Beste ouders,
De vakantie zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft van deze zomer (die gezien de temperatuur deze week ook nog niet voorbij is). We hebben afgelopen maandag een fijne start gemaakt. Ik hoop dat uw kind al weer gewend is aan de nieuwe leerkracht en het schoolse ritme. Wij willen er weer een fijn en leerzaam jaar van maken.
Vanaf nu ben ik fulltime op school aanwezig en probeer de school zo snel mogelijk goed te leren kennen. Alle namen leren kennen zal nog wel even duren. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Ik probeer ’s morgens voor schooltijd steeds buiten op het plein te zijn, zodat u mij makkelijk kunt aanspreken. Natuurlijk bent u altijd bij mij welkom als u iets met mij wilt bespreken.
Ik hoop ook dat u de weg naar de leerkrachten weet te vinden wanneer u iets bijzonders merkt aan uw kind en dat graag wilt delen. Na schooltijd kunt u altijd bij ons binnenlopen voor een praatje of om iets in de klas te bekijken.

Wim Koenen
Directeur AirborneschoolWELKOM

Speciaal welkom voor de kinderen die dit jaar nieuw starten op onze school. In groep 1 zijn dat: Mika, Ilse, Toprak, Nova, Isabelle, Thomas, Timo en Abby.
In groep 4 is Jonatan gekomen.
We hopen dat jullie je gauw thuis zullen voelen en daar zullen we natuurlijk bij helpen!


FLORIEN IS GEBOREN

Op 13 juli is juf Esther bevallen van een lief schattig meisje. Haar naam is Florien Julie. Moeder en kind maken het erg goed. Hun adres is: Kerkstraat 39, 6871 BH Renkum


JAARKALENDER

Ook dit jaar laten we weer een mooie kalender maken. Op deze kalender staan alle activiteiten die we dit schooljaar hebben ingepland. Wat de kosten zullen zijn is nog niet bekend. Hier hoort u binnenkort meer over. Wij proberen begin september de kalender op school te hebben. De kalenders zijn dan bij de groepsleerkrachten verkrijgbaar. Binnenkort staan alle gegevens ook op de website (knop kalender).


DIGITALE NIEUWSBRIEF

Net als vorig jaar zal de nieuwsbrief dit schooljaar alleen nog digitaal verspreid worden. De nieuwsbrief verschijnt eens per 14 dagen. Bij elke digitale brief zit een printversie voor als u de brief tch op het prikbord wilt kunnen hangen.

Nog geen abonnement op de digitale nieuwsbrief?
Maak het gauw in orde op onze website.

We kunnen ons voorstellen dat er gezinnen zijn, die nog geen toegang hebben tot internet. Wilt u in dat geval met ons komen overleggen over een mogelijke oplossing?


E-mailaccount

In de vakantie zijn alle emailaccounts aangepast aan de nieuwe groepen van uw kinderen. Maar wanneer uw emailadres wijzigt, of u wilt de nieuwsbrief niet langer ontvangen (bv omdat uw kind van school af gaat), dan moet u dit zlf aanpassen:
- www.airborneschool.nl
- Klik op nieuwsbrief (rechtsboven)
- Klik op: haal mijn gegevens op.
- Wijzig de gegevens indien nodig.


CONTACTGEGEVENS

We vinden het belangrijk om ouders te kunnen bereiken wanneer er iets is met hun kind. We merken dat veel (mobiele) telefoonnummers veranderen, en dat dit niet altijd aan ons wordt doorgegeven. We delen daarom jaarlijks een nieuw contactformulier uit. Dit formulier krijgen de kinderen a.s. maandag mee. Wilt u dit formulier invullen en het binnen een week aan uw kind meegeven?

BEWEGINGSONDERWIJS

In de zaal aan de Bram Streeflandweg:
Dinsdag
08.30u-09.15u groep 8
13.00u-14.00u groep 3
14.00u-15.00u groep 5

Woensdag
08.30u-09.15u groep 7
09.30u-10.00u groep 4 (zwemmen)

In de Rijnkomzalen:
Donderdag
13.15u-13.45u groep 5

Vrijdag
08.30u-09.15u groep 6
09.15u-10.00u groep 4

08.30u-09.15u groep 7
09.15u-10.00u groep 8
10.00u-10.45u groep 5

Bovenbouwklassen die staan ingedeeld aan het begin van de ochtend, mogen vanaf huis zelfstandig naar de gymzaal gaan. Natuurlijk kunnen zij ook vanaf school met de leerkracht mee lopen. Deze spreekt met hen een vertrektijd af. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs op school.


MEENEMEN

Onze leerlingen moeten van thuis meenemen:
- een multomap (23-ringsband): gr 1 t/m 8
- een etui met inhoud naar wens: gr 4 t/m 8
- een agenda: gr 7 en 8
- gymschoentjes: gr 1 en 2
Kinderen vanaf groep 3 nemen hun gym- of zwemkleding mee op de dag dat zij gym hebben.
Graag stevige sportschoenen (dus liever geen balletschoentjes), sportbroek/shirt of gympakje.


OP EEN RIJTJE

Bij de start van het jaar zetten wij nog even de meest praktische afspraken voor u op een rijtje. Wij vragen de kinderen, en ook u als ouders, zich hieraan te houden.
- Is uw kind ziek? Wilt u dit telefonisch doorgeven tussen 8.00 en 8.30 u.? Dit mag ook op onze school-mobiel (06 48963016). 
   Wanneer we uw kind missen en u heeft hierover niet gebeld, nemen wij contact met u op. We willen graag achterhalen of er
   onderweg niets met uw kind gebeurd is.
- Voor het aanvragen van vrije dagen gelden in Nederland strikte regels. U vindt ze op de website waar u ook het
   aanvraagformulier kunt downloaden.
- Alleen de leerlingen van de onderbouw (groep 1, 2 en 3) mogen vr schooltijd naar binnen. De deur gaat voor hen open om
   8.20u.
- I.v.m. met de drukte bij de ingangen vinden we het fijn als u uw kind stimuleert zo veel mogelijk zelfstandig naar binnen te
   gaan. Dit zou zeker voor groep 3-kinderen heel goed mogelijk moeten zijn.
- Alle andere kinderen blijven buiten tot de bel gaat. Kinderen van groep 5 en 8 gebruiken de zij ingang die het dichtst bij hun
   lokaal is. De kinderen van groep 4, 6 en 7 doen dat met de zij- ingang aan de andere kant. We gaan er vanuit dat kinderen
   vanaf groep 4 zelfstandig binnenkomen en ouders buiten blijven. Na schooltijd mag u altijd even binnenlopen.
- Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is en de les ongestoord kan beginnen?
- Wilt u bij het ophalen van uw kind buiten wachten en niet voor de ramen gaan staan?
- In alle groepen nuttigen we halverwege de ochtend een tussendoortje. Wel toegestaan: fruit, brood, koek en iets te drinken.
   Niet toegestaan: priklimonade, snoep of chips. Wij vragen u dringend uw kind dit mee te geven in een trommel en een beker.
   Wij hebben maar weinig ruimte in de container.
- Jarig? Dan vieren we natuurlijk feest in de klas! Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Jarige leerlingen mogen
   ’s ochtends hun klasgenoten trakteren en aan het eind van de dag de juffen en meesters.

LUNCHCLUB

Overblijven op school kan alleen door uw kind in te schrijven bij de SKAR. Er zijn 2 abonnementen beschikbaar om gebruik te maken van de Lunchclub:
- Vast: u bepaalt vooraf welke vaste dag(en) in de week uw kind op school blijft. U betaalt hiervoor €2,55 per keer. Dit bedrag
   wordt maandelijks automatisch afgeschreven.
- Flexibel: u geeft 2 dagen van te voren per mail aan wanneer uw kind komt overblijven. U betaalt hiervoor €3,15 per keer.
   U krijgt aan het eind van de maand een rekening toegestuurd.
Informatie- en inschrijfpakketten liggen klaar in de kleuterhal. Daar ligt ook de map waarin u mededelingen kwijt kunt over uw kind. Maar dit kan ook via het emailadres lunchclubairborne@skar.nl

SCHOOLFOTOGRAAF

Komende maandag 20 augustus komt de schoolfotograaf. Van iedere groep wordt een groepsfoto gemaakt en van alle kinderen wordt ook een portretfoto gemaakt. Om 13.00 u. is er gelegenheid om “familiefoto’s” te maken. De kinderen komen dan met hun broertjes en/of zusjes op de foto. Heeft u nog een kind thuis, dan is dit het moment om samen met de schoolgaande broertjes en/of zusjes op de foto te komen. De foto’s worden u over een paar weken te koop aangeboden.
Wilt u uw kind vrolijk gekleurde kleding aantrekken voor de foto’s?

LUIZENCONTROLE

Donderdag 16 augustus worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door een groep vrijwillige ouders. Wilt u uw kind die dag geen staartjes, vlechtjes of gel in het haar doen. Mocht er bij uw kind iets gevonden worden dan zal n van de leerkrachten contact met u opnemen.

CONTACTAVONDEN

Aan het begin van het schooljaar willen de groepsleerkrachten kennis met u maken en even kort met u over uw kind spreken. U kunt dan de leerkrachten vertellen wat u van belang vindt dat de groepsleerkracht moet weten. De avonden worden gehouden op dinsdag 28 augustus en 30 augustus. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor.

VAKANTIEROOSTER

Het vakantierooster voor komend schooljaar ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie         15-10-12 t/m 19-10-12
Kerstvakantie          24-12-12 t/m 04-01-13
Voorjaarsvakantie    25-02-13 t/m 01-03-13
Paasvakantie           29-03-13 t/m 01-04-13
Meivakantie             29-04-13 t/m 10-05-13
Pinksteren               20-5-13
Zomervakantie         08-07-13 t/m 16-08-13

Studiemomenten team
11-09-12 Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
15-11-12 Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
21-12-12 Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
19-03-13 Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
05-06-13 Alle kinderen zijn deze dag vrij.
17-06-13 De kinderen van gr. 1 t/m 4 de hele dag vrij.
28-06-13 Alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Wij hebben de planning van de studiedagen nog niet helemaal rond. Het kan dus zijn dat er nog een studiedag gepland wordt. Wij zullen u dit z.s.m. laten weten.

HOERA!  JARIG IN DE KOMENDE 2 WEKEN

15 augustus   Myrthe groep 2/3a
17 augustus   Sanne groep 2/3b
20 augustus   Coen groep 8
21 augustus   Fien groep 2/3a
22 augustus   Joost groep 2/3b
23 augustus   Pieta groep 7
24 augustus   Ellen groep 5
25 augustus   Kevin groep 5
26 augustus   Brenda groep 6
                     Guy groep 2/3a

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

16 augustus      Luizencontrole
20 augustus      Schoolfotograaf
28 augustus      Contactavond
30 augustus      Contactavond
1 september     Airbornewandeltocht
17 september   Kranslegging Herdenking bij monument Heelsum groep 6 en 7
23 september   Kranslegging Herdenking Oosterbeek groep 7 en 8

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl