De nationale voorleesdagen.

Gisteren zijn we gestart met de nationale voorleesdagen. In gemixte groepen van ongeveer 18 kinderen werd voorgelezen uit een prentenboek dat een leerkracht erg mooi vond. Deze week zal er vaak voorgelezen worden in de groepen. Wij besluiten de voorleesdagen op woensdag 29 januari met een voorleesactiviteit door opa’s en oma’s van de kinderen. Daarom onderstaande oproep.

Aan alle opa's en oma's die het leuk vinden om hun kleinkinderen voor te lezen!!
Op woensdag 29 januari organiseren wij in het kader van de nationale voorleesdagen een opa's en oma's voorleesuurtje.
U bent dan van harte welkom om op school aan een groepje kinderen voor te komen lezen. Het is de bedoeling, dat u zelf een voorleesboek meeneemt, het liefst het favoriete voorleesboek van uw kleinkind(eren). Het voorleesuurtje begint om 8.30 u. en is tussen 9.00 u. en 9.15 u. weer afgelopen. Heeft u geen voorleesboek dan kunnen wij dit voor u regelen. Graag opgeven bij de leerkracht van uw kleinkind.

Herinnering Ouderbijdrage.

Ongeveer 45 gezinnen hebben de vrijwillige ouderbijdrage nog niet overgemaakt. Als u dit nog niet heeft gedaan wilt u dit dan z.s.m. over maken op bankrekeningnummer 150957610 t.n.v. Oudercommissie Airborneschool. Bent u niet in de gelegenheid om dit te betalen, wilt u dan contact opnemen met Wim Koenen.

Goede doelencollecte.

Jongens en meisjes, geweldig dat jullie al zoveel geld (€ 464,52) hebben opgehaald met het goede doelen- busje en met de collecte van de kerstviering. Hier zijn de kinderen in Peru (Huancayo) erg blij mee. Met dit geld kunnen kinderen, die anders op straat moeten verblijven, elke dag opvang in Mayorista krijgen. Hier krijgen de kinderen persoonlijke aandacht en twee gezonde maaltijden en leren de kinderen ook lezen, schrijven en spelen met elkaar. Wij willen jullie daar hartelijk voor bedanken namens de kinderen uit Peru.
We sparen dit jaar nog verder. Help je mee om meer dan 700 euro bij elkaar te sparen?

Mariska Rochat ( moeder van Gerrit groep 4) namens stichting Taclla.

Thema ouderavond over de renovatie/verbouwing.

Het ontwerp van onze “nieuwe” school is klaar. Het bestek wordt nu gemaakt. Komende week hopen we te weten waar wij tijdelijk mogen bivakkeren. Op de ouderavond van maandag 24 februari willen wij u informeren over al deze plannen. Wij beginnen om 20.00 u. Daarom willen wij u vragen om deze avond alvast vrij te houden in uw agenda. Tevens is er dan ook gelegenheid om vragen te stellen.

                                                      

Studenten.

Binnenkort zult u weer studenten tegenkomen binnen onze school.
In groep 2/3a zal juf Annemijn Beekman stage lopen. Annemijn komt van het ROC Rijn IJssel.
Van de Christelijke Hogeschool Ede zult u vier studenten tegenkomen.
In groep 4: juf Astrid de Bruin. Zij doet haar LIO stage. Dat wil zeggen dat zij 4e jaars student is en haar stage afrondt.
In groep 6: juf Eline Scheffer. Zij is 1e jaars student en reeds een bekend gezicht binnen onze school. In het eerste semester heeft zij ervaring opgedaan in groep 2/3b.
In groep 7: juf Agnes Willems en in groep 8: juf Francis van Lent. Zij zijn beiden 3e jaars student.
Wij wensen de studenten een leerzame en fijne tijd toe op onze school.

Gezinsdienst Hervormde Kerk Heelsum.

Van bovengenoemde kerk kregen we onderstaand bericht.

Bij deze nodigen wij u/jullie uit voor de gezinsdienst op zondag 26 januari. Deze keer gaat het over "God de Zoon geeft overvloed" met als bijbelverhaal "de bruiloft in Kana". Jezus veranderde daar water in wijn.
Komen u/jullie ook naar het bruiloftsfeest op 26 januari om 10.00 uur in het kerkje op de heuvel, Koninginnenlaan 24 te Heelsum?
Na de dienst is er koffie/thee en limonade met wat feestelijks erbij. Tot dan,

Mariska Rochat.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN EN JUF JARIG:

24 januari     Rick Beekhuizen groep 5
25 januari     Vera Donselaar groep 1
26 januari     Sam de Bruin groep 3
26 januari     Alexander ter Laak groep 8
28 januari     Roque Gutierrez Alonso groep 5
30 januari     Talitha van Meerveld groep 2
31 januari     Roos-Marijn Schrader groep 4
  1 februari   Juf Everdien van Loenen
  2 februari   Eveline Waskowsky groep 3
                                                                         
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA
30 januari     Groep 8 bezoekt ’s middags Groenhorst College in Velp. Ze zijn om ongeveer 17.00 u. terug.
10 februari   Contactavond voor alle groepen
11 t/m 13 februari Cito eindtoets groep 8
12 februari   Contactavond voor alle groepen
13 februari   Cito-lunch voor groep 8, de leerlingen van groep 8 zijn dan om 14.00 u. vrij.
14 februari   Rapport mee naar huis
16 februari   Kerk en schooldienst Gereformeerde kerk Renkum
24 februari   Ouderavond over de Renovatie/nieuwbouw
28 februari   Continurooster

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl