Door Kars gemaakt: Monument Heelsum


MEESTER HARRIE

Het gonst al over het plein: meester Harrie gaat weg! En inderdaad…….binnenkort moeten we helaas afscheid nemen. Op donderdag 1 december zwaaien we meester Harrie uit. Hij zal dan de week erna een vervangende heupoperatie krijgen, en aansluitend aan zijn herstelperiode, gebruik gaan maken van de FPU-regeling. We zijn bezig met het regelen van de vervanging. Hierover hoort u zodra er meer bekend is.


ENQUETEBRIEFJE CONTINU-ROOSTER

We gaan er vanuit dat ALLE ouders hun mening hebben kunnen geven. De werkgroep komt woensdag 21 september bij elkaar. Zo spoedig mogelijk daarna laat de werkgroep weten wat de uitslag is, en hoe zij verder gaat.


JAARKALENDER

De kalender is nog steeds te koop. Voor €2,50 kunt u een exemplaar afhalen bij één van onze leerkrachten. Overigens staan alle gegevens ook het hele jaar op de website (knop kalender).


STUDIEDAGEN

U heeft ze vast al in de agenda staan: de dagen waarop het team studie heeft, en de kinderen vrij zijn. We snappen heel goed dat niet alle ouders blij zijn met deze vrije dagen. Met name werkende ouders moeten immers opvang regelen. Voor ons als team zijn deze studiedagen echter erg waardevol. Om de school te kunnen door ontwikkelen in de lijn die afgelopen jaren is ingezet, is het erg belangrijk dat we momenten hebben waarop we allemaal bij elkaar zijn. De studiedagen in het najaar zullen gaan over de 1-zorgroute. Deze zijn op: maandag 14 november en dinsdagmiddag 22 november. Op vrijdag 27 januari verwerken we de nieuwe vaardigheden in de administratieve taken. De studiedagen in 2012 zullen gaan over het aanscherpen van onze visie: het Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) en onze Jenaplan-aspecten. We hebben hiervoor 4 middagen nodig: 12 januari, 14 februari, 12 april, 10 mei. De overige studiemomenten hebben we op woensdagmiddag gepland.
We wijzen u op de mogelijkheid die sommige BSO’s bieden om kinderen tijdens studiedagen op te vangen.


MAILADRESSEN

Iedere leerkracht is vanaf nu ook te bereiken per mail. De mailadressen staan achter in de kalender maar zijn eenvoudig te onthouden: voorletter.achternaam@airborneschool.nl U mag de leerkrachten dus gerust via de mail benaderen met uw mededeling of vraag. Wanneer er nog privé emailadressen in omloop zijn, dan vragen wij u deze te deleten in uw adresboek en alleen nog maar de schoolmailadressen van leerkrachten te gebruiken.


INVAL BIJ ZIEKTE

Ook een leerkracht kan ziek worden. We moeten dan vaak op korte termijn (’s ochtends vroeg!) inval regelen. We doorlopen daarbij de volgende stappen:
1. In 1e instantie zullen we de duo-collega benaderen.
2. Wanneer deze niet kan, vragen we een andere interne leerkracht.
3. Vervolgens bellen we onze invalpool IPPON met de vraag een extra leerkracht te sturen.
4. Wanneer ook dit niet lukt, zullen we de groep moeten opsplitsen en verdelen over andere groepen.
5. We moeten een groep naar huis sturen. Dit gebeurt pas na telefonisch of schriftelijk contact met ouders.
Gelukkig is stap 5 zelden voor gekomen bij ons op school. Maar wanneer er meerdere ziektevervanging tegelijk nodig zijn (bv griepgolf), kán het tot de mogelijkheden behoren.
Wilt u belangrijke zaken over uw kind niet met een invalleerkracht bespreken. De eigen leerkracht, of de duo-collega kan u beter te woord staan omdat hij/zij uw situatie kent.


MINI-THEATER

Elke woensdag treedt een klas kinderen op in het mini-theater. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat kinderen leren zichzelf te presenteren. Het gaat hierbij niet alleen om toneel of dans. Kinderen zullen laten zien waarmee zij de afgelopen tijd in de klas zijn bezig geweest. Het kan dus ook gaan over het rekenen of taal. De ouders van de groep die presenteert zijn welkom. Op woensdag 28 september is groep 8 aan de beurt. Het minitheater is in het speellokaal en duurt van 11.30u-12.00u


TAFELS LEREN

Het vlot kunnen toepassen van de tafels is voor kinderen in de bovenbouw een grote hulp in het oplossen van de rekensommen. We nemen hiervoor dus veel extra oefentijd. Maar het helpt ons als kinderen thuis ook flink oefenen. We vonden op internet een grappig tafelblad. Klik hier om het te downloaden en uit te printen.
In groep 5 halen kinderen bij ons hun bronzen tafeldiploma, in groep 6 het zilveren, en in groep 7 het gouden. Hierover binnenkort meer via de leerkracht.


VAKDOCENTEN

Zoals u inmiddels van ons weet huren we door het jaar heen vakdocenten in om extra kwaliteit te kunnen geven aan sommige lessen. De meeste kinderen vinden dit geweldig! De volgende groepen hebben momenteel een vakdocent:
Groep 5: volleyballes op woensdag.


Groep 1 t/m 3: dansles op donderdag.
Groep 4: muziekles op donderdag.
Groep 7 en 8: beeldende vorming op donderdag.
Groep 6: toneelles
De eigen leerkracht is ook bij deze lessen en is eindverantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurt.


OPEN LES DANS

De serie danslessen van Suzanna Wind wordt afgesloten met een presentatie voor de ouders.
Deze is op 13 oktober in het speellokaal op de volgende tijden:
Groep 1: 9.45u-10.30u
Groep 2/3b: 10.30u-11.15u
Groep 2/3a: 11.15u-12.00u
Suzanna heeft de lessen ontwikkeld naar aanleiding van het Klein Zwanenmeer. Er wordt gedanst over uiteenlopende onderwerpen zoals golven, uit het ei, kikkers en natuurlijk zwanen!


HULPOUDERFORMULIEREN

Ieder gezin krijgt deze week een hulpouder-formulier mee. Wilt u hierop aangeven of u in de gelegenheid bent om ons op school te helpen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: een vaste taak onder schooltijd (bv bij de bieb, computerhulp, schoolkrant, luizen brigade enz.), meedoen in een werkgroep (bv. sinterklaas, kerst, enz), of incidentele hulp (bv. een keer chauffeur zijn, koffie schenken, een groepje begeleiden). We ontvangen de formulieren graag binnen 2 weken terug via uw kind.


KINDERPOSTZEGELS

Onze groep 8-leerlingen krijgen woensdag 28 september de kinderpostzegels mee om huis-aan-huis te verkopen. Kinderen helpen met deze actie andere kinderen. U helpt door te kopen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Zie ook: www.kinderpostzegels.nl


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Dinsdagavond 20 september staat op de agenda: protocol meerbegaafde kinderen, zorgplan 2011, voortgang nieuwbouw, ongezonde tractaties. Heeft u een vraag voor de MR over het beleid van de school? Laat het weten: mr@airborneschool.nl  Of schiet één van de MR-leden aan.


KLASGENOTENLIJST

Voor iedere leerling is er een klasgenotenlijst. U hebt dan adres- en telefoongegevens voor het maken van speelafspraken. Tegelijk kunt u controleren of we de juiste adresgegevens in onze database hebben staan. Vanwege de privacy versturen we de lijsten niet digitaal.


PARKEREN

Er blijven klachten komen vanuit het Dorrestijnplantsoen. Doordat er voor de containers auto’s geparkeerd worden, worden de containers niet geleegd! Wat voor de bewoners uiteraard heel erg vervelend is.

 


HOERA! JARIG IN DE KOMENDE 2 WEKEN

Roel vd Wal (gr. 7) wordt 19 september 11 jaar!
Gerrit Rochat (2/3a) wordt 21 september 6 jaar!
Yarno de Boer (groep 4) wordt 23 september 7 jaar
Thijs Marskamp (gr. 6) wordt 25 september 10 jaar!
Thijn Moons (gr. 2/3a) wordt 29 september 5 jaar!
Juf Lysbeth is ook 29 september jarig!
Maxime Jager (2/3a) wordt 30 september 6 jaar!
Niels Jansen (2/3b) wordt 30 september 6 jaar!
Fleur Temmink (1) wordt 1 oktober 4 jaar!

 


AGENDA 2011/2012

Gr. 8: Mini-theater. Ouders van onze groep 8-leerlingen zijn welkom

28 september 11.30u-12.00u

Medezeggenschapsraad

20 september 20.00u

Werkgroep continurooster

21 september

Dag van de Leraar: verwen je meester of juf!

5 oktober

Gr. 7: Mini-theater. Ouders van onze groep 7-leerlingen zijn welkom

5 oktober 11.30u-12.00u

Gr. 1 t/m 3: Danspresentatie voor ouders

Groep 1: 9.45u-10.30u

Groep 2/3b: 10.30u-11.15u

Groep 2/3a: 11.15u-12.00u

13 oktober

Kerk & School-dienst Hervormde kerk-Renkum

Herfstvakantie

16 oktober 10.00u

24 t/m 28 oktober

  
 
Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl. U krijgt altijd antwoord!

  

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl