E BRUISENDe CREATIVITEIT IN SCHOOL

Afgelopen woensdag bruiste het van creativiteit op school. Vanuit het kunstmenu kregen de kinderen uit groep 1 en 2 dansles. De kinderen van groep 5 en 6 kregen dramales. En de groepen 7 en 8 zijn onder leiding van een kunstenares gestart met het creëren van een XXL schilderij. De leerlingen hebben als voorbereiding eerst naar diverse schilderijen gekeken van schilders uit de Oosterbeekse school.
De XXL schilderijen zullen later tentoongesteld worden in kasteel Doorwerth.
Als Airborneschool willen wij alle talenten van de kinderen tot ontplooiing brengen. Daarom vinden wij cultuur educatie ook erg belangrijk.

ONTWIKKELINGEN SCHOOLGEBOUW

In nieuwsbrief 2 van dit schooljaar meldden wij u het volgende:
“Enkele jaren geleden zijn de schoolbesturen van Jac. P. Thijsseschool, de Vita Vera en de Airborneschool in gesprek gegaan met de gemeente Renkum om voor deze drie scholen één nieuw schoolgebouw aan de Bram Streeflandweg te bouwen.
De gemeente Renkum heeft onderzoek gedaan en er is opnieuw een leerlingenprognose opgesteld. Hieruit blijkt dat er bij enkele scholen in Renkum leegstand is en dat dit in de komende jaren kan toenemen, doordat het leerlingpotentieel in Renkum daalt. Daarom heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum nu voorgesteld om geen nieuw schoolgebouw voor de drie scholen aan de Bram Streeflandweg te bouwen. Volgens dit besluit krijgt de Airborneschool wel toestemming om het gebouw te renoveren. In september dient de Raad van de gemeente Renkum zich nog hierover uit te spreken.”
De gemeente Renkum is met de besturen van de andere twee scholen in gesprek gegaan naar een passende oplossing voor deze scholen.
Vorige week hebben de besturen van deze twee scholen de gemeenteraadsleden benaderd met een brief waarin zij aangeven dat zij pas besluitvorming rond de huisvesting van de drie scholen willen, wanneer er ook duidelijkheid is voor hun scholen. Bij deze besturen is leegstand bij enkele scholen in Renkum. De gesprekken die zij met de gemeente voeren vragen hierdoor meer tijd.
De staat van ons gebouw kan niet langer wachten op renovatie. Wij zullen ons best doen om dit ook onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen.
Wij hopen dat er eind september toch een positief besluit valt in de gemeenteraad.

AIRBORNEHERDENKING

In de bovenbouw is een speciale nieuwsbrief uit gedeeld over de Airborneherdenkingen in Heelsum en Oosterbeek. We hopen dat veel van onze bovenbouwleerlingen en hun ouders meegaan. Wilt u uw kind hierbij stimuleren? Graag deze week de strook inleveren zodat wij kunnen doorgeven aan de organisatie hoeveel graven wij kunnen voorzien van bloemen. Groep 6 is inmiddels begonnen met oefenen met zingen mee en het klinkt al prachtig!

                                                                 

LUCHTLANDING OP 20 SEPTEMBER

Op vrijdagmiddag 20 september gaan de groepen 5 t/m 8  te voet naar de luchtlanding op Dropping Zone X. Dit wordt georganiseerd door Renkum Leeft op het terrein in de buurt van Snackbar Airborne. De luchtlanding vindt plaats om 14.30 u. en daarna zal er een demonstratie chute vouwen worden gegeven. Men schat in dat dit tot 15.30 u. duurt. Daarna gaan de leerlingen van groep 5 en 6 met de leerkracht naar school. De leerlingen van groep 7 en 8 mogen zelfstandig naar huis. De kinderen zullen deze middag dus wel later thuis komen. U, als ouder, bent ook welkom om bij de luchtlanding aanwezig te zijn en daarna kunt u uw kind mee nemen naar huis. Geeft dit dan wel even door aan de groepsleerkracht.
In de bijlage vindt u meer informatie over de festiviteiten die op deze dag in Renkum georganiseerd worden.
Klik hier voor de bijlage.

MINITHEATER GROEP 6

Het minitheater van groep 6 is verzet naar woensdag 23 oktober. Dit komt doordat we door het culturele lesaanbod van uit het kunstmenu het speellokaal voor deze lessen nodig hebben.

GOEDKOPE SOFTWARE

Onze school heeft een overeenkomst met SURFspot.nl, waardoor de school, maar ook ouders van onze leerlingen goedkoop software en andere ICT artikelen kunnen aanschaffen. Heeft u interesse? Kijk dan op www.SURFspot.nl. Leerlingen kunnen zo ook thuis gebruik maken van goede software.

HOERA! DEZE WEEK EN KOMENDE WEEK WAREN OF ZIJN DEZE KINDEREN JARIG:

11 september   Sarah Askar          groep 3
14 september   Brit Middelbos      groep 3
19 september   Thomas van Kan   groep 2
21 september   Gerrit Rochat        groep 4
23 september   Yarno de Boer       groep 6

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA
17 september        Airborneherdenking Heelsum (gr. 6 en 7)
22 september        Airborneherdenking Oosterbeek (groep 7 en 8)
26 september        Informatie avond voor alle ouders/verzorgers.
  2 oktober            Minitheater groep 7, aanvang 11.30 u.
  7 oktober            MR
  9 oktober            Minitheater groep 8 aanvang 11.30 u.
11 oktober            Continurooster, kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn om 14.00 u. vrij
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie
23 oktober            Minitheater groep 6, aanvang 11.30 u.

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl