Vanmorgen hebben de groepen 5 t/m 8 samen een Paasfeest gevierd.


Goede hoop.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als er mensen om je heen zijn
die je niet in de steek laten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen.
Mensen die je verdriet zien.
Mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop uitgaat
omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen -
ook al word je getroffen door ongeluk, verdriet en moeite -
als er mensen zijn die je steunen.
Mensen met handen die meedragen.
Mensen met handen die je last verlichten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen die je een glimp doen opvangen
van het menslievende Gelaat van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede hoopt kunt behouden.

                                                                                    

Met Pasen vieren we dat God de mensen niet in de steek laat. Hij wil graag dat mensen elkaar gelukkig maken. In bovenstaand gedicht staat goed verwoord op welke wijze wij iets voor een ander kunnen betekenen. Wat wordt de wereld mooi als we dit allemaal doen.

Fijne Paasdagen toegewenst,
Team Airborneschool.

Geslaagd voor het typediploma.

Vanaf januari hebben ongeveer 15 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op dinsdagmiddag na schooltijd typeles gekregen van GigaKids. Afgelopen dinsdag eindigde de laatste les met een examen. De meeste kinderen zijn met vlag en wimpel geslaagd. Enkele kinderen mogen in mei het examen herkansen.
Jongens en meisje, gefeliciteerd met je diploma! En wie moet herkansen, blijf goed oefenen dan lukt het in mei zeker.

                                                            

Korfbal- en voetbaltoernooi.

Morgen begint om 9.00 u. het voorjaarstoernooi in het sportpark Wilhelmina in Heelsum. De korfballers (de groepen 3 en 4 zijn rond 12.30 u. klaar. Het voetbaltoernooi duurt tot 15.00 u. Het wordt vast een gezellige sportieve happening. U bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.

Komend schooljaar.

In de nieuwsbrief van vorige week stond de eindtijd op woensdag bij locatie Albert Schweitzerschool verkeerd vermeld. Dit is hieronder dik gedrukt nu goed aangegeven.
Met nog een slag om de arm zien de schooltijden er als volgt uit:
Locatie Albert Schweitzerschool (groepen 1 t/m 3)   8.45 u. – 14.45 u
                                                            Woensdag tot 12.30 u. en vrijdag tot 12.15 u.
                                                                           Groep 1 is op vrijdag vrij.
Locatie Don Boscoschool (groepen 4 t/m 6)             8.30 u. -14.30 u.
                                                                           Woensdag tot 12.15 u.
                                                                           Groep 4 is vrijdag om 12.00 uit.
Locatie ? (groep 7 en 8)                                         8.30 u. -14.30 u.
                                                                           Woensdag tot 12.15 u.

Nogmaals bovenstaande indeling van groepen is nog niet helemaal zeker omdat wij nog in gesprek zijn met de gemeente voor een 3e locatie. Mogelijk dat de eventuele nieuwe locatie ons nog tot een andere indeling brengt.
Wij hopen dat u het zo kunt regelen dat u in staat bent om uw kinderen naar deze locatie kunt brengen en halen. We willen u allen vragen met elkaar, als oudders, mee te denken en waar nodig samen oplossingen
te zoeken zoals b.v. carpoolen, kinderen mee te laten rijden, fietsen, enz. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met Wim Koenen. We zullen dan met u meezoeken naar een goede oplossing.

Oproep voor de sportdag op 27 mei.

Voor de sportdag zijn wij op zoek naar lege flessen, emmers, afwasteilen en grote teilen.
Heeft u een aantal staan die wij die dag mogen gebruiken, wilt u deze dan in de personeelskamer neerzetten.
Zet wel uw naam op emmers en teilen, zodat bij het ophalen geen problemen kunnen ontstaan.
De lege flessen willen we graag na de sportdag inleveren ten bate van het Schoolpleinproject, dus hoe meer hoe beter!

Plus sponsoractie voor ons nieuwe schoolplein.

Vorige week hadden we een bedrag van 199 euro bereikt. We zijn nieuwsgierig of deze week ruim boven de 200 euro kunnen komen. De actie stopt zaterdag. Wij willen alle mensen die bijgedragen hebben om dit leuke bedrag bij elkaar te sparen voor ons nieuwe schoolplein heel hartelijk bedanken. Weer een stapje richting de 40 000 euro die we nodig hebben.

                                                                   


Vervolg actie voor het nieuwe schoolplein.

Afgelopen tijd heeft u via de Plus gespaard om het plein na de verbouwing in te kunnen inrichten. Dit geld is hard nodig, want toestellen voor het schoolplein zijn erg duur! We denken hier al snel zo’n € 40.000 voor nodig te hebben.
Samen met de OC gaan we diverse acties houden om geld in te zamelen.

We gaan starten met het inzamelen van statiegeld flessen, gekoppeld aan een competitie per klas. De klas met de hoogste opbrengst krijgt een leuke prijs en de eeuwige roem. Een prijs om trots op te zijn dus.
Direct na de meivakantie wordt er in/bij elke klas een container geplaatst. In deze container mogen de kinderen statiegeld flessen doen. Regelmatig worden de containers geleegd en de stand wordt vermeld op het mededelingenbord. De klas die de week voor de grote vakantie het meeste statiegeld heeft opgehaald krijgt de prijs.

Naast de flessenactie gaan we 11 juni een sponsorloop houden. Meer info hierover volgt later.
Tijdens een van de laatste weken op de huidige school willen we een fancy fair/ braderie gaan organiseren.
Mocht u nog andere ideeŽn hebben om geld in te zamelen voor het schoolplein dan horen wij ze graag! (oc@airborneschool.nl)


HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

26 april   Anna Smaling groep 7
04 mei    Tigo Middelbos groep 6
05 mei    Bodhi Gorter groep 3
08 mei    Noamy Loeff groep 3
                                                  
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

18 april   Korfbal- en voetbaltoernooi
18 april t/m 5 mei Meivakantie.
08 mei    Luizencontrole
13 mei    Praktisch verkeersexamen groep 7
14 mei    Minitheater groep 2, aanvang 11.30 u.
21 mei    Minitheater groep 1, aanvang 11.30 u.

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl