Wat een sterren, wat een sterren, als je heel lang kijkt,
dan lijken het er steeds maar meer………

De laatste weken hoor ik dit lied steeds uit de klassen klinken terwijl ik in mijn kamer aan het werk ben. Een prachtig lied. Wat kunnen onze kinderen zingen! U zult het horen a.s. donderdagavond op het kerstfeest.
Deze laatste week voor de kerstvakantie is mijn afscheidsweek. In januari kom ik niet meer terug naar de Airborneschool. Dat is een gek idee. Want als je ergens 7 jaar elke dag komt, dan ben je aan veel dingen gehecht geraakt. Ik genoot ervan om klassen binnen te lopen, om even mee te zingen in de kring, om te helpen bij het knutselen. Ik stond in de pauze vaak te kijken bij het voetballen. Ik vond het fijn om te bemiddelen bij ruzies, of uit te zoeken waarom iemand zich niet op z’n gemak voelde, en daar samen een oplossing voor te vinden!
Over sterren gesproken………. Ik heb in mijn periode op de Airborneschool veel kinderen zien schitteren als sterren. Jongens en meisjes die belangrijke levensvaardigheden hebben geleerd, zoals: zelfvertrouwen, je verplaatsen in een ander, excuus aanbieden als je fout zat, leren applaus te krijgen als je iets knaps durft. Ik heb ook veel ouders zien schitteren: ouders met groot talent én de bereidheid om die in te zetten voor de school. Bedankt daarvoor!
En heel speciaal wil ik ook de leerkrachten noemen. Ik heb veel van ze gevraagd. En dat viel echt niet altijd mee. Maar wat heb ik veel sterren ontdekt, en wat schitteren ze mooi! Veel sterren zijn boven zichzelf uit gaan stijgen. En als het goed is, is te zien wat het resultaat is: een leuke, gezellige school met een warme sfeer, met goede lessen binnen een uniek onderwijsconcept. Hier hebben we als ouders, kinderen en personeel hard aan gewerkt! Ik vond het een voorrecht om dit te mogen begeleiden en heb op de Airborneschool een prachtige tijd gehad.
Ik ga jullie missen! Via de nieuwe directeur, die mijn nieuwe collega wordt, hoor ik graag de mooie verhalen over hoe het verder gaat……..
Komt u donderdagavond na de kerstviering even gedag zeggen? Voor alle kinderen is er een mooie verrassing!
Euranne van Gorkum
Directeur Airborneschool


KERSTKAARTJES

Veel kinderen zijn in deze dagen druk met het maken en uitdelen van kerstkaartjes. Dit vinden we een erg leuke traditie. Toch zien we dat veel kinderen zich niet altijd realiseren dat het voor sommige kinderen erg pijnlijk kan zijn wanneer zij keer op keer geen kaartje krijgen van klasgenoten. En dat terwijl andere klasgenoten met een héle stapel naar huis gaan. Bovendien kost het uitdelen, met name in de onderbouw, veel tijd. TIP: laat uw kind een paar klasgenoten kiezen en kaarten voor hen versturen. Een kaart bij de post is een leuke verrassing. Zelf voor postbode spelen, is natuurlijk ook leuk.


KERSTFEEST

Op donderdag 22 december om 18.30u gaan we met elkaar naar de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in Renkum. We vieren dan het Kerstfeest. Voor onze leerlingen is dit een verplichte activiteit. We vinden het fijn als ouders, opa’s en oma’s, en andere belangstellenden het Kerstfeest met ons mee vieren. Ook dit jaar weer nodigen we u hiervoor van harte uit. Voor jongere broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, is een oppas geregeld in hetzelfde gebouw. Wilt u hier gebruik van maken zodat er in de viering meer rust is?


HALEN EN BRENGEN GROEP 1, 2 EN 3

De kinderen van groep 1 moeten vóór de viering in de grote zaal naast de kerk gebracht worden. Zij komen dan met hun eigen juf de kerk binnen.
Na de viering worden de kinderen van groep 1, 2 en 3 in deze zelfde zaal weer door de ouders opgehaald.


AFSCHEIDSRECEPTIE JUF EURANNE

Aansluitend aan het kerstfeest is de receptie vanwege het vertrek van juf Euranne. We nodigen alle kinderen en ouders uit om na het kerstfeest nog even te blijven. De receptie is in de grote zaal. Omdat we willen voorkomen dat een onoverzichtelijke situatie ontstaat, doen we dat alsvolgt: De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan vanuit de kerk met hun juf naar deze zaal. Hun ouders worden verzocht deze kinderen gelijk op te halen. Zij kunnen dan als eerste juf Euranne de hand schudden. De andere kinderen en hun ouders gaan eerst naar buiten waar warme chocolademelk en glühwein klaarstaan. Als de kleine kinderen geweest zijn, kunnen de anderen naar binnen om juf Euranne gedag te zeggen. De pijlen wijzen u de weg!


WAARNEMEND DIRECTEUR

We hopen dat er gauw een nieuwe directeur is. In januari kunnen we daar meer over vertellen. Tot die tijd is de vervanging van Euranne alsvolgt geregeld:
- Maandag en dinsdag: Jack Sabandar
- Woensdag, donderdag en om de week op vrijdag: Willemijntje Klein.
Zij zullen op die dagen in de kamer van Euranne zitten en de meeste directietaken overnemen. Dat is natuurlijk even wennen, maar afgelopen maand hebben zij zich goed ingewerkt.


VERVANGING IN GROEP 2/3A

Zolang er nog geen nieuwe directeur is, zal Willemijntje worden vervangen door juf Anneke Hazeleger van de IPPON-invalpool. Zij is voor de kinderen van groep 2/3a een bekende.


CONTINUEROOSTER

Na een korte stilte rondom het continurooster, willen we jullie informeren over waar we nu staan in het onderzoek naar de haalbaarheid en de draagkracht voor een continurooster op de Airborneschool.
In ons vorige bericht hebben we u verteld over de uitslag van de enquête onder ouders. Ook onder de leerkrachten is er een enquête afgenomen. Wat zijn de wensen van het team t.a.v. een continurooster? Deze worden momenteel verwerkt.
Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met een aantal externe partijen welke eventueel de Tussenschoolse opvang zouden kunnen verzorgen. We hebben met hen de verschillende mogelijkheden besproken. Daarbij valt te denken aan: de inzet van de begeleiding tijdens de lunch en/of het buitenspelen. We hebben hier inmiddels de offertes van ontvangen.
De komende tijd zullen we ons richten op de verdere verdieping en het samenvoegen van alle informatie. Op deze manier willen we een aanbeveling maken waarover de directie van de Airborneschool een besluit kan nemen. Dit besluit wordt t.z.t. dan voorgelegd aan de MR. In verband met het vertrek van Euranne hebben we met haar samen besloten dat we ons advies niet meer bij haar neer zullen leggen, maar hiermee wachten tot er een nieuwe directeur gevonden is. Dit betekent dus dat we in het traject iets vertraging zullen oplopen. Zodra er meer nieuws is zullen we u uiteraard op de hoogte houden via de nieuwsbrief.
Heeft u nog vragen / ideeën / opmerkingen dan kunt u ons natuurlijk aanspreken of een mailtje sturen (n.deboer-struijk@kebo-ochten.nl)
Hartelijke groeten van de werkgroep:
Jeroen Loeff (Elianne-gr. 6, en Noamy- gr. A1)
Wendy Weijers (Finn- gr. 2/3a)
Noëlle de Boer (Yarno-gr. 4)
Marjoleine Garcia Perez
Josien Scheppink


NIEUWJAARSWENSEN

Inmiddels is het een traditie: op de maandagochtend na de kerstvakantie eten we met elkaar een oliebol. Voor ouders is er koffie en thee in het speellokaal. Kinderen starten eerst in de eigen klas. We nemen tussen 8.30u en 9.00u de tijd om elkaar geluk te wensen voor het nieuwe jaar.
Houdt u er rekening mee, als u uw kind komt brengen? We vinden het leuk als veel ouders blijven…….


KERSTVAKANTIE

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn a.s. vrijdag vrij. De bovenbouw kinderen hebben nog les van 8.30u-14.00u. Denken jullie aan een lunchpakket?


HOERA! JARIG ……

Jonah Blijlevens (6) – 20 december
Tim Braber (5) – 21 december
Jill Raven (4) – 23 december
Justin Bosveld (5) – 24 december
Lisa Jansen (7) – 27 december
Max Donselaar (1) – 30 december
Juf Greetje Wolthuis – 3 januari
Jestin Hofman (2/3a) – 5 januari
Darwin Bosters (1) – 6 januari
Tristan v Toorenburg (4) – 7 januari
Juf Euranne v Gorkum – 7 januari
Max Wijkamp (7) – 9 januari


AGENDA 2011/2012

Kerstfeest voor alle kinderen en ouders in de Herv. Kerk, Dorpstraat, Renkum

22 december 18.30u

Afscheidsreceptie juf Euranne voor kinderen, ouders, en genodigden: 19.30u-21.00u

22 december

Groep 1 t/m 4: vrij

23 december

Groep 5 t/m 8: Continurooster. Lunch mee. 14.00u vrij

23 december

Kerstvakantie

26 december t/m 6 januari

Weer naar school: Gelukkig Nieuwjaar!

9 januari 2012

Start nieuwe onderbouwthema: Dieren in de winter

9 januari 2012

Groep 7 en 8: Opening excursie ‘Landscapes’ Veluwezoom Doorwerth. Fiets meenemen!

10 januari 2012

Gr. 1 t/m 8: middag vrij i.v.m. studiemiddag van het team

12 januari 2012

Gr. 2 t/m 8: dag vrij i.v.m. studie- en administratiedag van het team

27 januari 2012

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl U krijgt altijd antwoord!   

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl