Afgelopen woensdag hebben 2 zwarte Pieten geslapen in onze school.
                                               Groep 1 trakteerde de Pieten op een ontbijtje.

U krijgt de nieuwsbrief voor de tweede maal. Wij kregen een reactie dat niet alle bijlagen geopend konden worden.
In deze versie is dit probleem opgelost.

 

Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau

                                                        

Vorige week hebben we u gevraagd om mee te doen met de actie Schoenmaatjes. Deze week zijn al enkele schoendozen binnen gekomen voor de kinderen in o.a. Afrika. Morgen vrijdag 29 november is de laatste inleverdag. Wij hopen dat we nog vele schoendozen mogen ontvangen.
Het zou geweldig zijn als we veel kinderen blij kunnen maken met zo’n geschenk.

Groep 5

Na de kerstvakantie komt juf Lysbeth terug na haar ouderschapsverlof. Volgende week komt ze even kijken in de klas. Fijn dat Lysbeth weer terug keert in ons team. Maar dit betekent helaas ook dat wij van haar vervangster juf Jedidjah voor de kerstvakantie afscheid moeten nemen. Jedidjah heeft dit schooljaar zich enorm ingezet voor groep 5. Wij zijn haar hier heel dankbaar voor.

5 december

Wij hebben bericht gekregen van Sinterklaas dat hij met zijn Pieten onze school op 5 december komt bezoeken. Wij beginnen de dag in de eigen klas, maar gaan weer snel naar buiten. Wij verwachten Sinterklaas om 8.40 u. Maar je weet het nooit met de Wegwijs Piet…….
Na ontvangst van Sinterklaas gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 in hun eigen klas het feest vieren met hun surprises. Bij de andere groepen komt Sinterklaas op bezoek. Zoals elke donderdag gaat de school om 15.00 u. uit. Indien nodig mogen de kinderen de volgende dag (6 december) wat later op school komen.
Om 9.30 u. moet wel iedereen aanwezig zijn. De leerkrachten zijn wel op de normale tijd in de klas.

                                                        

Ouderbijdrage

Gisteren heeft u als het goed is een brief ontvangen met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage voor
13 december a.s. over te maken op bankrekeningnummer 150957610 t.n.v. Oudercommissie Airborneschool. Heeft u de brief niet ontvangen? Neem dan contact op met Wim Koenen.

Typecursus

De leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen weer meedoen met de typecursus van GigaKids. Na de kerstvakantie gaat deze cursus starten op onze school. Deze week is een brief hierover naar de ouders van deze groepen gestuurd.

Informatie over activiteiten van andere organisaties

In de bijlagen vindt u informatie over activiteiten van Solidez, Skar en Kindercentrum Ikke.
Klik hier voor Pietengym van Solidez.

Klik hier voor vakantieprogramma van BSO Dol-fijn van Skar.

Klik hier voor musicallessen van Kindercentrum Ikke

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG:

28 november  Luuk Derwig groep 7
30 november  Amy Willemsen groep 3
  2 december  Feline Gerrits groep 8
  3 december  Manon Hofman groep 5
  3 december  Juf Annemarie
  4 december  Robin Buddingh groep 8
  4 december  Amy Driessen groep 4
  4 december  Thimo Leeuwis groep 7
  5 december  Yorick van Driel groep 5
  7 december  Sven Kerkhof groep 4
  7 december  Tarik Maciantowicz groep 7
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

                                                               

AGENDA

  2 december MR
  4 december Minitheater groep 6
  5 december Sinterklaasfeest
19 december Kerstfeest ’s avonds met ouders
20 december Groep 2 t/m 4 zijn vrij. Groep 5 t/m 8 hebben continurooster
23 december t/m 3 jan. Kerstvakantie
  6 januari Eerste schooldag met nieuwjaarsinloop

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl