SCHOOLONTBIJT

Toen we vanmorgen op school kwamen waren in alle groepen de tafels gezellig gedekt. We hebben meegedaan aan het Nationale Schoolontbijt! Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is. En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Om dat te ervaren krijgen ruim een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen deze week een ontbijt aangeboden. Alle schoolkinderen samen steunen bovendien een goed doel. De deelnemende scholen dragen per ontbijtje de symbolische vergoeding af van € 0,25. Al die kwartjes samen gaan naar goede doelen. Dit jaar zijn dat de stichtingen Right To Play en Bake for Life.
Graag willen we Plus Pansier en Bakker Bart uit Renkum bedanken voor hun bijdrage in het 'ontbijt.


VERRASSING

Na de herfstvakantie vonden we allerlei verrassingen van onze Ouder Commissie (OC). Van de ouderbijdrage die nog over was van vorig schooljaar, zijn leuke spullen gekocht. Alle onderbouwgroepen kregen verkleedkleren: politie-, dokter-, brandweersets en veel leuke hoofddeksels.
Op het schoolplein zijn in de vakantie door een groep ouders spellen geschilderd: twister, mens-erger-je niet, hinkelpot. Hier horen reuzedobbelstenen bij en pylonen. Verder nog sets met stelten en voor iedere groep een nieuwe bal. Bedankt voor deze leuke verrassing.


AFSCHEID DIRECTEUR

Voor de herfstvakantie heeft u in een brief van het bestuur Trivium kunnen lezen dat ik als directeur de Airborneschool ga verlaten. Mijn afscheid zal zijn op 22 december, net voor de kerstvakantie. Ik heb daarover gemengde gevoelens. Ik zal de warme leefgemeenschap van ouders, kinderen en leerkrachten erg gaan missen! Aan de andere kant merk ik dat ik als pionier steeds minder uit de verf kom op een school die draait en inmiddels een eigen visie heeft ontwikkeld. Hoewel er nog genoeg werk te doen is, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Die heb ik gevonden op de Julianaschool in Heteren.
Volgende week start de sollicitatieprocedure waarin naast leerkrachten ook u als ouders vertegenwoordigd zijn. Ik hoop van harte dat de sollicitatiecommissie er de komende maanden in slaagt een goede opvolger te vinden en wens hen daarbij veel wijsheid en geluk!
Euranne van Gorkum


VERVANGING IN DE BOVENBOUW

Er wordt door veel ouders gevraagd naar de vervanging van meester Harrie. We zijn hier druk mee bezig maar hebben nog geen nieuws. Meester Harrie werkt sinds de zomer voor 4 dagen in de vervanging van juf Lysbeth die bevallingsverlof heeft tot begin december. Omdat juf Lysbeth tot de zomer ouderschapsverlof zal opnemen, komt zij voorlopig terug voor 2 dagen per week. Er zal dus naast Lysbeth nog een invaller voor 2 dagen worden aangenomen.


WAT IS DE 1-ZORGROUTE?

De komende tijd pakt het team de scholing weer op rond de 1-zorgroute. We hebben hier op de informatie-avond over verteld. De 1-zorgroute is een landelijk systeem om scholen voor te bereiden op de wet op het Passend onderwijs.
In de oude manier werkten we met individuele handelingsplannen. Hierin werd een aangepast aanbod verwoord voor een kind met een achterstand op n of meer vakken. Af en toe gebeurde het al dat een handelingsplan werd opgesteld voor een kind met een voorsprong. In de nieuwe manier van werken, gebruiken we groepsplannen. We maken in iedere klas 3 groepsplannen per jaar. In het groepsplan staat het aanbod voor iedere leerling! Uitgangspunt is namelijk dat elk kind in de klas een zorgleerling is en de begeleiding nodig heeft die bij hem of haar past. We zijn geen school voor individueel onderwijs. Daarom clusteren we de kinderen in 3 subgroepen per klas. Soms worden zij geclusterd op niveau. Soms is het interessanter om te clusteren op onderwijsbehoefte. Om te weten welke onderwijsbehoefte een kind heeft, kijken we naar hoe het leert. Is het een denker of een doener? Leert het door beelden te zien of door te luisteren? Leert het door veel herhaling? Of leert het door zelf te ontdekken? Per subgroep worden doelen gesteld en criteria beschreven waarmee we kunnen meten of de doelen behaald zijn aan het eind van de periode. Wilt u een voorbeeld zien van een groepsoverzicht of een groepsplan? Klik hier voor onze website: downloads.


We hebben inmiddels al een heel schooljaar gewerkt met groepsplannen voor lezen. U zult begrijpen dat het voor de leerkrachten best even wennen is. Toch zijn we blij met deze nieuwe aanpak. We kunnen beter recht doen aan verschillen tussen kinderen. Door het aanbod vooraf goed te doordenken en uit te schrijven, lukt de uitvoering ook beter.
Op maandag 14 november en dinsdagmiddag 22 november hebben we onze bijscholing van het KPC. Dit is een vervolg op de scholing die we vorig schooljaar hebben gevolgd. Dit schooljaar maken we naast lezen ook voor spelling groepsplannen. Volgend schooljaar zullen we dat ook voor rekenen gaan doen. Alle kinderen zijn op de genoemde nascholingsdagen vrij!


MAILADRESSEN

Iedere leerkracht heeft een eigen schoolmailadres. Dit kunt u gebruiken voor korte mededelingen en vragen. Het mailcontact is niet bedoeld voor langdradige verwikkelingen of uw zorgen. Die bespreken we liever rechtstreeks met u. Het emailadres van iedere leerkracht is te vinden in de kalender, maar ook gemakkelijk te onthouden: lettervoornaam.achternaam@airborneschool.nl.
Bijvoorbeeld: h.kerkhof@airborneschool.nl, a.sorensen@airborneschool.nl of m.garciaperez@airborneschool.nl In de emailadressen komen geen trema’s of accenten voor.


CONTACTAVOND

Op 24 november hebben we een contactavond. Dit is een extra spreekavond, omdat we de periode tussen de gesprekken van september en februari best lang vinden. Net als vorig jaar geven we u graag de gelegenheid een gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind. Dat kan door te mailen, bellen of aan te spreken. Het kan ook zijn dat u een gesprek niet nodig vindt, maar de leerkracht dat wl graag wil. In dat geval delen we u wl gewoon in op deze avond.
Ouders van groep 8-leerlingen hoeven geen gesprek aan te vragen. We willen u graag allemaal spreken. Uiteraard gaat dit over het voorlopig advies dat wij willen geven voor het Voortgezet onderwijs.


PROJECT DE RUIMTE EN HET HEELAL

De bovenbouw organiseert als startactiviteit voor dit nieuwe thema een ‘Waterraketten-wedstrijd’. Alle kinderen hebben gisteren de opdracht mee naar huis gekregen. A.s. maandag zullen we de waterraketten op het plein afvuren.
Wilt u uw kind thuis een beetje ondersteuning geven? De uitleg staat ook op deze website. HTTP://WWW.STERRENKIDS.NL/PAGE.PHP?60


LUIZENCONTROLE

A.s. donderdag is er weer luizencontrole. Wilt u uw kind die dag geen vlechtjes, staartjes of gel in doen? Mocht er bij uw kind ‘iets’ gevonden worden, dan neemt n van onze leerkrachten contact met u op. We gaan er vanuit dat u het ons laat weten wanneer u thuis hoofdluis ontdekt. We kunnen dan indien nodig een extra controle organiseren volgens ons protocol (zie website-downloads)

 


BINNENKOMEN GROEP 3

Net als voorgaande jaren willen we stimuleren dat de kinderen van groep 3 zelfstandig naar binnen gaan. Tot aan de kerstvakantie kunnen zij hiermee oefenen. Vanaf januari blijven alle groep 3 leerlingen buiten tot de bel gaat.

 


VOORLICHTINGSAVOND V.O

De overstap naar het Voortgezet Onderwijs is een grote stap! Zeker wanneer het uw eerste keer is, vinden we het belangrijk dat ouders van onze groep 8-leerlingen naar deze avond komen. We zullen op 8 november tijdens een voorlichtingsavond het stappenplan uitleggen dat we samen met u doorlopen om uw kind geplaatst te zien op de middelbare school waar het past. Ook zullen we uitleg geven over de verschillende niveaus (wt een afkortingen!) die er in het Voortgezet Onderwijs zijn en tips geven om beslagen ten ijs te komen op al die open dagen in de maanden januari en februari!


OUDERBIJDRAGE

Inmiddels hebben 86 van de 135 gezinnen betaald! We zijn dus al over de helft. We gaan er vanuit dat ieder gezin de ouderbijdrage betaalt. Denkt u eraan het geld deze week over te maken?


GEZINSDIENST

A.s. zondag is er in het kleine kerkje op de heuvel een gezinsdienst. Klik hier voor meer informatie.


HOERA! JARIG...

Juf Willemijntje (2/3a) – 7 november
Naomy Blijlevens (4) – 8 november
Lotte v Deelen (5) – 9 november
Merel Teijink (8) – 9 november
Tom Kramer (2/3a) – 12 november

 


AGENDA 2011/2012

Start Schoolbreed project over de ruimte en het heelal

Herfstvakantie t/m kerstvakantie

Schoolontbijt (kom met een lege maag naar school!)

1 november

Luizencontrole

3 november 13.00u-14.00u

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor ouders van onze groep 8-leerlingen

8 november 20.00u

Gr. 4: Mini-theater. Ouders van onze groep 4-leerlingen zijn welkom

9 november 11.30u-12.00u

Alle kinderen hele dag vrij i.v.m. studie van het team

14 november

Gr. 5 en 6: Theatervoorstelling ‘Oma’s oma’ in Oosterbeek. Wie wil er rijden?

22 november

Alle kinderen middag vrij i.v.m. studie van het team

22 november

Contactavonden groep 8: Voorlopig advies V.O.

22 en 24 november

Contactavond overige groepen: op initiatief van ouders of van de leerkracht

24 november

Afscheid meester Harrie
Afscheidsfeest voor de kinderen: overdag op school
Afscheidsreceptie voor ouders, en andere belangstellenden: 19.30u-21.00u

1 december

Sinterklaasfeest op school

5 december

Kerstfeest voor alle kinderen en ouders in de Herv. Kerk, Dorpstraat, Renkum

22 december

Afscheid juf Euranne

22 december

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl . U krijgt altijd antwoord!

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl