Agelopen vrijdag vierde groep 4 de verjaardagen van hun beide juffen.                                          

Contactavond

Op 26 en 28 november worden voor de groepen 1 t/m 7 de bekende “tien minuten gesprekken” gehouden. De leerkrachten informeren u dan over hoe het op dit moment gaat met uw kind in de klas. Vorige week heeft u in een aparte nieuwsbrief de planning van deze gesprekken ontvangen. Ik heb begrepen dat enkele ouders de planning niet konden openen. Als dit bij u ook zo is, wilt u dit dan bij Wim melden.
Kunt u op het geplande tijdstip niet dan willen wij u vragen met een ouder te ruilen en dit door te geven aan de groepsleerkracht. Wij hopen u allen dan weer te spreken.

Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau

Graag vragen wij u om mee te werken aan Schoenmaatjes. Een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana, Irak, Kenia en Oeganda. Een leeftijdgenootje dat leeft in moeilijke omstandigheden. Ook wij als Airborneschool doen dit jaar van harte aan deze actie mee.

Als Airborneschool proberen we zoveel mogelijk schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één doos per gezin vullen.

Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen vandaag mee naar huis hebben gekregen. We vragen iedere deelnemer van Schoenmaatjes 6 euro voor de verzendkosten van de schoenendoos. Hiervoor kan het machtigingsformulier in de folder ingevuld worden. Als u het e-mailadres op het machtigingsformulier invult, laat Edukans weten in welk land de schoenendoos is uitgedeeld.

Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos met het machtigingsformulier uiterlijk 29 november

Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Afgelopen maandag zijn er weer twee nieuwe leerlingen gestart op onze school. Dat zijn:
Joey Gillet in groep 5 en Nash Gillet in groep 3.
Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne tijd toe op onze school.

De school als film locatie

In deze periode zijn alle groepen bezig met de media. In de onderbouw staan de postbode en brieven centraal.In groep 4 en 7 duikt men in de journalistiek van de kranten. Groep 5, 6 en 8 onderzoeken hoe TV programma’s gemaakt worden. Groep 8 zal ook een TV programma zelf maken en filmen.
En bij toeval zijn wij als school ook benaderd met de vraag of men ons schoolgebouw mag gebruiken voor het opnemen van een TV film over pesten. Deze film zal in het voorjaar op Nederland 2 worden uitgezonden. De opnames zullen naschooltijd en in het weekend opgenomen worden. In de film spelen alleen acteurs. Kinderen van groep 8 mogen als zij dit willen als figurant mee doen. De leerlingen van
groep 8 krijgen hierover nog een brief. Want kinderen kunnen alleen meedoen als de ouders toestemming geven. De opnames zullen zijn op 29 november t/m 1 december en 6 december t/m 8 december.
De regisseur zal, als tegenprestatie, op donderdagmiddag 12 december in groep 8 een gastles geven .
Leuk om zo de werkelijkheid in de school te halen.

                                         

Renovatie

In de afgelopen weken is de bouwcommissie druk bezig geweest om de wensen van de school in een mooi ontwerp te krijgen. Natuurlijk moet alles ook binnen het budget blijven. Het ontwerp is nu in hoofdlijnen klaar. De volgende stap is nu dat er een bestek geschreven gaat worden. Tot nu toe gaat alles voorspoedig. Wij gaan er daarom van uit dat wij dit schooljaar nog lesgeven in ons huidige gebouw en dat wij net voor de zomervakantie zullen verhuizen naar een tijdelijke locatie. Waar dit zal zijn is nog niet bekend.

Schoonmaakwerk

Net als vorig jaar zouden we het fijn vinden als er in de groepen 2 en 3 eens in de 3/4 weken ouders zijn die tijdens de gymles eens wat kasten, de huis- en themahoek e.d. onder handen willen nemen. De witte kasten trekken veel vuil aan en wij komen er gewoon niet aan toe dat regelmatig schoon te maken.
Voor groep 2 gaat het dan om de donderdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur en voor groep 3 gaat het om de dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt zich opgeven bij een van de juffen.

In de aanbieding

Wij werken alweer enkele jaren met het digibord. Hierdoor zijn onderstaande apparaten overbodig geworden:
• Een TV met beeldbuis
• Een dvd recorder.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Wim Koenen.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG:

22 november   Jesse Scheffer groep 4
23 november   Jelle v.d. Wal groep 3
23 november   Jesse v.d. Wal groep 3
25 november   Pascalle v.d. Graaf groep 7
26 november   Britt Pes groep 5
26 november   Daphne Pes groep 6
28 november   Luuk Derwig groep 7
30 november   Amy Willemsen groep 3
  2 december   Feline Gerrits groep 8
  2 december   Manon Hofman groep 5

                                                                        
We wensen jullie een feestelijke dag toe!


AGENDA

21 november   Voorlopige schoolkeuze adviesgesprekken groep 8
26 november   Contactavond groep 1 t/m 7
27 november   Minitheater groep 1, aanvang 11.30 u.
28 november   Contactavond groep 1 t/m 7
  2 december   MR
  4 december   Minitheater groep 6
  5 december   Sinterklaasfeest
19 december   Kerstfeest ’s avonds met ouders
20 december   Groep 2 t/m 4 zijn vrij. Groep 5 t/m 8 hebben continurooster
23 december t/m 3 jan. Kerstvakantie
  6 januari        Eerste schooldag met nieuwjaarsinloop

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl