SINTERKLAASFEEST

Hoera! Sinterklaas is weer in het land. De school is gezellig versierd door ouders van de werkgroep Thematafels. Ook wordt er alweer druk gewerkt om van de verjaardag van sint een leuke dag te maken. Iets wat bij ons op school grotendeels door ouders gebeurd! Fijn……. Op dinsdag 29 november mogen alle kinderen van groep 1 t/m 5 een schoen meenemen om te zetten. Op maandag 5 december bent u allemaal van harte welkom om ’s ochtends vroeg sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen bij school. Ook jongere broertjes en zusjes kunt u gerust meenemen. Er is die dag géén continurooster. Het is dus een gewone schooldag.


LOOTJES TREKKEN

De bovenbouwgroepen 6 t/m 8 gaan deze week lootjes trekken voor het sinterklaasfeest. Het bedrag is net als vorig jaar €4,50. Van de kinderen wordt gevraagd weer een gedicht en een surprise te maken voor de klasgenoot die zij hebben getrokken. Het zou fijn zijn als uw kind wat begeleiding krijgt zodat er voor ieder kind straks iets bijzonders ligt. We vinden het geen goed idee als er 'vieze' surprises gemaakt worden. Niet alle kinderen stellen dat op prijs. Voor de kinderen van groep 5 is een wat eenvoudigere variant bedacht op ‘lootjes trekken’. De kinderen krijgen hierover deze week een brief mee.


CONTACTAVOND

Op 24 november hebben we een contactavond. Dit is een extra spreekavond, omdat we de periode tussen de gesprekken van september en februari best lang vinden. U heeft hiervoor een gesprek kunnen aanvragen. Ook kan het zo zijn dat de leerkracht een gesprek met u wilt hebben over uw kind. Op basis hiervan hebben we een rooster opgesteld voor deze avond. Klik hier voor het rooster. Mocht u niet kunnen op het ingedeelde tijdstip, wilt u dan onderling ruilen of contact met ons opnemen?


VOORLOPIG ADVIES-GESPREKKEN

Voor al onze groep 8-leerlingen is een voorlopig advies opgesteld. Dit advies hebben we voorbereid in een werkgroep bestaande uit: huidige leerkracht, leerkracht vorig jaar, interne begeleider, bovenbouwcoördinator en directeur. Op de voorlichtingsavond is uitgelegd hoe dit advies tot stand komt en hoe u met dit advies op zoek kunt gaan naar een school die bij uw zoon/dochter past. We zien u graag allemaal op de voorlopig advies-gesprekken op 22 en 24 november. Het rooster hiervoor is ingevoegd in het rooster voor de contactavonden zodat broertjes/zusjes gekoppeld zijn.


NIEUWE AANVANGSGROEP

We zijn blij u te kunnen vertellen dat we na de kerstvakantie een 9e groep op kunnen starten voor onze groep 1-leerlingen. De nieuw aangemelde kinderen willen we niet opvangen in de huidige groep 1 die momenteel 28 kinderen telt. Het is beleid van ons bestuur Trivium om niet te bezuinigen op deze allerjongsten, en hier zijn we het helemaal mee eens! Om de leerlingen tussen de twee groepen 1 wat evenwichtiger te verdelen, zullen we binnenkort met een voorstel komen voor een herverdeling van kinderen over de beide groepen 1. De nieuwe aanvangsgroep zal worden geleid door juf Susan en juf Lysbeth. Beide zijn bekend met de school, en met deze jonge kleuters.


INVAL BOVENBOUW

Dat juf Lysbeth wordt ingezet in de onderbouw, betekent dat we alsnog een bovenbouwleerkracht nodig hebben voor 4 dagen in groep 6, 7 en 8. De gesprekken met beschikbare kandidaten binnen ons bestuur vorderen, we hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen melden welke nieuwe juf of meester ons team zal gaan aanvullen tot de zomer.


ZIEKTE

We hebben momenteel de pech dat meerdere leerkrachten door griep geveld zijn. Zoals u van ons weet zoeken we altijd naar een oplossing die voor de kinderen zo stabiel mogelijk is. Soms kan de duo-leerkracht extra werken. Maar we vragen ook regelmatig iemand van onze invalpool IPPON uit Ede. Tot nu toe is het altijd gelukt om de groep te kunnen draaien. Mocht het zo zijn dat er geen invaller beschikbaar is, dan zullen wij de groep opdelen en verdelen over de andere groepen. In het uiterste geval moeten wij een klas naar huis sturen. U krijgt hiervan altijd vooraf bericht! De twee laatstgenoemde maatregelen komen gelukkig eigenlijk nooit voor.


BINNENKOMEN GROEP 3

Net als voorgaande jaren willen we stimuleren dat de kinderen van groep 3 zelfstandig naar binnen gaan. Tot aan de kerstvakantie kunnen zij hiermee oefenen. Vanaf januari blijven alle groep 3 leerlingen buiten tot de bel gaat.


VOORLEESKAMPIOEN

Volgende week maandag is de schoollfinale van de voorleeswedstrijd. Drie kinderen uit groep 8 en drie kinderen uit groep 7 strijden om de titel 'voorleeskampioen van de Airborneschool’. De jury zal bestaan uit de moeders die in onze bibliotheek werken. Bedankt vast……En veel succes aan de zes genomineerde kinderen.


PANNENKOEKENBAKKERS

Voor het afscheidsfeest van meester Harrie zoeken we per klas 2 ouders die ieder 30 pannenkoeken willen bakken. Wilt u dit per mail doorgeven aan de eigen leerkrachten? Wij zorgen voor stroop, suiker, en drinken. Gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd.


OUDERBIJDRAGE

Deze week gaat de herinneringsbrief mee voor gezinnen die nog niet betaald hebben.


HOERA! JARIG ……

Jip Wagener (4) 17 november
Jasper v Woudenberg (4) – 19 november
Jesse Scheffer (2/3a) – 22 november
Jelle vd Wal (1) – 23 november
Jesse vd Wal (1) – 23 november
Sanne Verplanke (5) – 23 november
Lorenzo Cornelissen (2/3a) – 25 november
Pascalle vd Graaf (5) – 25 november
Britt Pes (4) – 26 november
Daphne Pes (4) – 26 november
Luuk Derwig (5) – 28 november


AGENDA 2011/2012

Gr. 2/3b: Minitheater. Ouders van onze groep 2/3b leerlingen zijn welkom!

16 november 11.30u-12.00u

Gr. 5 en 6: Theatervoorstelling ‘Oma’s oma’ in Oosterbeek. Wie wil er rijden?

22 november

Alle kinderen middag vrij i.v.m. studie van het team over 1-zorgroute

22 november

Gr. 2/3a: Minitheater. Ouders van onze groep 2/3a leerlingen zijn welkom!

23 november 11.30u-12.00u

Contactavonden groep 8: Voorlopig advies V.O.: zie rooster

22 en 24 november

Contactavond overige groepen: zie rooster

24 november

Groep 1 t/m 5: schoen zetten op school

29 november

Gr. 1: Minitheater. Ouders van onze groep 1 leerlingen zijn welkom!

30 november 11.30u-12.00u

Afscheid meester Harrie (zie speciale brief)
Afscheidsfeest voor de kinderen: overdag op school. Wie wil pannenkoeken bakken?
Afscheidsreceptie voor ouders, en andere belangstellenden: 19.30u-21.00u Komt u ook?

1 december
Continurooster tot 14.00u

Sinterklaasfeest op school

5 december

Kerstfeest voor alle kinderen en ouders in de Herv. Kerk, Dorpstraat, Renkum

22 december 18.30u

Afscheidsreceptie juf Euranne voor kinderen, ouders, en genodigden: 19.30u-21.00u

22 december

Groep 1 t/m 4: vrij

23 december

Groep 5 t/m 8: Continurooster. Lunch mee. 14.00u vrij

23 december

 
Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl . U krijgt altijd antwoord!

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl