AIRBORNEHERDENKINGEN.

In de bovenbouw is een speciale nieuwsbrief uitgedeeld over de Airborneherdenkingen in Heelsum en Oosterbeek. Dit zal zijn op maandag 17 september in Heelsum (gr. 6 en 7) en op zondag 23 september in Oosterbeek (gr. 7 en 8). We hopen dat veel van onze bovenbouwleerlingen en hun ouders meegaan. Wilt u uw kind hierbij stimuleren? Graag zo spoedig mogelijk de opgavestrook inleveren, zodat wij kunnen doorgeven aan de organisatie hoeveel graven wij kunnen voorzien van bloemen. Ook dit jaar zal ons gelegenheids schoolkoor bij de Heelsumse herdenking een bijdrage leveren.

POËZIE EDUCATIE PROJECT “WAT VERTELT HET PARK JOU?”

Op donderdag 20 september a.s. gaat groep 7 in het kader van een Poëzie educatie project naar Park Hartenstein in Oosterbeek. Daar wordt tijdens een wandeling een poëzie les o.l.v. een dichter gegeven. We gaan op de fiets en vertrekken om 08.30 uur en zijn voor 12.00 uur weer terug. Wij zoeken twee ouders die met ons mee willen. U kunt zich opgeven bij meester Jack.

DANSLESSEN GROEP 1,2,3.

In het kader van het Cultuurmenu volgen de groepen 1,2 en 3 4 danslessen van juf Suzanna van ’t Venster.
Voor de laatste les zijn de ouders van harte uitgenodigd om te komen kijken wat de kinderen allemaal geleerd hebben.
Dat zal zijn op dinsdag 25 september.
Groep 1: 09.45 – 10.30 uur
Groep 3a + 3b: 10.30 – 11.15 uur
Groep 2a + 2b: 11.15 – 12.00 uur
De bijbehorende dansvoorstelling waar de kinderen nog naar gaan kijken zal in februari 2013 zijn.

JAARKALENDER.

Afgelopen donderdag hebben alle oudste kinderen uit een gezin een jaarkalender van de school ontvangen. Op deze kalender staan alle belangrijke data voor dit schooljaar. Wij hebben de kalender nu in eigen beheer en dus goedkoper uitgebracht. Daarom is deze kalender nu gratis.

RECTIFICATIE VAKANTIEDATA EN AANVULLINGEN Kalender.

Wij hebben ontdekt dat in de eerste nieuwsbrief de zomervakantie 2013 verkeerd is aangegeven. De komende zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 10 augustus 2013. De eerste schooldag is maandag 12 augustus.
Op de kalender de volgende aanvullingen:
15-11-2012 Studiemiddag team alle groepen hebben ‘s middags vrij – Dus niet de hele dag.
21-12-2012 De groepen 5 t/m 8 hebben continurooster en de groepen 2 t/m 4 hebben deze dag vrij.
19-03-2013 Studiemiddag team alle groepen hebben ‘s middags vrij – Dus niet de hele dag.

Excuses voor het ongemak.


BIBLIOTHEEK BEZOEK ONDERBOUW.

Deze weken staan de bibliotheek, boeken en lezen centraal. We gaan daarom ook met de groepen 1 – 4 een bezoek brengen aan de bieb. Daarvoor zoeken we ouders die ons kunnen brengen en halen naar de bieb in Renkum.
De ouders kunnen tijdens het bezoek erbij blijven, zij het op de achtergrond. Er staat koffie klaar (hebben we begrepen)!

Donderdag 21 september: Groep 1 vertrek school 8.30 uur. Terug op school 9.45 uur.
Groep 2/3a vertrek school 9.30 uur. Terug op school 11.00 uur.

Vrijdag 21 september: Groep 2/3b vertrek school 8.30 uur. Terug op school 10.00 uur.
Groep 4 vertrek school 9.45 uur. Terug op school 11.15 uur.

Geeft u zich op bij één van de leerkrachten? Op de kalender treft u onze mailadressen aan, maar mondeling in de klas mag natuurlijk ook!
Misschien ten overvloede, maar voor nieuwe ouders misschien nog niet bekend:
Bij vervoer namens school hanteren wij de volgende regels:
* alleen uw eigen kind mag voorin de auto.
* op de achterbank de andere kinderen.
* niet méér kinderen op de achterbank dan dat er autogordels aanwezig zijn.
* alle kinderen moeten de gordels ook òm.

BINNEN BRENGEN LEERLINGEN ONDERBOUW.

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen om 8.20 u. en 12.50 u. in de klas worden gebracht door hun ouders/oppas. Het is niet de bedoeling dat dit eerder gebeurt, omdat de leerkracht dan mogelijk nog niet in de klas aanwezig is.

INFORMATIEAVOND (nog even ter herinnering).

Op donderdagavond 13 september houden wij onze jaarlijkse informatieavond. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Op deze avond willen wij U informeren over belangrijke zaken die dit schooljaar spelen in de groep van uw kind of op de school. De avond begint om 19.30 u. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 u. Opening door Wim Koenen (in het speellokaal)
19.35 u. Wim stelt zich voor.
19.45 u. Informatie over de schoolontwikkeling
19.55 u. Informatie oudercommissie
20.00 u. Pauze
20.15 u. Informatie in de groepen

THEMA BOVENBOUW.

In de bovenbouwgroepen wordt op dit moment het thema “(Wereld)burgers in de dop” behandeld met wereldoriëntatie. Binnen dit thema richten de groepen 5 en 6 zich op het onderwerp “samen leven”. Binnen dit onderwerp zullen leerlingen onderzoek doen naar groepen mensen, hoe in de loop der tijd onze gemeenschap is veranderd, naar gewoontes van ons zelf en bij anderen, enz..
De groepen 7 en 8 richten zich binnen dit thema op het onderwerp “Zij leiden hun wereld”. Hierbij wordt aangesloten bij de verkiezingen in Nederland en de VS. Vorige week is de school vol gehangen met verkiezingsposters. De verschillende partijen hebben in de klassen hun programma gepresenteerd en daarna werd er gestemd. Behalve staatsinrichting komen ook internationale organisaties als de VN aan de orde.
Met dit thema proberen we voor wereldoriëntatie een nieuwe methode uit: IPC genaamd.


Verkiezingen.

                                                  

Een verslag uit groep 8.
Het project gaat over heersers en regeringen. We hebben nu in de klas drie verschillende groepjes.
De media, het stembureau en de partijen zoals: de PVKR ( partij voor de kinderrechten ), SSP ( sport en spel partij ), en de PvdS ( partij voor de school ). Iedere partij moet campagne voeren en flyers maken en uiteindelijk wordt er ook echt gestemd.
In de komende weken hopen we nog meer te leren over staatsvormen, bestuur en politiek.
Wat zeggen de kinderen over het project:

Cheyenne: ik vind het een heel leuk project.
Fleur: het is een leuk project en je kunt er veel van leren.
Daniel: ik vind het eigenlijk wel een leuk project.
Amelie: ik vind het een heel leuk project.
Jose: ik heb al veel kunnen leren.
Werkgroep Persbureau.


SKAR lunchclub Zoekt een overblijfkracht voor de vrijdagmiddag!

Welke ouder of grootouder zou willen meedraaien met ons Lunchclubteam op de vrijdagmiddag van 12.00-13.00 uur op de Airborneschool?
Voor meer informatie kunt u bellen met 0900-2357527 of kijk op onze website www.skar.nl.

HOERA! JARIG IN DE KOMENDE 2 WEKEN                     

10 september    Sophie Schrader groep 5
11 september    Sarah Askar groep 2/3a
14 september    Brit Middelbos groep 2/3b
19 september    Roel van der Wal groep 8
21 september    Gerrit Rochat groep 4
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

 11 september Studiemiddag team. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.
 13 september Informatieavond, aanvang 19.30 u.

Mixed hockeytoernooi groep 8

 17 september Kranslegging Herdenking bij monument Heelsum groep 6 en 7
 20 september Groep 7 Poëzie project, Hartenstein, 9.00 t/m 11. 00 u. Fiets meenemen.
 23 september Kranslegging Herdenking Oosterbeek groep 7 en 8. Fiets meenemen.
 26 september Minitheater groep 8
Start van de actie kinderpostzegels.


 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl