze school. In groep 1 zijn dat: Sanne, Sem, Fleur, Tessa. Vanuit andere scholen, maken de volgende kinderen bij ons een nieuwe start:
Robin (gr. 6), Justin (gr. 7), Tristan (4), Nadi (7), Nynke (gr. 6), Ward (gr. 6), Jestin (gr 2/3a), Tarik (gr. 5), Tessa (gr. 6), Reinier (gr. 7), Anca (gr. 5), Jaco (gr. 1), Levi (gr. 1).
We hopen dat jullie je gauw thuis zullen voelen, en daar zullen we natuurlijk bij helpen!


JENTE IS GEBOREN

 

Vorige week zondag 14 augustus is juf Lysbeth bevallen van een lief schattig meisje. Haar naam is Jente Johanne. Het kersverse gezinnetje maakt het prima! Wie juf Lysbeth en haar man Pim wil verrassen met een kaartje. Hun adres is:
Der Kinderenstraat 2, 6717 MR, Ede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JAARKALENDER

Ook dit jaar hebben we weer een mooie full-colour kalender laten maken. Op deze kalender staan alle activiteiten die we dit schooljaar hebben ingepland. U weet vast van de (landelijke) noodzaak tot bezuinigen. We kunnen daarom de kalender niet langer zo maar weggeven. Vanaf a.s. maandag kunt u voor €2,50 n of meer kalenders kopen bij n van de leerkrachten. Overigens staan alle gegevens nu al op de website (knop kalender).


DIGITALE NIEUWSBRIEF

We hebben afgelopen jaar onze ervaringen opgedaan met digitaal nieuws. De reacties van ouders zijn overwegend positief. Zelf vinden we met name de papier- en tijdsbesparing erg fijn. Ook is het erg prettig om heel snel n bepaalde groep te kunnen aanschrijven.  Zoals vorig jaar al aangekondigd zal de nieuwsbrief vanaf dit schooljaar alleen nog digitaal verspreid worden. Ook zullen we vanaf nu niet meer wekelijks maar eens per 14 dagen met een nieuwsbrief komen. Bij elke digitale brief zit een printversie voor als u de brief tch op het prikbord wilt kunnen hangen. We kunnen ons voorstellen dat er een aantal gezinnen zijn, die nog geen toegang hebben tot internet. Wilt u in dat geval met ons komen overleggen over een mogelijke oplossing?


EMAILACCOUNTS

In de vakantie zijn alle emailaccounts aangepast aan de nieuwe groepen van uw kinderen. Maar wanneer uw emailadres wijzigt, of u wilt de nieuwsbrief niet langer ontvangen (bv omdat uw kind van school af gaat), dan moet u dit zlf aanpassen:
- www.airborneschool.nl
- Klik op nieuwsbrief (rechtsboven)
- Klik op: haal mijn gegevens op.
- Wijzig de gegevens indien nodig.


CONTACTGEGEVENS

We vinden het belangrijk om ouders te kunnen bereiken wanneer er iets is met hun kind. We merken dat veel (mobiele) telefoonnummers veranderen, en dit niet altijd aan ons wordt doorgegeven. We delen daarom jaarlijks een nieuw contactformulier uit. Wilt u dit invullen en nog deze week aan uw kind meegeven?


BEWEGINGSONDERWIJS

In de zaal aan de Bram Streeflandweg:
Dinsdag    8.30u-9.15u groep 6 
               13.00u-14.00u groep 2/3a 
               14.00u-15.00u groep 2/3b
Woensdag 8.30u-9.15u groep 5 
               10.00u-10.30u groep 4 (zwemmen)
                9.15u- 10.00u groep 7

In de Rijnkomzalen:
Donderdag 13.00u-13.45u groep 5
Vrijdag       8.30u-9.15u groep 8
                  9.15u-10.00u groep 8
                  8.30u-9.15u groep 7 
                  9.15u-10.00u groep 4
                  10.00u-10.45u groep 6
De lessen starten gelijk deze week. Bovenbouwklassen die staan ingedeeld aan het begin van de ochtend, mogen vanaf huis zelfstandig naar de gymzaal gaan. Natuurlijk kunnen zij ook vanaf school met de leerkracht mee lopen. Deze spreekt met hen een vertrektijd af.


GYM IN GROEP 2/3

Er zijn twee mogelijkheden. Of u brengt (2/3a) en haalt (2/3b) uw kind zelf bij de zaal. Of uw kind loopt mee met de leerkracht. In dat geval moeten kinderen van groep 2/3a om 12.50u op school zijn, en zijn kinderen van groep 2/3b om 15.10u weer terug bij school.


MEENEMEN

Onze leerlingen moeten van thuis meenemen:
- een multomap (23-ringsband): gr 1 t/m 8
- een etui met inhoud naar wens: gr 4 t/m 8
- een agenda: gr 7 en 8
- gymschoentjes: gr 1 en 2
Kinderen vanaf groep 2/3 nemen hun gym- of zwemkleding mee op de dag dat zij gym hebben.
Graag stevige sportschoenen (dus liever geen balletschoentjes), sportbroek/shirt of gympakje.


OP EEN RIJTJE

Bij de start van het jaar zetten wij nog even de meest praktische afspraken voor u op een rijtje. Wij vragen de kinderen, en ook u als ouders, zich hieraan te houden.

 • Is uw kind ziek? Wilt u dit telefonisch doorgeven in de 20 minuten voordat de school begint? Dit kan ook op onze school-mobiel (06 48963016). Wanneer we uw kind missen en u heeft hierover niet gebeld, nemen wij contact met u op. We willen graag achter-halen of er onderweg niets met uw kind gebeurd is.
 • Voor het aanvragen van vrije dagen gelden in Nederland strikte regels. U vindt ze op de website waar u ook het
  aanvraagformulier kunt downloaden.
 • Alleen de leerlingen van groep 1, 2 en 3 mogen vr schooltijd naar binnen. De deur gaat voor hen open om 8.20u.  I.v.m. met de drukte bij de ingangen vinden we het fijn als u uw kind stimuleert zo veel mogelijk zelfstandig naar binnen te gaan. Dit zou zeker voor groep 3-kinderen heel goed mogelijk moeten zijn.
 • Alle andere kinderen blijven buiten tot de bel gaat. Kinderen van groep 5 en 8 gebruiken de zij ingang die het dichtst bij hun lokaal is. De kinderen van groep 4, 6 en 7 doen dat met de zij- ingang aan de andere kant. We gaan er vanuit dat kinderen vanaf groep 4 zelfstandig binnenkomen en ouders buiten blijven. Na schooltijd mag u altijd even binnenlopen.
 • Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is en de les ongestoord kan beginnen?
 • Wilt u bij het ophalen van uw kind buiten wachten, en niet voor de ramen gaan staan?
 • In alle groepen nuttigen we halverwege de ochtend een tussendoortje. Wel toegestaan: fruit, brood, koek en iets te drinken. Niet toegestaan: priklimonade, snoep of chips. Wij vragen u dringend dit mee te geven in een trommel en een beker. Wij hebben maar weinig ruimte in de container.
 • Jarig? Dan vieren we natuurlijk feest in de klas! Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Jarige leerlingen mogen ’s ochtends hun klasgenoten trakteren en aan het eind van de dag de juffen en meesters.

 

 

LUNCHCLUB

Overblijven op school kan alleen door uw kind in te schrijven bij de SKAR. Er zijn 2 abonnementen beschikbaar om gebruik te maken van de Lunchclub:

 • Vast: u bepaalt vooraf welke vaste dag(en) in de week uw kind op school blijft. U betaalt hiervoor €2,55 per keer. Dit bedrag wordt maandelijks automatisch afgeschreven.
 • Flexibel: u geeft 2 dagen van te voren per mail aan wanneer uw kind komt overblijven. U betaalt hiervoor €3,15 per keer. U krijgt aan het eind van de maand een rekening toegestuurd.
  Informatie- en inschrijfpakketten liggen klaar in de kleuterhal. Daar ligt ook de map waarin u mededelingen kwijt kunt over uw kind. Maar dit kan ook via het emailadres lunchclubairborne@skar.nl

SCHOOLFOTOGRAAF

Volgende week woensdag komt de schoolfotograaf. Van iedere groep wordt een groepsfoto gemaakt. Van de groep 1-leerlingen, de groep 8-leerlingen n al onze nieuwe leerlingen wordt ook een portretfoto gemaakt. De foto’s worden u over een paar weken te koop aangeboden. Wilt u uw kind vrolijk gekleurde kleding aantrekken voor de foto’s?


INFORMATIE-OUDERAVOND

We zien graag alle ouders op de informatie-avond van 6 september. Deze begint om 19.30u en het programma is alsvolgt:
1. Opening schooljaar
2. Informatieronde in de klassen
3. Continurooster: informatie en meningpeiling.
U krijgt hiervoor nog een speciale uitnodiging!


AIRBORNEHERDENKINGEN

Traditiegetrouw werken onze bovenbouwleerlingen mee aan de herdenkingsbijeenkomsten van de oorlogsslachtoffers van Operatie Marketgarden. We vinden dit historisch besef erg belangrijk. We zijn er trots op dat wij adoptieschool mogen zijn van het Heelsums monument. We hopen dat veel van onze bovenbouwleerlingen en hun ouders meegaan naar de herdenkingsplechtigheden op 17 en 18 september. Wilt u uw kind hierbij stimuleren? Zie de speciale extra nieuwsbrief voor groep 5 t/m 8.


VERKEERSSITUATIE

Vorige week is gestart met de 2e fase van de vervanging van de bestrating van de Bram Streeflandweg. Dit zal ongeveer 5 weken gaan duren. We hebben de gemeente gevraagd het braakliggend terrein naast de school beschikbaar te stellen zodat u komend vanaf de Bennekomseweg kunt parkeren en keren. We zijn blij dat ons dit is toegezegd.
Klik hier voor mee informatie over dit project.


LUIZENCONTROLE

Donderdag 1 september worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door een groep vrijwillige ouders. Wilt u uw kind die dag geen staartjes, vlechtjes of gel in het haar doen. Mocht er bij uw kind iets gevonden worden dan zal n van de leerkrachten contact met u opnemen. Klik hier voor het lezen van ons hoofdluisprotocol. Wij zoeken nog enkele luizenpluizers. Graag aanmelden bij juf Cornelieke (c.rupert@airborneschool.nl) of bij Fabinne Streefkerk (fabienne.streefkerk@kpnmail.nl)


HOERA! JARIG geweest in augustus

 Thessa vd Berg (1) – 2 augustus
Ben Matthijssen (5) – 11 augustus
Wouter Nijeboer (2/3a) – 3 augustus
Odilia Smitsmans (8) – 11 augustus
Sifra Beenen (2/3a) – 5 augustus
Nikki Brehler (7) – 12 augustus
Justin v Toorenburg (7) – 7 augustus
Pepijn Verschoor (5) – 13 augustus
Erik Willemsen (7) – 8 augustus
Els Zegveld (5) – 14 augustus
Myrthe v Woudenberg (2/3a) – 15 augustus
Sanne Kerkhof (1) – 17 augustus
Coen Jansen (7) – 20 augustus
Jeannah Bosters (8) – 20 augustus
Fien v Gend (2/3a) – 21 augustus 


Hoera! jarig IN DE KOMENDE WEKEN:

Juf Cornelieke – 22 augustus
Ellen Teijink (4) – 24 augustus
Joost v Iterson (2/3b) – 22 augustus
Kevin Jansen (4) – 25 augustus
Pieta Oosterveld (6) – 23 augustus
Guy Willemsen (2/3a) – 26 augustus
Brenda Willemsen (5) – 26 augustus
Casper Waskowsky (2/3a) – 29 augustus
Martijn Jgers (7) – 29 augustus 


 

 

 

AGENDA 2010/2011

Start van het schooljaar!                                            22 augustus 8.30u
Schoolfotograaf: trek vrolijke kleding aan!                   31 augustus
Start bovenbouwproject: ‘Wereldgodsdiensten’            29 augustus
Luizencontrole                                                           1 september
Airbornewandeltocht (geen schoolactiviteit)                   3 september
Start onderbouwproject: ‘Ik ben ik, en wie ben jij?’       5 september
Informatie-ouderavond: Continurooster                        6 september 19.30u-22.00u
Contactavonden: kennismaken met de leerkracht         12 en 14 september
Gr. 5 t/ 8: Herdenkingsbijeenkomst Heelsums monument 17 september (zie extra nieuws)
Gr. 7 en 8: Herdenkingsbijeenkomst Begraafplaats Oosterbeek 18 september (zie extra nieuws)

 

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl . U krijgt altijd antwoord!

 

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl