Make my Day in groep 6.

Afgelopen vrijdag heeft groep 6 een verrassingsdag gehad. De leerlingen werden tussen de middag verrast met een lunchpakket van CooperVision. Daarna kregen ze een judoworkshop van een echte Judoka. De middag werd afgesloten met een fotoshoot met Rein, één van de zangers van Mainstreet. Een verrassende dag die bijdroeg aan een goede sfeer in de groep. De eerste foto’s kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.683681751666910.1073741834.262272013807888&type=1  
Gisteren zijn Anja en Mieke nog in de klas geweest om de dag te evalueren. De kinderen vonden het fantastisch en de kinderen zijn elkaar ook meer gaan waarderen.

Sport- en speldag.

A.s. dinsdag 27-05-2014 houden wij onze twee jaarlijkse sport- en speldag.
De kinderen worden in sportkleding op het Wilhemina sportpark voor de korfbalkantine verwacht tussen 8.20 en 8.30 uur. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen niet op de fiets komen. Zij worden tussen de middag met auto’s naar school gebracht.
De kinderen van de groepen 5 t/m 7 moeten wel op de fiets naar het sportpark komen. Zij zullen samen met hun begeleiding naar school fietsen. Dit is iets anders dan in een vorige nieuwsbrief werd vermeld. Wilt u uw kind het volgende meegeven: extra (droge) kleding, evt een handdoek, plastic tas voor natte kleding, eten en drinken voor de lunch en extra drinken bij warm weer.
Er wordt voor drinken en een versnapering gezorgd in de pauze.
De lunch wordt met elkaar gegeten op school.
De kinderen kunnen om 14.00 uur opgehaald worden van school.

We hebben dus op deze dag een continurooster. Dit rooster blijft ook geldig wanneer de sport- en speldag vanwege slecht weer niet doorgaat.
(Groep 8 doet niet mee met de sport- en speldag, omdat zij dan een fotoshoot hebben. Groep 8 heeft geen continurooster en gaan voor de lunch naar huis. Als de andere kinderen om 14.00 u. naar huis zijn zal groep 8 een lipdup opnemen in de lege school.)

Sport en spelcommissie


Kijkavond van Projectafsluiting Water en afscheid van het gebouw.

Op dinsdagavond 24 juni is er een kijkavond voor alle ouders over het project water dat nu wordt uitgevoerd. Vanaf 18.30 u. kunt u komen kijken samen met uw kind(eren) naar wat de kinderen allemaal gedaan hebben.
Tevens willen we op deze avond oud leerlingen en oud collega’s de gelegenheid geven om afscheid te nemen van het gebouw. Zij zijn vanaf 19.30 u. welkom. De avond duurt tot 21.00 u. Natuurlijk zal de oudercommissie zorgen voor de consumpties en er zal een kleine fancy fair zijn. De opbrengst is voor het nieuwe schoolplein. Neem dus de portemonnee mee naar school.

                                       
Sponsorloop 11 juni.

Op woensdagmorgen 11 juni om ongeveer 11.30 u. houden wij een sponsorloop voor het nieuwe schoolplein. Volgende week krijgen de kinderen een sponsorlijst mee om zoveel mogelijk sponsoren te zoeken. Wilt u uw kind hierbij begeleiden?
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Informatieavond nieuwbouw voor ouders van nieuwe kinderen.
In februari is er een informatieavond geweest over de nieuwbouw voor de ouders van onze school.
Daarna zijn er weer nieuwe kinderen op school gekomen en na de zomervakantie komen er ook nieuwe kinderen. Deze ouders willen wij uiteraard ook informeren over de renovatieplannen. Daarom hebben wij de ouders van deze kinderen uitgenodigd voor een informatieavond op a.s. maandag 26 mei in het lokaal van groep 7. Aanvang 20.30 u. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar uw kind is na 1 februari bij ons op school gekomen, dan bent u ook van harte welkom op deze avond.

Rectificatie.

In de extra nieuwsbrief van maandag jl. stond groep 6 niet vermeld. Daarom nogmaals het overzicht met de indeling van de groepen over de drie locaties.Na de zomervakantie starten we op de volgende locaties:

• Groepen 1 t/m 3                 Locatie Albert Schweitzerschool
                                             Schooltijden 8.45 u. – 14.45 u
                                             Woensdag tot 12.30 u. en vrijdag tot 12.15 u.
                                             Groep 1 is op vrijdag vrij.

• Groepen 4 t/m 6                 Locatie Don Boscoschool
                                             Schooltijden 8.30 u. -14.30 u. Woensdag tot 12.15 u.
                                             Groep 4 is vrijdag om 12.00 uit.

• Groepen 7 en 8                   Locatie Bram Streeflandweg
                                             Schooltijden 8.30 u. -14.30 u. Woensdag tot 12.15 u.

Wij werken volgend jaar met een continurooster. De kinderen lunchen samen met hun leerkracht in de klas.
We beseffen heel goed dat de tijdelijke locaties en de andere schooltijden van u ook de nodige organisatie vragen. Lukt het u niet om het één en ander te regelen, neemt u dan alstublieft zo snel mogelijk contact met op de directie, zodat wij mee kunnen denken om het probleem op te lossen.

                                              

Begin mei heeft Ruben van der Garde een broertje (Joris) gekregen. Ruben en zijn ouders, van harte gefeliciteerd. We wensen jullie veel geluk met Joris.

Lege flessenactie voor het nieuwe schoolplein.

Wij zien elke dag kinderen met lege flessen op school komen. Geweldig is dat. Bij enkele groepen stroomden de containers zelfs over. Fijn dat jullie zo actief zijn. Hieronder de laatste tussenstand.

Groep 1: 89
Groep 2/3: 74
Groep 4: 34
Groep 5: 97
Groep 6: 17
Groep 7: 148
Groep 8: 60

Fantastisch!! Ga zo door.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

23 mei   Joas Meerveld groep 4
25 mei   Duuk van Lent groep 4
26 mei   Daan Smaling groep 5
28 mei   Elianne van Helden groep 8
                                                           
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

26 mei    MR
27 mei    Sport en Speldag.
29 en 30 mei Hemelvaartvakantie
03 juni   CJG inloopspreekuur van 8.30 tot 9.30 u.
09 juni   Tweede Pinksterdag (De kinderen zijn vrij.)
11 juni   Sponsorloop
17 juni   CJG inloopspreekuur van 8.30 tot 9.30 u.
18 juni   Studiedag team. De kinderen zijn deze dag vrij.
24 juni   Afsluiting project water. Ouders mogen komen kijken vanaf 18.30 u.

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl