Nieuwe directeur

De sollicitatiecommissie is de afgelopen maanden bezig geweest met het zoeken van een nieuwe directeur voor de Airborneschool. Vorige week is hun werk afgerond en hebben zij unaniem een kandidaat voorgedragen voor benoeming bij het bestuur. Eind deze week kunnen wij u meer vertellen over de benoeming en over de datum waarop deze nieuwe directeur bij ons op school aan het werk zal gaan.


Wisselingen bij het personeel

De afgelopen weken is er veel gebeurd op het gebied van personele bezetting. Door onvoorziene omstandigheden waren wij gedwongen enkele veranderingen door te voeren. We begrijpen dat dit niet prettig is voor alle partijen, maar we hopen dat we nu in een wat rustiger vaarwater komen! Voor alle duidelijkheid zetten we alles nog eens op een rijtje.
In groep 7 is meester Arif vervangen door meester Jack, op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op dinsdag staat juf Jessica van Vliegen voor de klas. Dat had ook gevolgen voor groep 6 en 8. Op woensdag in groep 6 staat nu juf Riekie Hoefakkers voor de klas. In groep 8 staat op maandag t/m donderdag juf Marjoleine voor de klas en op vrijdag juf Jessica van Vliegen.
In groep 2/3a staat op maandag en dinsdag juf Jedidja Ester voor de klas. Zij vervangt juf Esther Wensink die vanwege haar zwangerschap minder moet gaan werken. Zij zal zolang dat kan op de ochtenden nog wel aanwezig zijn om de nieuwe collega in te werken en om ondersteunende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de groepen 2/3. Op woensdag t/m vrijdag staat juf Sonja voor de klas.
Voor de invulling van de directietaken heeft dit alles ook gevolgen gehad. Op maandag, woensdag en donderdag is juf Willemijntje ambulant en op dinsdag meester Jack. Op vrijdag kunt u met dringende vragen ook bij juf Margreeth terecht.


De klassenverdeling van volgend jaar

De afgelopen jaren was u van ons gewend de klassenverdeling voor de meivakantie van ons te ontvangen. We zijn nog bezig met de invulling en de MR moet op 9 mei nog haar mening geven over de klassenverdeling. Vandaar dat het dit jaar iets later zal worden, zo snel mogelijk na 9 mei.


Minitheater

Aanstaande woensdag is groep 4 aan de beurt. Ouders van deze groep zijn van harte welkom. Houdt u de agenda in de gaten wanneer uw kind(eren) aan de beurt is (zijn)?
We willen u ook alvast een veranderde datum voor het minitheater van groep 1 meegeven: in plaats van 25 april (ook de dag van de projectafsluiting) wordt het 16 MEI. De twee groepen 1 doen samen één minitheater op deze woensdag!


Schoolzwemkampioenschappen

Zondag 18 maart was het een drukte van belang in het zwembad. Drie teams van onze school deden mee aan de schoolzwemkampioenschappen. Met resultaat! Team 3 van de Airborneschool, met Marieke (8), Fleur (7), Anna (5), Pepijn (5), Eline (4) en Eefke (3) wonnen de wedstrijd en mogen meedoen aan de regionale kampioenschappen op 12 mei in Veenendaal. Goed gedaan jongens en meisjes!


Voetbal- en Korbaltoernooi

Kinderen die meedoen aan het korfbaltoernooi kunnen nog deelnemen aan de clinic op woensdag 28 maart zodat ze het korfballen ook een beetje leren. Dit is van 17.00 uur tot 18.00 uur op sportpark Wilhelmina in Heelsum.
De voetballers zijn druk aan het trainen met hulp van vaders en andere sportievelingen. En dan maar wachten tot het echte toernooi begint! Komt u ons op 6 april allemaal aanmoedigen?


Ouderavond

Donderdag 29 maart is er een informatieavond. De avond gaat over het (OGO-)onderwijs in de combinatiegroep 2/3 en over OGO onderwijs in de groepen 4 en 5.
Wat betreft de combinatiegroep 2/3. We willen graag (weer) duidelijk maken waarom wij als school hiervoor hebben gekozen en hoe onze ervaringen zijn. Juist de ouders van de kinderen in de groepen 1a en 1b zijn van harte uitgenodigd, omdat de combinatie 2/3 waarschijnlijk voor hen een nieuwe ervaring zal zijn.
Met betrekking tot OGO onderwijs in groep 4 en 5, daarmee willen we laten zien hoe OGO onderwijs gaat in deze groepen. Hoe werkt dat nou, wat zien we daar? Ook hier geldt: we willen vooral de ouders uitnodigen met kinderen volgend jaar in deze groepen. Natuurlijk blijven andere belangstellende ouders ook van harte welkom!
Deze avond is niet bedoeld om over individuele kinderen te praten. Daarvoor kunt u altijd een afspraak met de leerkrachten maken.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur willen we beginnen. De avond wordt gehouden in één van de groepen 2/3 en in groep 4.


Paasviering

In alle groepen werken we aan het 40-dagen-project als voorbereiding op de Paasviering op donderdag 5 april. Het thema “Groter dan je dacht” komt tot uiting in verhalen en liederen die verteld en gezongen worden.
Het refrein van het Themalied van dit jaar luidt:

Kijk eens goed, doe je ogen open:
Dit had je niet durven hopen.
Veel meer dan je had verwacht,
Het is groter dan je dacht!

Na de Paasviering hebben de kinderen een Paaslunch op school, verzorgd door de Oudercommissie. De kinderen zijn die dag om 14.00 uur uit. Zij hoeven dus geen brood voor tussen de middag mee te nemen, wel gewoon iets te eten en drinken voor de pauze om 10.00 uur!


Vanuit de MR (door Leon van Bijnen, secretaris)

Tijdens de MR-vergaderingen van februari en maart zijn de volgende onderwerpen besproken:
Nieuwe ontwikkelingen:
• Nieuwbouw: de eerste berekeningen van een architect wijzen uit dat het goed mogelijk is om de 3 scholen samen in 1 gebouw te huisvesten. We gaan nu samen met de gemeente kijken of we ook binnen het budget blijven. Als alles goed gaat, dan zou er vanaf het schooljaar 2016-2017 les worden gegeven in het nieuwe gebouw.
• Continu-rooster: Er is een werkgroep zeer actief. Zij zitten in de tussenfase. De MR wordt nauwkeurig op de hoogte gehouden. We houden nu een korte adempauze om dit straks met de nieuwe directeur weer voortvarend op te pakken.
Schoolkwaliteit:
• Er is bijvoorbeeld gekeken of het aantal vereiste lesuren daadwerkelijk wordt gemaakt, vooral tijdens schoolweken met allerlei afwijkende zaken (Kerst, Sinterklaas, afscheid, etc.). Door middel van een steekproef is aangetoond dat er (in diverse vormen) zeker uren worden gecompenseerd en er zo voldoende tijd wordt gestoken in de hoofdvakken taal en rekenen.
• Onderwijsontwikkeling: de MR kijkt mee naar het type zorgprofiel dat we als school willen en kunnen zijn; hoeveel zorgkinderen kun en wil je aan als school, en met welke zorgbehoefte? Maar ook kijken we of de verdere implementatie van het OGO-onderwijs gedegen plaatsvindt.
• Cito-Eindtoets: Als school willen we dat leerlingen van groep 8 op het juiste type vervolgonderwijs geplaatst worden. Daarbij kijkt de school naar de Cito-scores die de afgelopen jaren zijn behaald, de werkhouding, enz. Daarnaast kijken we ook naar de uitslag van de CITO-Eindtoets. Als de uitkomst daarvan niet teveel verschilt met het voorlopig advies van de school dan blijft de school bij dat advies en is het goed geweest. Soms brengen we naar aanleiding van de uitslag van de Eindtoets nog een kleine nuancering aan. De MR controleert in hoeverre de school is geslaagd in deze intenties.
Actuele zaken:
• We denken steeds mee in zaken zoals de situatie rondom groep 7, vervangingen bij bijvoorbeeld de groepen 2/3 en meer.
• Sollicitatieprocedure nieuwe directeur: in de sollicitatiecommissie hebben 2 MR-leden zitting gehad, een ouder en een leerkracht. Zo wordt er vanuit alle hoeken meegedacht over een juiste opvolging van juf Euranne.


Oproepen:

De Oudercommissie zoekt voor volgend schooljaar 4 nieuwe leden! Het liefst werken zij met een ouder namens elke groep. Voor volgend jaar gaat het dan met name om ouders namens de groepen 2, 4, 5 en 7. U kunt zich melden bij Jozé Wijkamp of u geeft het op school even door aan meester Jack of juf Willemijntje.

De documentatiecentrummoeders zijn ook op zoek naar versterking voor het volgend schooljaar. Zij helpen kinderen bij het maken van werkstukken en het gebruik daarbij van de computers. Aanstaande donderdag gaan zij zelf flyeren om meer ouders te zoeken die hierbij willen helpen. U kunt zich melden bij een van hen of bij juf Greetje.

De leerkrachten van de onderbouw vragen om meer reserve sokken en maillots!

Er is een fiets gevonden. Een Alpina-Girlpower-fiets! U kunt er navraag naar doen bij Jitske van der Wal (moeder van Roel (7), Lotte (2/3a) Jesse (1b) en Jelle(1a).

Uitnodiging gezinsdienst in het kerkje op de heuvel: God heeft een plan met zijn volk en dat wil Hij tot uitvoering brengen. Hij gebruikt hier volwassenen maar ook kinderen voor. In de voorgaande gezinsdiensten hebben wij het gehad over de "dappere Miriam" en "wie roept Samuel". Deze keer gaan wij het hebben over "Daniel maakt een goede keus". Maken wij ook goede keuzes? Kom 1 april (10.00 uur) naar de gezinsdienst dan horen jullie er meer over. Na de dienst is er koffie, thee, fris en wat lekkers in Rehoboth.


Afscheid

Sanne Verplanke (groep 5) heeft afscheid genomen van haar klas. Vanaf deze week gaat ze naar haar nieuwe school. We wensen haar daar veel plezier.Na de Paasviering en het sporttoernooi een lang weekend vrij. We wensen u fijne Paasdagen!HOERA!!! JARIG……….

Justin Kuijper (2/3b) - 27 maart
Ruben Bosveld (2/3b) – 29 maart
Erin van Amersfoort (5) – 29 maart
Mirre van Amersfoort ( 5) – 29 maart
Davy van Brakel (6) – 31 maart
Thom van der Woude (8) – 31 maart
Sofie Gutierrez Alonso (7) – 3 april
Dayenne Wolven (1b) – 4 april
Lotte van der Wal (2/3a) – 5 april
Bo Hendriksen ( 1b) – 7 april


Agenda 2011 / 2012

Korfbalclinics groep 3 en 4 sportpark Wilhelmina

28 maart

Minitheater gr. 4 ouders van deze groep zijn van harte welkom

28 maart

Ouderavond over groep 2/3 en OGO onderwijs in groep 4 en 5

29 maart

Paasviering, lunch en continurooster tot 14.00 uur

5 april

Schoolvoetbal- en korfbaltoernooi groep 5 t/m 8 en groep 3,4

6 april

Goede Vrijdag en 2e Paasdag – Geen les!

6 april en 9 april

Minitheater groep 2/3b

11 april

Studiemiddag Team – geen les en geen Lunchclub

12 april

Minitheater groep 2/3a

18 april

Tentoonstelling project Uitvindingen 18.30 – 20.00 uur

25 april

 Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl  U krijgt altijd antwoord!

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl