De sponsorloop voor Alpe d'HuKids was een succes.                  

Studiedag 5 juni

A.s. woensdag zijn alle kinderen vrij. Als team hebben we dan een studiedag. Wij evalueren het afgelopen schooljaar en alle nieuwe plannen voor het nieuwe schooljaar zullen we dan bespreken.

Juf Lysbeth heeft een dochter.

Vanmorgen bereikte ons het bericht dat juf Lysbeth dit weekend is bevallen en een lieve dochter heeft gekregen. Ze heet Ymke. Ymke is 5 weken te vroeg geboren. Daarom verblijven Lysbeth en haar dochter nog in het ziekenhuis.
Juf DaniŽlle is daarom vandaag begonnen met lesgeven in groep 2-3a en zal Lysbeth tot de zomervakantie vervangen. DaniŽlle is voor de groep een bekende juf, omdat zij dit schooljaar veel vrijwilligers werk in deze groep heeft gedaan.

Resultaten uit de evaluatie werken met combinatiegroepen 2/3

Uit de evaluatie van het werken met de combinatie groepen 2/3 is gebleken dat de taal/leesinstructie aan beide groepen veel voordelen biedt. Veel groep 2 leerlingen pakken al heel wat op en maken al een start met lezen. De leerkrachten zijn zo in staat om nog beter te differentiŽren naar de onderwijsbehoeften van de kinderen op dit ontwikkelingsgebied. De overgang van groep 2 naar 3 gaat zo soepel. Dit schooljaar waren er 2 wisselingen op een dag en dat gaan we komend schooljaar terugbrengen naar 1 wisseling. Voor de kinderen geeft dit nog meer duidelijkheid en rust.
Komend schooljaar zullen we aan het begin van elke ochtend (tot ongeveer 10.30 u.) de dagopening en de taal/leesinstructie geven aan twee gecombineerde groepen 2/3. Daarna krijgen de kinderen van groep 2 de overige lessen gericht op aanbod groep 2 in hun eigen groep. Ditzelfde geldt ook voor groep 3.
Het lokaal van groep 2/3 a zal volgend schooljaar het basislokaal zijn voor groep 2. Het lokaal van groep 2/3 b zal het basislokaal worden voor groep 3. De resultaten van deze evaluatie zijn op 15 mei met de ouders van groepen 1 t/m 3 besproken. De ouders vinden het een prima plan om op de voorgestelde wijze verder te gaan.

Lio stage

De afgelopen maanden heeft juf Wiljanne als LIO-stagiaire les gegeven in groep 6. Afgelopen dinsdag heeft de groep afscheid van haar genomen. We wensen Wiljanne veel succes toe bij het afronden van haar studie.

Afscheid nemen

Door de bezuinigingen van de overheid en het teruglopend aantal basisschoolleerlingen in ons land moeten de meeste schoolbesturen bezuinigen. Dit betekent dat collega’s met tijdelijke of invalbenoemingen geen voortzetting van hun dienstverband krijgen. Ook binnen Trivium (ons schoolbestuur) speelt dit. Daarom moeten we met de zomervakantie helaas afscheid nemen van juf Jedidja Ester in groep 1. We hebben Jedidja als een goede juf en een prettige collega ervaren. We zullen haar volgend jaar missen.
Dit geldt ook voor juf Susan Cleveringa. Als onderwijsassistente heeft zij groep 1 heel goed ondersteund, waardoor wij de groep konden splitsen. Zolang Susan geen ander werk heeft gevonden blijft zij volgend jaar vrijwilligers werk doen op onze school.
Juf Marjolein van Voorst in groep 8 krijgt een andere “job” binnen Trivium. Ze neemt dus met de leerlingen van groep 8 afscheid van ons. Marjolein, je hebt laten zien dat je een goede leerkracht bent die op jonge leeftijd al heel wat aan kan. We wensen je veel succes met de nieuwe klus.
Wij moeten helaas ook afscheid nemen van onze vakleerkracht gym Annemiek Koppe. Annemiek werd gedetacheerd uit een ander schoolbestuur. Trivium heeft dit detacheringcontract om bovengenoemde reden moeten opzeggen. Wij hebben Annemiek als een geweldige vakleerkracht ervaren en spreken langs deze weg veel waardering uit voor haar “vakmanschap”.

Nieuwe leerkrachten

Enkele scholen binnen Trivium worden ook kleiner. Enkele leerkrachten van deze scholen moeten herplaatst worden, omdat er voor hen geen werk meer is. Daarom kunnen wij ook twee nieuwe leerkrachten verwelkomen in ons team.
Na de zomervakantie heeft juf Lysbeth nog zwangerschapsverlof en daarna neemt ze tot de kerstvakantie ouderschapsverlof op. In deze periode zal zij worden vervangen door juf Jedidjah van Leeuwen. (Dit is niet de juf uit groep 1). Jedidjah komt van een Triviumschool uit Wageningen en is een ervaren leerkracht.
Vanuit een Triviumschool in Elst mogen we Bas Paauw verwelkomen. Bas is ook een ervaren leerkracht in de middenbouw. Wij hopen dat beide leerkrachten zich snel thuis voelen op onze school.
Vanuit een Triviumschool in Kesteren krijgen wij een nieuwe vakleerkracht gym. Kitty van de Vreede zal op dinsdag voortaan de gymlessen geven.

Juf Esther

Afgelopen jaar had juf Esther zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof opgenomen. Zij werd vervangen door juf Jedidja in groep 1. Na de zomervakantie komt juf Ester weer terug. Fijn dat je onze gelederen weer komt versterken, Esther.

Inzet personeel in het nieuwe schooljaar

• Juf Marjoleine en juf Sonja geven les in groep 8.
• Meester Jack en meester Bas in groep 7.
• Juf Greetje en meester Bas in groep 6.
• Juf Annemarie en juf Lysbeth in groep 5. (Juf Jedidjah vervangt Lysbeth tot de kerstvakantie.)
• Juf Anneke en juf Josien in groep 4.
• Juf Jule en juf Willemijntje in combinatiegroep 2-3 b en basisgroep 3 (zie bericht hierboven).
• Juf Esther en jufCornelieke in combinatiegroep 2-3 a en basisgroep 2.
• Juf Everdien en juf Margreeth in groep 1.

Naast het lesgeven worden de volgende taken nog gedaan.
Interne begeleiding door juf Margreeth.
RT en LGF begeleiding door juf Cornelieke, juf Margreeth en meester Wim.
BouwcoŲrdinatoren: juf Willemijntje en meester Jack.

HOERA! JARIG IN DE KOMENDE WEKEN

  8 juni   Merijn van Driel     groep 2a
  9 juni   Dennis Leeuwis      groep 2a
  9 juni   Eline Nijeboer        groep 5
11 juni   Ashley van Kooy     groep 1
12 juni   Lynn van Brenen     groep 3b
12 juni   Lian Spies              groep 4
16 juni   Finn van Zoest        groep 4
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

  5 juni   Studiemorgen, alle kinderen hebben deze dag vrij.
17 juni   Overdrachtsdag voor de onderbouw, de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
18 juni   Contactavond voor alle groepen.
19 juni   Kinderen kijken in de nieuwe groep.
             Contactavond voor groep 4.
20 juni   Contactavond voor alle groepen behalve groep 4.
21 juni   Rapport gaat mee naar huis
25 juni   Musical groep 8
26 juni   Jaarfeest en afscheidsavond groep 8
28 juni   Laatste schooldag. Kinderen zijn om 12.00 u. uit.
21 juni   Rapport gaat mee naar huis
25 juni   Musical groep 8
26 juni   Jaarfeest en afscheidsavond groep 8
28 juni   Laatste schooldag. Kinderen zijn om 12.00 u. uit.


 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl