Ridders in kasteel Doorwerth.

Komend schooljaar.

In de zomervakantie zal men starten met de renovatie van onze school. Dit betekent dat wij dan tijdelijk op drie verschillende locaties les moeten geven. Tijdens de ouderavond in februari heeft u ons vele tips gegeven. Zo zijn we nu nog met de gemeente in gesprek om een andere locatie te vinden voor de groepen die anders in de noodlokalen les krijgen. Zodra hier duidelijkheid over is dan hoort u dat van ons.
Tijdens de ouderavond hebben we ook gesproken over een continurooster tijdens de renovatie, omdat het geen doen is om tussen de middag thuis te eten. De afstand wordt te groot, zeker als je als ouders je kinderen van twee locaties moet op halen. Een overgrote meerderheid was voor een continurooster. Deze week heeft de MR hierook mee ingestemd.
Dit betekent dat de kinderen om 12.00 u. hun brood in de klas bij de groepsleerkracht opeten. Van 12.15 u. tot 12.30 u. hebben de kinderen pauze op het plein. Daarna starten de lessen weer. Hierdoor zijn de kinderen eerder uit.
Met nog een slag om de arm zien de schooltijden er als volgt uit:

Locatie Albert Schweitzerschool (groepen 1 t/m 3)    8.45 u. – 14.45 u
                                                                            Woensdag tot 12.15 u. en vrijdag tot 12.15 u.
                                                                            Groep 1 is op vrijdag vrij.

Locatie Don Boscoschool (groepen 4 t/m 6)              8.30 u. -14.30 u.
                                                                            Woensdag tot 12.15 u.
                                                                            Groep 4 is vrijdag om 12.00 uit.

Locatie ? (groep 7 en 8)                                         8.30 u. -14.30 u.
                                                                            Woensdag tot 12.15 u.

Nogmaals bovenstaande indeling van groepen is nog niet helemaal zeker omdat wij nog in gesprek zijn met de gemeente voor een 3e locatie. Mogelijk dat de eventuele nieuwe locatie ons nog tot een andere indeling brengt.
Wij hopen dat u het zo kunt regelen dat u in staat bent om uw kinderen naar deze locatie kunt brengen en halen. We willen u allen vragen met elkaar, als oudders, mee te denken en waar nodig samen oplossingen te zoeken zoals b.v. carpoolen, kinderen mee te laten rijden, fietsen, enz. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met Wim Koenen. We zullen dan met u meezoeken naar een goede oplossing.

Oproep voor de sportdag.

Voor de sportdag zijn wij op zoek naar lege flessen, emmers, afwasteilen en grote teilen.
Heeft u een aantal staan die wij die dag mogen gebruiken, wilt u deze dan in de personeelskamer neerzetten.
Zet wel uw naam op emmers en teilen, zodat bij het ophalen geen problemen kunnen ontstaan.
De lege flessen willen we graag na de sportdag inleveren ten bate van het Schoolpleinproject, dus hoe meer hoe beter!

Bericht voor de groepen 2 en 3.

De kinderen mogen op donderdag 17 april ridder of prinsessenkleren meenemen. Thuis niet aantrekken.
Dit is voor een geheime activiteit.

Bankbattle groep 8.

Volgende week maandag 14 april doet groep 8 mee met de bankbattle van de Rabobank.In een race tegen de klok gaan voor het negende achtereenvolgende jaar basisscholen uit het lokale werkgebied van de Rabobank met elkaar de strijd aan voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden. Alle deelnemende klassen starten (internet gestuurd) exact op hetzelfde tijdstip met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze hebben betrekking tot o.a. schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
De klas die de oplossing als eerste correct heeft weten in te voeren is winnaar. Wij hebben er zin in!

Bericht van de Boekenbende.
                                                             

Boek van de week
Titel: Het dikke boek van vos en haas.
Schrijver: Sylvia Vanden Heede
Niveau: Groep 1/2/3
Waarom ik het heb gekozen: Ik vond het altijd zo leuk omdat het leuke maar vooral grappige verhaaltjes
                                                 zijn en de tekeningen zijn heel mooi en duidelijk.
Inhoud: Het dikke boek gaat over een vos en een haas die samen in een huis wonen. Met hun buurman
             Uil en al hun andere vrienden uit het bos beleven zij veel avonturen.
Wil je weten wat zij allemaal meemaken… Lees het maar!!!
Groetjes namens de Boekenbende,
Ilse

Zaterdag 26 april 2014 is het Koningsdag in Heelsum en Renkum.

Het programma is als volgt:
1. Versierde Fietsenoptocht - 09:00 uur (verzamelen vanaf 08:45 uur)
Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een versierde fietsenoptocht. Om 09:00 uur vertrekt deze bij de Prinses Beatrixschool en gaat richting het feestterrein aan de Bart Crumstraat. Een jury kiest de mooiste fietsen, met een 1e, 2e en 3e prijs!

2. Touwtrekwedstrijd - 12:00 uur (groep 7 en 8)
Aan de touwtrekwedstrijd kunnen dit jaar alle zes basisscholen mee doen. Elke school mag twee teams aanleveren: eentje met kinderen uit groep 7 en eentje met kinderen uit groep 8. Voor de winnaars is er een mooie wisselbeker. Opgeven teams via: programma@oranjedagheelsum.nl (graag voor 23 april a.s.!)
Verder zijn er in het programma van Koningsdag (http://www.oranjedagheelsum.nl/koningsdag/) nog veel meer leuke activiteiten. Een poppenkast en goochelshow, een skelter-race circuit, een speurtocht en natuurlijk het kinderspeelplein!
Koningsdag Heelsum - Feestterrein Bart Crumstraat

Bericht over groep 2 en 3.

De afgelopen 5 jaren hebben we in de onderbouw gewerkt met verschillende varianten van combinatiegroepen van groep 2 en 3. Daarnaast hebben we de afgelopen 6 jaren als team stappen gezet om onderwijs te geven volgens de principes van Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Eerst alleen in de onderbouw en sinds twee jaar ook in de bovenbouw. Al die jaren hebben we scholing gevolgd en de laatste jaren onder de bezielende leiding van “De Activiteit”, het kenniscentrum van het Ontwikkelings Gericht Onderwijs.
In die ontwikkeling van ons als team, zijn we nu op een punt gekomen dat we goed in beeld hebben hoe we kinderen, kijkend naar telkens de zone van hun naaste ontwikkeling, kunnen volgen en helpen. We hebben velerlei “tools” gekregen om kinderen uit te dagen, in betekenisvolle situaties hun betrokkenheid tot het leerproces te vergroten, in welke groepssamenstelling in de onderbouw dan ook..
Daarnaast hebben we ons dit jaar bezig gehouden met het begrip “Community of Learning”. Dat wil zeggen dat je als klas, groep een lerende gemeenschap bent, waarbij je met elkaar als groep het leerproces beleeft en vormgeeft. Dit is een belangrijk begrip bij OGO-onderwijs. Gaandeweg de dag een groep van samenstelling laten wisselen past niet bij dit principe.
Pas je dit principe toe en wil je de combigroep in stand houden dan heb je vaste krachten als onderwijsassistenten nodig. Ooit wel beloofd door de overheid maar door alle bezuinigingen is het daar nooit van gekomen.
We zijn daarom tot de conclusie gekomen dat, wil je echt volgens de principes van het OGO-onderwijs werken, we volgend jaar de groepen 2 en 3 de hele dag afzonderlijk les krijgen.
Daarbij blijft als een paal boven water staan dat het brede taalaanbod zoals dat nu ook in groep 2 aangeboden wordt, overeind blijft zodat de uitdaging voor kinderen die daar aan toe zijn, blijft. En ook dat er dus ruimte blijft in groep 3 voor spel en speelse vormen van leesonderwijs. Spel, in de hoeken, blijft namelijk de kern van alle activiteiten in de onderbouw. Ook dat is namelijk een kernwaarde van dit soort onderwijs.

Opendag Kinderopvang Willemijn.

Kinderopvang Willemijn houdt op woensdag 16 april een open dag van 15:00 u. tot 18:00 u.
In de bijlage leest u meer informatie hierover. Klik hier voor de bijlage.

Plus sponsoractie voor ons nieuwe schoolplein.

Wij nog niet de laatste stand van de opbrengst van deze actie. De actie loopt nog deze week en werkt als volgt. Klanten van de Plus supermarkt krijgen bij elke 15 euro aan boodschappen een waardebon. Deze waardebonnen kunt u op de activiteitenkast in de winkel activeren. U moet bij deze kast dan onze school aanklikken. Er gaat dan een klein bedragje naar onze school voor het schoolplein.
Helpt u ook mee om geld te sparen voor het nieuwe speelplein voor uw kinderen?

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

11 april Guus Smaling groep 3
11 april Lieve Verschoor groep 2
12 april Teun Borger groep 1
14 april Suzanne Andriesse groep 2
14 april Yuan Lin groep 2
15 april Helmie van Genderen groep 5
16 april Sara Azzouz groep 2
                                                                        

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

16 april Minitheater groep 3, aanvang 11.30 u. in het speellokaal
17 april Paasviering in de school. Groep 1 t/m 8 heeft dan een continurooster. Leerlingen zijn om 14.00 u. uit.
18 april Korfbal- en voetbaltoernooi
18 april t/m 5 mei Meivakantie.

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl