Beste ouders/verzorgers,
Wat hebben we prachtig weer gehad deze zomer. De meeste kinderen en collega’s zijn weer mooi bruin op school gekomen. Dit zal volgende week goed kleuren op de foto’s die de schoolfotograaf komt maken. Gelukkig zijn alle kinderen heel en gezond op school gekomen. Iets om dankbaar voor te zijn.
Wij zijn deze week uitgerust van start gegaan. Leuk om de vakantie verhalen van de kinderen te horen. Maar ook wel weer even wennen aan de schoolregels. Er zijn ook nieuwe gezichten bij ons op school gekomen. Juf Jedidjah vervangt op maandag en dinsdag juf Lysbeth in groep 5. Juf Kitty is de nieuwe vakleerkracht gym en geeft op dinsdag een gymles aan de groepen 3 t/m 8. Meester Bas geeft op dinsdag les in groep 7 en op woensdag in groep 6. En natuurlijk de nieuwe kinderen. (Wat verderop in de nieuwsbrief worden de nieuwe kinderen welkom geheten.)
De nieuwsbrief zal voortaan elke week op digitaal donderdag verschijnen. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal dan kunt u zich via onze website aanmelden. Ouders die zich nog niet hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief ontvangen de nieuwsbrief op papier. Door wekelijks een nieuwsbrief uit te brengen willen wij er voor zorgen dat u op tijd geďnformeerd bent. Heeft u iets voor de nieuwsbrief dan moet het berichtje uiterlijk woensdagmorgen bij Wim ingeleverd zijn.
We gaan er met z’n allen een prachtig schooljaar van maken.
Ik heb er zin in.

Meester Wim.

Fijn dat we weer nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school. Dit zijn:
Luciano Agunbero             groep 1
Ruben van der Garde       groep 1
Elaine de Jezus                groep 1
Sara van Zoest                 groep 1
Noa Steenbergen             groep 2
Daniël Steenbergen          groep 5
Alain de Calonne             groep 7

Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne tijd toe op onze school.

E-MAIL ACCOUNTS

Deze week zijn alle emailaccounts aangepast aan de nieuwe groepen van uw kinderen. Maar wanneer uw emailadres wijzigt, of u wilt de nieuwsbrief niet langer ontvangen (bv omdat uw kind naar het voortgezet onderwijs is gegaan), dan moet u dit zélf aanpassen:
- www.airborneschool.nl
- Klik op nieuwsbrief (rechtsboven)
- Klik op: haal mijn gegevens op.
- Wijzig de gegevens indien nodig.

JAARKALENDER

Komende week wordt de jaarkalender weer gemaakt. Zodra deze af is krijgt ieder gezin weer een prachtige jaarkalender mee. Geef de kalender een zichtbare plek in uw huis zodat al onze activiteiten, maar ook de vrije dagen van dit schooljaar, u niet zullen ontgaan. Overigens staan alle gegevens ook op onze site.

CONTACTGEGEVENS

We vinden het belangrijk om ouders te kunnen bereiken wanneer er iets is met hun kind. We merken dat veel (mobiele) telefoonnummers veranderen en dit niet altijd aan ons wordt doorgegeven. We delen daarom jaarlijks een nieuw contactformulier uit. A.s. maandag krijgen de kinderen dit formulier mee naar huis. Wilt u het formulier invullen en voor maandag 26 augustus bij de groepsleerkracht inleveren?

BEWEGINGSONDERWIJS

Dinsdag

08.30 - 09.15u Groep 8
09.15 - 10.00u Groep 6
10.15 - 11.00u Groep 5
11.00 - 11.45u Groep 7
13.00 - 14.00u Groep 3
14.00 - 14.45u Groep 4

Woensdag

09.30 - 10.00u Groep 4 (Zwemmen)

Donderdag

13.15 - 14.00u Groep 5*

Vrijdag

08.30 - 09.15u Groep 7*
09.15 - 10.00u Groep 8*
10.00 - 10.45u Groep 6*

Op dinsdag krijgen de leerlingen les van onze vakleerkracht Kitty v.d. Vrede in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg. De lessen met een * worden gegeven in de Rijnkom. Bovenbouwklassen die staan ingedeeld aan het begin van de ochtend, mogen vanaf huis zelfstandig naar de gymzaal gaan. Natuurlijk kunnen zij ook vanaf school met de leerkracht mee lopen. Deze spreekt met hen een vertrektijd af.

Groep 2 gaat elke donderdagmiddag gymmen in het speellokaal van school. Wilt u uw kind gymschoentje meegeven met klittenband?

Gymmen in groep 5
Op donderdagmiddag hebben de kinderen van groep 5 gym in de Rijnkom. Deze lessen beginnen om 1 uur. We zouden het fijn vinden als de kinderen bij de Rijnkom gebracht kunnen worden. De leerkracht (Annemarie) zal ongeveer om 10 voor 1 vertrekken vanaf school met de kinderen die op school eten. Op deze manier hebben we langer gymtijd.

OP EEN RIJTJE

Bij de start van het jaar zetten wij nog even de meest praktische afspraken voor u op een rijtje.
Wij vragen de kinderen, en ook u als ouders, zich hieraan te houden.
- Is uw kind ziek? Wilt u dit telefonisch doorgeven in de 30 minuten voordat de school begint? Wanneer we uw kind missen en u heeft hierover niet gebeld, nemen wij contact met u op. We willen graag achterhalen of er onderweg niets met uw kind gebeurd is.
- Voor het aanvragen van vrije dagen gelden in Nederland strikte regels. U vindt ze op de website waar u ook het aanvraagformulier kunt downloaden.
- Alleen de leerlingen van de onderbouw (groep 1, 2 en 3) mogen voor schooltijd naar binnen.
De deur gaat voor hen open om 8.20u. Alle andere kinderen blijven buiten tot de bel gaat.
- We gaan er vanuit dat kinderen vanaf groep 4 zelfstandig binnenkomen. Na schooltijd mag u even binnenlopen.
- Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is en de les ongestoord kan beginnen? Wilt u bij het ophalen van uw kind
buiten wachten, en niet voor de ramen gaan staan?
- In alle groepen nuttigen we halverwege de ochtend een tussendoortje. Wel toegestaan: fruit, brood, koek en
iets te drinken. Niet toegestaan: priklimonade, snoep of chips. Wij vragen u dringend uw kind dit mee te geven in
een trommel en een beker. Wij hebben maar weinig ruimte in de afvalcontainer.
- Jarig? Dan vieren we natuurlijk feest in de klas!
Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Jarige leerlingen mogen ’s ochtends hun klasgenoten trakteren en aan het eind van de dag de juffen en meesters.

Lunchclub (TSO)

Uw kind kan tussen de middag onder professionele begeleiding een broodje eten en lekker even spelen.
U moet uw kind hiervoor aanmelden bij Kinderopvang Willemijn.
Willemijn heeft de volgende TSO mogelijkheden:
• Overeenkomst per jaar vooruit. Prijs per keer bij deze betaling per jaar vooruit is € 2,30 per dag.
• Overeenkomst per maand vooruit. De prijs is dan € 2,40 per dag.
• 10 strippenkaart. Deze kaart is bij de leidster van de TSO verkrijgbaar. De prijs per dag is dan € 2,50.
De TSO medewerkers houden natuurlijk bij wanneer een kind TSO heeft genoten. Teveel betaald geld wordt teruggestort.
Informatie- en inschrijfpakketten voor de Lunchclub liggen op school voor u klaar. Maar u kunt ook terecht op www.kinderopvangwillemijn.nl . Via het emailadres tso@kinderopvangwillemijn.nl kunt u uw dagelijkse mededelingen doen en uw kind aan-of afmelden.


MEENEMEN

Onze leerlingen moeten van thuis meenemen:
- een multomap (23-ringsband): gr 1 t/m 8
- een etui met inhoud naar wens: gr 4 t/m 8
- een agenda: gr 7 en 8
- gymschoentjes: gr 1 en 2
Kinderen vanaf groep 2 nemen hun gym- of zwemkleding mee op de dag dat zij gym of zwemmen hebben. Graag stevige sportschoenen (dus liever geen balletschoentjes), sportbroek/shirt of gympakje.

GEZOCHT POPPEN VOOR DE HUISHOEK IN GROEP 1.

Groep 1 is op zoek naar enkele leuke poppen voor in de huishoek, het liefst met kleertjes.
Liggen er bij u nog enkele poppen thuis in een hoekje of op zolder zonder dat er iemand mee speelt, dan willen ze vast wel met de kinderen uit groep 1 spelen.

SCHOOLFOTOGRAAF

Komende maandag 19 augustus komt de schoolfotograaf. Van iedere groep wordt een groepsfoto gemaakt en van alle kinderen wordt ook een portretfoto gemaakt. Om 13.00 u. is er gelegenheid om “familiefoto’s” te maken. De kinderen komen dan met hun broertjes en/of zusjes op de foto. Heeft u nog een kind thuis, dan is dit het moment om samen met de schoolgaande broertjes en/of zusjes op de foto te komen. De foto’s worden u over een paar weken te koop aangeboden. U bent niet verplicht de foto’s te kopen. U kunt er ook voor kiezen alleen de groepsfoto te nemen.
Wilt u uw kind vrolijk gekleurde kleding aantrekken voor de foto’s?

CONTACTAVONDEN

Aan het begin van het schooljaar willen de groepsleerkrachten kennis met u maken en even kort met u over uw kind spreken. U kunt dan de leerkrachten vertellen wat u van belang vindt dat de groepsleerkracht moet weten. De avonden worden gehouden op dinsdag 26 augustus en 28 augustus. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor.

HOERA! DEZE WEEK EN KOMENDE WEEK WAREN OF ZIJN DEZE KINDEREN EN JUF JARIG:

14 augustus   Els Zegveld                      groep 7
15 augustus   Myrthe van Woudenberg   groep 4
17 augustus   Sanne Kerkhof                 groep 3
18 augustus   Lorenzo Agunbero           groep 8
20 augustus   Alain de Calonne             groep 7
21 augustus   Fien van Gend                 groep 4
22 augustus   Joost van Iterson              groep 4
22 augustus   Juf Cornelieke
23 augustus   Pieta Oosterveld              groep 8

We wensen jullie een feestelijke dag toe!
                                                                  

AGENDA

15 augustus Luizencontrole
19 augustus Schoolfotograaf.
26 augustus Contactavond
28 augustus Contactavond


 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl