Juf Willemijntje 50 jaar.

Afgelopen woensdag was het feest in de onderbouw. In de groepen 2, 3 en 4 werden de verjaardagen van de juffen gevierd. In groep 2-3b was het een heel bijzonder feest. Juf Willemijntje ontmoette op deze dag Sara. Een reden om de juf extra in het zonnetje te zetten. De kinderen van groep 2-3b zijn ’s morgens vroeg naar het huis van juf Willemijntje gegaan en hebben haar met een typisch kleuter vervoermiddel opgehaald. In optocht werd ze met de trekkar naar school getrokken. Op het schoolplein werd juf Willemijntje toegezongen door de hele school en 3 kinderen uit groep 6 deden een speciale verjaardagsrap voor de juf. Na het feestelijke ontvangst ging het feest verder in haar eigen groep. Hier werd ze verrast met bloemen. Elk kind uit de groepen 2-3 had een mooie roos voor haar meegenomen.

CONTACTAVOND

Op 22 november hebben we een contactavond. Dit is een extra spreekavond, omdat we de periode tussen de gesprekken van september en februari best lang vinden. Net als vorig jaar geven we u graag de gelegenheid een gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind. Bij de groepen hangt een intekenlijst. Hier kunt u op intekenen. U kunt ook telefonisch of via de e-mail een verzoek indienen. Als u een gesprek met de leerkracht wilt, dan willen wij u vragen deze week te reageren. Dan kunnen wij begin volgende week het rooster naar u mailen.
Het kan ook zijn dat u een gesprek niet nodig vindt, maar de leerkracht wel. In dat geval zal de leerkracht met u contact opnemen en u indelen op deze avond.
Ouders van groep 8-leerlingen hoeven geen gesprek aan te vragen. U komt in deze week al bij de leerkrachten van groep 8 voor het voorlopig advies dat wij willen geven voor het Voortgezet Onderwijs. Deze ouders hebben al een aparte uitnodiging ontvangen.

Kerk en schooldienst.

A.s. zondag 18 november dan is er weer een Kerk en Schooldienst in de Hervormde Kerk in Heelsum. Het thema is “Doen we het wel of doen we het niet”. Onze leerlingen zullen een bijdrage leveren aan deze dienst.
De dienst begint om 10.00 u. U bent allen van harte welkom.
Voor de kleine broertjes en zusjes is er oppas aanwezig. De leerlingen van groep 1 t/m 3 komen verkleed als IsraŽliet (met een theedoek om hun hoofd in de kerk).

Bij de Bakker.

Dat is deze periode het thema in de onderbouw. Groep 4 is afgelopen week op bezoek geweest bij een bakker. Dit was reuze interessant, maar ook lekker. Hieronder een foto van dit bezoek.

 Hidde en Leanne schreven onderstaand verhaal.


Naar de bakker
We gingen met de auto naar de bakker. We kwamen binnen lopen. We mochten achter de balie.
De bakker heette Kees. Hij liet ons allemaal dingen zien. Zoals allemaal pitten. Zonnebloempitten, tarwepitten, pompoenpitten, sesampitten en nog veel meer pitten.
We mochten ook een kijkje nemen in de vriezer. En we mochten ook vragen stellen.
We kregen ook een broodje mee naar school.
Het was heel leuk.

      

    

Peace poster

In september kregen we van de juf de opdracht om een tekening te maken over vrede.
Iedereen had een super mooie tekening gemaakt, dus wist ik niet dat ik zou winnen.
Ik vond het erg leuk toen ik hoorde dat ik had gewonnen. Donderdag 15 november is de prijsuitreiking in Hartenstein. Ik hoop natuurlijk dat ik bij de eerste, tweede of derde prijs zit.
                                                                                                                 Nikki Brehler.


Groep 8 gaat in gesprek met de bewoners van het Beekdal.

De bovenbouw werkt met wereldoriŽntatie over het thema oud en jong. De leerlingen van groep 8 zijn naar Het Beekdal gegaan en zijn in gesprek gegaan met de bewoners. De kinderen kregen verhalen te horen over een tijd dat er geen computers en mobiele telefoons waren. Er was een TV met maar ťťn Nederlandse zender.

 Yara en Amelie schrijven er het volgende over:


Op 26 okt. gingen wij (groep 8) naar verzorgingshuis Het Beekdal. Daar moesten wij aan de ouderen vragen stellen over hun kindertijd en we moesten een portret tekenen van de mensen. Eťn groepje mocht even mee naar de kamer van meneer Van Donk. We kregen ook nog limonade en koek. Het was heel erg gezellig.

 

Studiemiddag 15 november

Op 15 november hebben we als team een studiemiddag. De kinderen zijn dan ’s middags vrij. Dit staat niet zo duidelijk aangegeven in de kalender. Bij twijfel kunt u altijd onze website raadplegen, daar staat het goed vermeld.

Herinnering ouderbijdrage

Fijn dat wij al van 118 kinderen de ouderbijdrage binnen hebben. Hartelijk dank hier voor. Maar van ongeveer 80 kinderen hebben wij dit nog niet binnen. Wilt u zo snel mogelijk de bijdrage van € 33,- per kind overmaken op bankrekeningnummer 15.09.57.610 t.n.v. Oudercommissie Airborneschool, Renkum. Graag met vermelding van voor en achternaam van uw kind(eren).
De bijdrage is vrijwillig. Toch gaan we er vanuit dat elk gezin betaalt, want zonder uw bijdragen kunnen wij leuke dingen zoals het naderende Sinterklaasfeest en de Kerstviering niet organiseren.
Natuurlijk wordt u van harte uitgenodigd een hoger bedrag over te maken als u dit kunt missen. Mocht u moeite hebben met de betaling, wilt u dan contact opnemen met de directeur, Wim Koenen. U kunt dan bijvoorbeeld in termijnen betalen, er is altijd een oplossing te vinden. Dit gebeurt vertrouwelijk.

Nieuwbouw

Ons bestuur is samen met de andere twee besturen nog steeds in overleg met de gemeente over nieuwbouw. Wij hopen begin 2013 meer te weten. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie van de drie besturen. Klik hier voor de bijlage.

 Bericht van het Centrum voor jeugd en gezin.

 

Beste ouders,

Onlangs is, in samenspraak met een ouder, het idee ontstaan groepen ouders samen te brengen om te praten over opvoeding.
Ouders kunnen zo hun ervaringen en kennis, met betrekking tot opvoeding, met elkaar delen.
In veel gemeenten worden, voor en door ouders, bijeenkomsten georganiseerd. [opvoedparty’s, thee party’s, oudergroepen]
Het zou mooi zijn als we dat binnen de Gemeente Renkum ook kunnen realiseren.
We hebben de volgende vragen:
• Deel je ons enthousiasme?
• Wil je meedenken over, en of meewerken aan, het organiseren van de bijeenkomsten?
• Wil je deelnemen aan de bijeenkomsten?
Heb je vragen?
Laat dit dan, binnen twee weken, weten via onderstaand mailadres.
marleen.willemsen@cjgrenkum.nl

Diegenen die reageren worden natuurlijk op de hoogte gehouden ontwikkelingen.

Vriendelijke groet,
Marleen Willemsen
CoŲrdinator Centrum Jeugd en Gezin,
Gemeente Renkum.


HOERA! JARIG IN DE KOMENDE 2 WEKEN

12 november Tom Kramer                 groep 3a
17 november Jip Wagener                  groep 5
19 november Jasper Woudenberg       groep 5
19 november Meester Wim
22 november Jesse Scheffer               groep 3a
23 november Jelle van der Wal           groep 2b
23 november Jesse van der Wal         groep 2a
25 november Lorenzeo Cornelissen    groep 3a
25 november Pascalle van de Graaf   groep 6


We wensen jullie een feestelijke dag toe!

 

AGENDA

14 november Minitheater groep 2-3a

14 november

Groepen 2-3 a en b gaan naar de bakker.

15 november

‘s Ochtends gaan de groepen 6,7 en 8 op bezoek in de Vredesbus.

15 november Studiemiddag team. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
18 november

Kerk&School dienst in de NH kerk in Heelsum

20 november Adviesgesprekken groep 8
21 november Minitheater groep 2-3b
22 november Adviesgesprekken groep 8

22 november

Contactavond op verzoek voor ouders van de groepen 1 t/m 7
28 november

Minitheater groep 1

28 november

 MR

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl