Een sportieve vakantie.

We hebben de afgelopen twee weken mogen genieten van de meivakantie. Op Goede Vrijdag en tijdens de Koningsdag zijn de kinderen van onze school erg sportief geweest.
Bij het korfbaltoernooi op Goede Vrijdag behaalde groep 4 een 1e plaats. Gefeliciteerd!
Bij het voetbaltoernooi behaalden de meisjes van groep 7 een mooie tweede plaats. Helaas werd er net verloren met strafschoppen in de finale. De meisjes van groep 6 zijn 1e geworden. De jongens van groep 7 werden vierde. Groep 8 viel dit keer helaas buiten de prijzen. Maar het aller belangrijkste was dat iedereen heeft genoten van een sportieve dag.
Op Koningsdag behaalden leerlingen van groep 8 en 6 een 1e prijs met touwtrekken. De wisselbeker staat weer op zijn vaste plek.

Informatie bijeenkomst voor ouders over Passend Onderwijs.

De scholen in Renkum zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs in Arnhem. Ons samenwerkingsverband houdt op 11 juni om 19.45 u. een informatiebijeenkomst over Passend Onderwijs.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. In de bijlage leest u meer over deze bijeenkomst.
Klik hier voor de bijlage.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin komt naar u toe!

Hoe zorg ik er voor dat mijn kind doet wat ik zeg....
Hoe ga ik om met angstgevoelens van mijn kind.....
Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind stopt met schelden....
Hoe leer ik mijn kind om op te ruimen….

Soms is het fijn om even met iemand te kunnen bespreken of jouw aanpak de beste is.
Hiervoor begint het CJG Renkum met inloopuren op de Airborneschool.

Rosalinde Oudekotte is ambulant thuisbegeleider bij de afdeling maatschappelijk werk Solidez. Zij is geschoold in triple P wat staat voor Positief Pedagogisch Programma, een positieve manier van opvoedondersteuning voor ouders met kinderen tot 12 jaar.
U kunt bij haar terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien.

Op onderstaande dinsdagen is zij tussen 8.30-en 9.30 uur aanwezig op school.
Dinsdag 20 mei
Dinsdag 3 juni
Dinsdag 17 juni
Dinsdag 1 juli.

Wilt u meer informatie over de inloop dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider, Margreeth Honkoop.

We ontmoeten u graag!

Rosalinde Oudekotte

NOG EEN BERICHT VAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN.

NIEUW Online Advies Positief Opvoeden
Hoe zorg ik dat mijn zoontje in zijn eigen bed slaapt? Hoe blijf ik rustig wanneer mijn dochter niet luistert? Waarom wordt mijn zoon gepest en wat doe ik hieraan?
Heeft u vragen over de opvoeding waarop u niet direct het antwoord weet of maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Wellicht is Online Advies dan iets voor u.

Hoe werkt Online Advies Positief Opvoeden?
Ga naar www.positiefopvoeden.nl/ of www.cjgregioarnhem.nl/renkum
Druk op de knop online advies en start het vragenformulier.
In vier simpele stappen proberen wij een beeld te krijgen van uw opvoedsituatie. Om een advies te geven dat helemaal past bij de vraag die u heeft, is het belangrijk dat de pedagogisch adviseur een volledig beeld krijgt van uw opvoedsituatie.
Na het versturen van de antwoorden, reageert de pedagogisch adviseur met een e-mail op uw vraag. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid uw postcode en huisnummer in te vullen op het antwoordformulier. Met die gegevens kunnen wij u een informatiefolder toesturen. In deze folder staat meer informatie en handige tips die aansluiten bij uw specifieke vraag.

Wie geeft advies?
Per e-mail krijgt u een reactie van onze ervaren adviseur die getraind is in het geven van Positief Opvoeden, Triple P

Privacy
Het spreekt voor zich dat wij de gegevens die u invult alleen zullen gebruiken om u een persoonlijk advies te geven. U kunt ons wl helpen door toestemming te geven de vraag en het antwoord anoniem te gebruiken. Op deze manier helpen wij ouders die dezelfde vraag hebben als u.


Informatie sport- en speldag met het thema Water.

Deze dag wordt gehouden op dinsdag 27-05-2014. Er is dan een continurooster.
Dit rooster blijft ook geldig wanneer de sport- en speldag vanwege slecht weer niet doorgaat.
De kinderen worden in sportkleding op het Wilhemina sportpark voor de korfbalkantine verwacht tussen 8.20 en 8.30 uur. Groep 1 tot en met 3 mogen niet op de fiets komen. Zij worden tussen de middag met auto’s naar school gebracht.
Indien kinderen/hulpouders op de fiets naar het sportpark komen, is het goed te weten dat we vanaf groep 4 met de kinderen lopend (met de fiets aan de hand) naar school gaan.
Wilt u uw kind het volgende meegeven: extra (droge) kleding, evt een handdoek, plastic tas voor natte kleding, eten en drinken voor de lunch en extra drinken bij warm weer.
Er wordt voor drinken en een versnapering gezorgd in de pauze.
De lunch wordt met elkaar gegeten op school.
De kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden van school.

Voor deze dag hebben wij veel begeleiders nodig. Wilt u deze dag helpen, geef u dan op via de klassenouder of leerkracht.

Voor de diverse activiteiten zijn wij nog op zoek naar emmers/teilen. Wij hebben er ongeveer 25 nodig. Heeft u er beschikbaar, graag voorzien van naam inleveren bij de leerkracht.

Sport en spelcommissie

                                                                     


Plus sponsoractie voor ons nieuwe schoolplein is afgelopen.

In de meivakantie heeft meester Jack een cheque van 287 euro mogen ontvangen van de Plus Supermarkt. Dit is meer dan we verwacht hadden. Wij willen alle mensen, die bijgedragen hebben om dit leuke bedrag bij elkaar te sparen voor ons nieuwe schoolplein, en de Plus Supermarkt heel hartelijk bedanken. Weer een stapje richting de 40 000 euro die we nodig hebben.


Lege flessenactie voor het nieuwe schoolplein.

De oudercommissie heeft nu een lege flessenactie gestart voor het nieuwe schoolplein.
Bij elke klas staat in school een groene container waarin u of uw kind statiegeld flessen kunt deponeren. Regelmatig zal de oudercommissie de containers legen en de flessen inleveren bij de winkel. De opbrengst is voor ons nieuwe schoolplein. Aan deze flessen inzameling is ook een wedstrijdje gekoppeld. De klas met de hoogste opbrengst krijgt een leuke prijs en de eeuwige roem. Een prijs om trots op te zijn dus.
De stand wordt vermeld op het mededelingenbord bij groep 1. De klas die de week voor de grote vakantie het meeste statiegeld heeft opgehaald krijgt de prijs.

Nog andere acties voor het schoolplein.

Naast de flessenactie gaan we 11 juni een sponsorloop houden. Meer info hierover volgt later.
Tijdens een van de laatste weken op de huidige school willen we een fancy fair/ braderie gaan organiseren.
Mocht u nog andere ideen hebben om geld in te zamelen voor het schoolplein dan horen wij ze graag! (oc@airborneschool.nl)

Fortune heeft ook een sponsoractie voor ons plein.

Een mooi schoolplein, met fijne speeltoestellen. Wie wil dat niet voor zijn kind? Maar om dat te bereiken is er veel sponsorgeld nodig en Fortune heeft daarom een leuke actie, waarmee u eenvoudig veel geld voor de school kunt verdienen.
Koffie op het werk is belangrijk. Iedere vader of moeder kent wel een bedrijf of organisatie waar dagelijks koffie wordt gedronken.
Fortune wil graag in contact komen met degene die de koffie regelt.
En u kunt daarbij helpen!

• Voor iedere afspraak met een contactpersoon die over de koffie gaat, sponsort Fortune 10 euro
• Voor ieder bedrijf dat daarna klant van Fortune wordt, sponsort Fortune 100 euro.

Kent u een bedrijf waar Fortune een afspraak mag maken om over de koffievoorziening te praten? Stuur de gegevens van het bedrijf en de contactpersoon dan door per e-mail naar Maarten van Kan (ouder van een leerling in groep 2), maarten.wageningen@fortune.nl. Hij houdt u op de hoogte van het sponsorgeld dat u hiermee voor de school verdient. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder over deze actie. Klik hier voor de folder.


HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

08 mei   Noamy Loeff groep 3
11 mei   Thom Streefkerk groep 6
13 mei   Mika van Ernst groep 7
14 mei   Kars Teijink groep 8
20 mei   Alysia v.d. Vreede groep 6
                                                                     

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

08 mei   Luizencontrole
13 mei   Praktisch verkeersexamen groep 7
14 mei   Minitheater groep 2, aanvang 11.30 u.
21 mei   Minitheater groep 1, aanvang 11.30 u.
26 mei   MR
27 mei   Sport en Speldag.
29 en 28 mei Hemelvaartvakantie

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl