Cito-eindtoets.

Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 de laatste Cito-toets afgerond met een heerlijke lunch die werd verzorgd door de oudercommissie. De leerlingen hebben hard en geconcentreerd gewerkt. De lunch was dan ook echt verdiend! Begin maart komt de uitslag van Cito binnen. Op maandag 10 maart en donderdag 13 maart zijn dan de schoolkeuze gesprekken met de ouders van groep 8. (Let op! Op de jaarkalender stond dinsdag 11 maart als eerste avond voor deze gesprekken. Deze gesprekken zijn dus een dag eerder.)

Ouderavond 24 februari.

Zoals al eerder is gemeld, houden wij op maandagavond 24 februari een ouderavond over de renovatie van onze school. Op deze avond zullen we u informeren over hoe onze school er uit komt te zien en waar we na de zomervakantie tijdelijk verblijven. De tijdelijke verhuizing vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding en dit willen we ook zorgvuldig doen. Daarover willen we graag met u praten. Voor onze voorbereiding is het belangrijk dat wij weten hoeveel mensen er komen. Daarom wil ik u vragen zich voor deze avond aan te melden via het opgavestrookje bij de uitnodiging of via de e-mail: directie@airborneschool.nl.
In de bijlage vindt u de uitnodiging met het programma en een opgavestrookje. Klik hier voor de uitnodiging.

                                                      

Herinnering Tulp- en Krokustoernooi.

Op vrijdag 18 april 2014 (Goede Vrijdag) zal weer het jaarlijkse Tulp- en Krokustoernooi worden gehouden.
De kinderen uit groep 3 en 4 zullen meedoen met het Krokustoernooi (korfbal).
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zullen meedoen met het Tulptoernooi (voetbal).
U kunt uw kind nog aanmelden tot a.s. maandag 17 februari.
Daarna gaat de schoolopgave naar de organisatie van dit toernooi.


Uitnodiging Kerk- en Schooldienst.

A.s. zondag 16 februari is er een Kerk- en Schooldienst in de Gereformeerde kerk aan de Utrechtseweg.
Thema van de dienst is: “het allermooiste”. Alle groepen hebben iets voor deze dienst gemaakt.
De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!
                                              

Sponsoractie van de Plus.

Als school doen wij mee met de sponsoractie van de Plus. Wij gaan de komende tijd geld inzamelen voor een nieuwe inrichting van ons schoolplein na de verbouwing. Daarom doen wij graag aan deze actie mee. De actie start a.s. maandag 17 februari. Klanten van de Plus supermarkt krijgen bij elke 15 euro aan boodschappen een waardebon. Deze waardebonnen kunt u op de activiteitenkast in de winkel activeren.
Helpt u ook mee om geld te sparen voor het nieuwe speelplein voor uw kinderen?

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN :

16 februari   Quincy de Roos groep 6
17 februari   Aimée van der Kolk groep 4
17 februari   Abel Olthof groep 3
18 februari   Jan Willem Koenders groep 8
20 februari   Desteny v.d. Vreede groep 7
21 februari   Brian Hobson groep 8
22 februari   Anka de Waard groep 7
24 februari   Cheyenne van Brakel groep 6

                                                                         
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

14 februari       Rapport mee naar huis
16 februari       Kerk en schooldienst Gereformeerde kerk Renkum
24 februari   Ouderavond over de renovatie/nieuwbouw
28 februari       Continurooster groep 5 t/m 8
   3 t/m 7 maart Voorjaarsvakantie
10 maart          Schoolkeuze adviesgesprekken groep 8
13 maart          Schoolkeuze adviesgesprekken groep 8
13 maart          Luizencontrole
19 maart          Minitheater groep 7, aanvang 11.30 u. in het speellokaal.

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl