Beste ouders,

We hebben een bewogen tijd achter de rug. Op meerdere momenten in de afgelopen week en maand hebben we gemerkt hoe kwetsbaar je als school, als mensen, bent. Daarnaast hebben we ook ervaren hoe juist in zulke momenten mensen er voor elkaar kunnen zijn; en ook kinderen er voor elkaar zijn. Prachtig om te zien hoe zorgen en verdriet samenbinden. En dat is ook waar de kracht ligt van een leefgemeenschap die we als school willen zijn. Bedankt voor alle bemoedigende reacties!In het leven liggen verdriet en blijdschap naast elkaar. Kinderen kunnen daarin wonderlijk goed omschakelen en zijn hierin voor ons een voorbeeld. Zo zullen we deze week het afscheidsfeest van meester Harrie vieren. Volgende week natuurlijk het sinterklaasfeest, en daarna op naar kerst. Voor mijzelf is het aftellen begonnen… Nog 4 weken en ik zal de Airborneschool gaan verlaten. Juist door de intensheid van de afgelopen periode realiseer ik me erg goed wat ik achterlaat, en hoe zeer ik dat zal missen!

Euranne van Gorkum
Directeur Airborneschool


verliefde pieten…

Vorige week hebben de groepen 1 t/m 5 een brief van sinterklaas gekregen. In de brief stond dat de kinderen allemaal hun schoen mogen zetten. Er stond ook nog wat anders in de brief… Sinterklaas weet niet wat er aan de hand is met twee van z’n pieten. Ze zijn in de war, ze strooien met hartjes in plaats van pepernoten, ze willen de cadeautjes alleen nog maar in hartjespapier inpakken enz. Zouden ze misschien verliefd zijn? Er wordt gefluisterd dat de pieten met elkaar willen trouwen!
Sinterklaas heeft aan ons gevraagd of we de pieten willen helpen, zodat piet een huwelijksaanzoek kan doen. De kinderen zijn druk aan het knutselen op school. Groep 1 maakt een trouwring, groep 2/3 a maakt een sluier en een bruidsboeket, groep 2/3 b maakt een corsage en een trouwhoed en groep 4 en 5 schrijft een liefdesgedicht voor de verliefde piet.
In de brief staat dat de pieten het woensdag op komen halen… Spannend wat we morgenochtend aantreffen!


sinterklaasfeest

Op maandag 5 december zullen we sint en zijn verliefde pieten welkom heten op de Airborneschool. De school is open vanaf 8.20u zodat kinderen van de bovenbouw hun surprise binnen kunnen brengen. We starten ieder in de eigen klas en komen dan gezamenlijk naar buiten.
Ook u als ouder bent van harte welkom om sinterklaas te ontmoeten bij zijn aankomst. Natuurlijk kunnen jongere broertjes en zusjes het buitenprogramma meemaken.
Er is die dag géén continurooster. Het is dus een gewone schooldag.


vacature directeur

In het team is nagedacht over de visie en de plannen voor de Airborneschool voor de komende jaren. Het team vindt het erg belangrijk dat er een directeur komt die deze koers zal volgen en de ingezette veranderingen helpt te borgen. In de sollicitatiecommissie is op basis hiervan een profiel opgesteld voor de vacature van directeur. De advertentie is inmiddels geplaatst, en we hopen natuurlijk dat de brieven binnenstromen! De sollicitatiegesprekken zijn in week 50 en 51. We houden u op de hoogte van hoe het verder gaat.
We streven er naar een nieuwe directeur per 1 maart 2012 te kunnen benoemen.


nieuwe aanvangsgroep

Na de kerstvakantie start er een nieuwe groep 1. We noemen deze groep, die geleid gaat worden door juf Lysbeth en juf Susan: groep 1b. De huidige groep 1, van juf Anneke en juf Margreeth, is dan groep 1a. De ouders van de beide groepen hebben vandaag een extra nieuwsbrief gekregen. In deze brief staat de nieuwe verdeling van kinderen over beide groepen. Op deze manier is het mogelijk om twee kleine groepen te hebben van ieder 18 kinderen. Een heerlijk luxe aantal voor deze allerkleinsten! Ook geeft het weer genoeg ruimte voor nieuwe gezinnen.Weet u nog kleuters die in 2012 vier jaar worden? Wilt u  aan hen doorgeven dat wij weer plek hebben? Opgeven van nieuwe kinderen graag rond hun 3e verjaardag!


nieuwe bovenbouwleerkracht

De bovenbouwouders weten het al: We hebben een nieuwe bovenbouwmeester benoemd. Zijn naam is meester Arif Bovenkamp. Hij zal van de kerstvakantie tot de zomer groep 7 onder zijn hoede nemen.
Meester Jack, nu leerkracht van groep 7, zal wat extra tijd krijgen voor zijn taak als waarnemend directeur. Verder zal hij op woensdag in groep 6, en op donderdag en vrijdag in groep 8 gaan lesgeven.Meester Arif kan pas vanaf januari. Voor de maand december hebben we een tussenoplossing gevonden met een invaller van de IPPON-pool die de lesdagen van meester Harrie invult. Dit gaat meester Marfred v Leijenhorst doen.


mini-theater

A.s. woensdag gaan onze groep 1 leerlingen optreden in het mini-theater. Ook de ouders van deze kinderen zijn van harte welkom om te komen kijken. Het minitheater is in het speellokaal en duurt van 11.30u-12.00u


voorleeskampioen

Esmée Streefkerk is onze voorleeskampioen geworden! Gefeliciteerd en succes met de volgende ronde!


LUNCHCLUB

Het is niet langer mogelijk dat bekers en trommels voor tussen de middag in de koelkast worden bewaard. De Lunchclubmedewerkers zijn erg lang bezig om de spullen naar de goede klassen te brengen. Ook omdat namen op trommels vaak ontbreken. Wij vinden het belangrijker dat de lunchclubmedewerkers op tijd in het lokaal zijn, en in rust uw kinderen kunnen opvangen. Bij navraag op andere scholen blijken er geen andere scholen te zijn die deze service aanbieden. Even wennen dus, maar het is niet anders………….misschien kunt u rekening houden met het soort broodbeleg en drinken dat u meegeeft?


OUDEJAARSVOETBAL

Op donderdag 29 december 2011 organiseert Sportbuurtwerk Solidez i.s.m. het jongerenwerk van Solidez de 28e editie van het Oudejaarszaalvoetbaltoernooi. De juffen en meesters van de Airborneschool hebben dan vrij, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Airborneschool niet mee zou kunnen doen. Dit toernooi is voor jongens en meisjes van 10 t/m 23 jaar. De vraag is nu: kan de Airborneschool een team inschrijven? Alleen wanneer er voldoende reacties zijn kan dat. Het is tenslotte vakantie. Teams bestaan uit minimaal 5 en maximaal 7 spelers en een begeleider van minstens 18 jaar. Ik wil graag een team begeleiden, maar ik heb nog geen spelers. Wanneer er kinderen uit groep 7 of 8 zijn die hieraan mee willen doen, wilt u ze dan bij mij opgeven via onderstaand email adres? Voor het inschrijfformulier van het toernooi heb ik nodig: naam speler, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats. Wilt u ook doorgeven of u wilt begeleiden wanneer we meerdere teams in zouden kunnen schrijven? Het toernooi zal zijn in Sporthal de Rijnkom en Sporthal Doorwerth. Meer details worden bekend gemaakt als alle inschrijvingen binnen zijn.
Alex Matthijssen, Vader van Tom (8) en Ben (5)
(0317) 314735, alex.mattthijssen@hotmail.com


Hoera! jarig …

Amy Willemsen (1) – 30 november

Juf Annemarie (4) – 3 december

Esther Smit (7) – 1 december

Thimo Leeuwis (5) – 4 december

Tomas v Soest (8) – 1 december

Robin Buddingh (6) – 4 december

Feline Gerrits (6) – 2 december

Yorick v Driel (2/3b) – 5 december

Manon Hofman (2/3a) – 3 december

Brent Jansen (8) – 5 december

Amy Driessen (2/3b) – 4 december

Sinterklaas - 5 december


Agenda 2011/2011

Groep 1 t/m 5: schoen zetten op school

29 november

Gr. 1: Minitheater. Ouders van onze groep 1 leerlingen zijn welkom!

30 november 11.30u-12.00u

Afscheid meester Harrie (zie speciale brief)
Afscheidsfeest voor de kinderen: overdag op school.
Wie wil pannenkoeken bakken?

Afscheidsreceptie voor ouders, en andere belangstellenden: 19.30u-21.00u Komt u ook?

1 december Continurooster tot 14.00u

Sinterklaasfeest op school

5 december

Kerstfeest voor alle kinderen en ouders in de Herv. Kerk, Dorpstraat, Renkum

22 december 18.30u

Afscheidsreceptie juf Euranne voor kinderen, ouders, en genodigden: 19.30u-21.00u

22 december

Groep 1 t/m 4: vrij

23 december

Groep 5 t/m 8: Continurooster. Lunch mee. 14.00u vrij

23 december

Kerstvakantie

26 december t/m 6 januari

Weer naar school: Gelukkig Nieuwjaar!

9 januari 2012

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl  U krijgt altijd antwoord!

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl