RAPPORTAVONDEN

Volgende week zijn de rapportavonden voor groep 1 t/m 8. Omdat we ervan uit gaan dat alle ouders graag willen horen hoe hun kind zich ontwikkelt, hebben we ieder gezin vast ingedeeld. Alleen wanneer er in deze periode een huisbezoek, unitgesprek of ander soort bespreking staat gepland, vervalt het 10-minutengesprek. Mocht u onderling willen ruilen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? Klik hier voor het rooster.


TOETSEN

In de maand januari zullen we in de groepen 2 t/m 7 weer toetsen afnemen voor rekenen, lezen en spelling. Het gaat hier om landelijke toetsen van ons CITO-Leerling Volg Systeem. Door de uitslagen te analyseren kunnen we zien welke lesstof nog onvoldoende aan bod is gekomen. We vergelijken uitslagen met vorige afnamen en kunnen zo zien of uw kind zich genoeg ontwikkelt.
U kunt bij de contactavonden vragen naar de scores van uw kind.


RAPPORT

Er wordt momenteel hard gewerkt door de leerkrachten om de rapporten af te krijgen. De rapportmappen liggen volgende week op de gang tijdens de contactavond. Voorafgaand aan het gesprek kunt u het rapport daar bekijken en mee naar binnen nemen, wanneer u aan de beurt bent. Wilt u alléén het rapport van uw eigen kind openen?


VOORTGEZET ONDERWIJS

De komende weken zijn op veel middelbare scholen de open dagen. In groep 8 is hiervan een overzicht uitgedeeld. Als er groep 7-leerlingen zijn die hier ook belangstelling voor hebben, kunnen zij bij juf Marjoleine terecht. Maar ook op de diverse websites staat veel informatie.


GROENHORST COLLEGE VELP

De leerlingen van groep 8 brengen donderdag a.s. een bezoek aan het Groenhorst College in Velp. Per bus worden ze opgehaald en weer thuisgebracht. Wilt u voor een lunchpakket zorgen. We hanteren voor deze groep het continurooster. Dat betekent dat ze om 14.00 uur vrij zijn.


TYPECURSUS GIGAKIDS

Voor groep 7 en 8 leerlingen is er weer de mogelijkheid om een typecursus te volgen. De cursus start op maandag 6 februari. In 12 lessen leer je met 10 vingers blind typen. Heel handig voor straks op de middelbare school. De ouders van deze groepen hebben vorige een extra nieuwsbrief gekregen met informatie hierover. Opgeven kan tot vrijdag 27 januari a.s. Klik hier voor de invulstrook.


CITO-EINDTOETS

Op 7, 8 en 9 februari a.s. maken onze groep 8-leerlingen de Cito-eindtoets. Dit is een landelijke toets die aangeleerde vaardigheden meet, en met een advies komt welk niveau van voortgezet onderwijs het beste past bij een kind. Als Airborneschool kiezen we er voor om dit advies al uit te brengen vóór dat de toets plaatsvindt. We hebben de kinderen immers (meestal) acht jaar lang gevolgd en weten als geen ander wat het wel en niet aan kan. Deze adviezen zijn in november gegeven. Ouders van groep 8-leerlingen worden in maart opnieuw uitgenodigd. We kijken dan met elkaar of de uitslag van de Cito-eindtoets bevestigt wat we met elkaar al dachten. Aanmeldingsformulieren voor de nieuwe school worden op school ingezameld. Ze worden, sámen met het onderwijskundig rapport, door ons verstuurd naar de nieuwe school.
Wilt u uw kind niet onnodig zenuwachtig maken voor de toets?? Het zal niets anders zijn, dan de toetsen die ze gewend zijn vanaf groep 2. Kinderen oefenen momenteel in de klas en thuis en zijn er helemaal klaar voor. Het zijn met name de media die er een hype van maken. We sluiten de Cito-dagen af met een gezellige lunch aangeboden door de Oudercommissie. De kinderen van groep 8 zijn daarna om 14.00u vrij.


NIEUWE LEERLINGEN

Kleuters die in schooljaar 2012/2013 4 jaar worden zijn van harte welkom op onze school. Om voor het volgend jaar een goede indeling te kunnen maken, is het prettig als wij weten op hoeveel kinderen wij kunnen rekenen. Wordt uw kind vier en heeft u het nog niet opgegeven, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen? En kent u mensen die overwegen hun kind naar de Airborneschool te sturen? Wilt u hen er ook op attenderen dat het fijn is als ze hun kind snel komen opgeven? Een inschrijvingsformulier kunt u downloaden op de website of loop even binnen en vraag er naar.


VIJFDE ZIEKTE

De afgelopen week is de Vijfde ziekte gesignaleerd op school. Het virus kan een risico betekenen voor het ongeboren kind tot de 18e week. Bent u misschien of zeker in verwachting, vermijd dan contact met kinderen met de Vijfde ziekte. Voor anderen is het een onschuldige ziekte. Wilt u het aan de leerkracht laten weten als uw kind lichte koorts en/of rode vlekken heeft?


OKE ONDERZOEK

Het OKE onderzoek is een onderzoek over gezonde voeding. Het onderzoek richt zich op ouders/verzorgers met kinderen die het belangrijk vinden om te leren welk eten gezond is en welk eten minder gezond. Het onderzoek gaat over het effect van persoonsgebonden voedingsadvies op eetgedrag. Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Eveline Hooft van Huysduynen, email: oke.onderzoek@wur.nl of tel.nr. 0317-485278. Meer informatie kunt u ook vinden op de website: https://voedingsonderzoek.wur.nl/oke/index.php


HOERA! JARIG ……

Sam de Bruin (1) – 26 januari
Alexander ter Laak (6) – 26 januari
Roque Gutierrez Alonso (3b) – 28 januari
Talitha van Meerveld (1b) – 30 januari
Roos-Marijn Schrader ((2b) – 31 januari
Daniël Ziegler (7) – 31 januari
Juf Everdien (5) – 1 februari
Eveline Waskowsky (1a) – 2 februari
Nadi Kuijper (7) – 3 februari


Agenda 2011 / 2012

Gr. 2 t/m 8: dag vrij i.v.m. studie- en administratiedag van het team

27 januari

Gr. 6, 7 en 8 Gastlessen Heelsumse Harmonie

3 en 10 februari

Rapportavonden gr. 1 t/m 8

31 januari en 2 februari

Rapport mee

3 februari

CITO eindtoets gr. 8

7, 8 en 9 februari

Kerk- en schooldienst in de Gereformeerde kerk

12 februari

Gr. 1 t/m 8 middag vrij i.vm. studiedag van het team

14 februari

Continurooster gr. 5 t/m 8

17 februari

Voorjaarsvakantie

20 t/m 24 februari

Start Schoolproject gr. 1 t/m 8 “Uitvindingen”

27 februari

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl U krijgt altijd antwoord!

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl