Nationale schoolzwemkampioenschappen.

Zoals u weet is onze school enkele weken geleden schoolzwemkampioen geworden van de provincie Gelderland. Afgelopen zaterdag deden ze mee aan de nationale schoolzwemkampioenschappen. Hieraan deden 27 scholen mee uit heel Nederland. Onze zwemkanjers wisten een 8e plaats te behalen. Een prachtige prestatie. Wij zijn trots op jullie!!
Wij willen de ouders en juf Jule hartelijk bedanken voor de goede begeleiding, die jullie hebben gegeven aan de kinderen.

Kijkavond van Projectafsluiting Water en afscheid van het gebouw.

Op dinsdagavond 24 juni is er een kijkavond voor alle ouders, opa’s en oma’s, enz. over het project water dat nu wordt uitgevoerd. Vanaf 18.30 u. kunt u samen met uw kind(eren) komen kijken naar wat de kinderen allemaal gedaan hebben.
Tevens willen we op deze avond oud leerlingen en oud collega’s de gelegenheid geven om afscheid te nemen van het gebouw. Zij zijn vanaf 19.30 u. welkom. De avond duurt tot 21.00 u. Natuurlijk zal de oudercommissie zorgen voor de consumpties en er zal een kleine fancy fair zijn met onder andere verkoopkraampjes met speelgoed, boeken en kleding. Hieronder zal de oudercommissie hier meer over vertellen. De opbrengst is voor het nieuwe schoolplein. Neem dus de portemonnee mee naar school.

Oproep oudercommissie.

Zoals hierboven is vermeld wil de oudercommissie geld gaan inzamelen tijdens de projectafsluiting/ afscheid oude gebouw. Dat doen we d.m.v. een fancy fair op 24 juni.
Er zullen leuke spullen worden verkocht zoals leesboeken, kinderkleding en speelgoed. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! We zijn op zoek naar leesboeken voor volwassenen en kinderen, kinderkleding in de maten 98 t/m 176 en kinderspeelgoed. Ook zoeken we hulpouders die die avond een en ander willen verkopen. De opbrengst zal volledig voor het nieuwe schoolplein zijn!
U kunt de boeken, kleding en het speelgoed op school inleveren (in de gang onder de trap) of rechtstreeks brengen bij Jonatan uit groep 5; Meester van Grolweg 1, Renkum (dit kan alle schooldagen behalve op dinsdag na schooltijd). De boeken bij voorkeur in een doos inleveren. De kleding graag schoon, zonder gaten en scheuren in een gesloten zak neerzetten. De kleding mag van alle seizoenen zijn.
Niet verkochte spullen krijgt u niet retour. Deze zullen op de rommelmarkt van de Fluitersheuvel op 5 september nogmaals te koop worden aangeboden (opbrengst is voor het schoolplein). Mocht het daar niet verkocht worden gaan de spullen naar de speelgoedbank of in de kledingcontainer op school.
Graag ontvangen we uw spullen zo snel mogelijk. Echter, de laatste inleverdatum is vrijdag 20 juni!
Mochten er ouders zijn die creatieve dingen willen/kunnen maken die we kunnen verkopen op de fancy fair (gebak, cake ed wordt al geregeld) dan houden we ons aanbevolen! Graag vooraf afstemmen met een van de oudercommissieleden.
Alvast bedankt!

Sponsorloop 11 juni.

Vorige week hebben de kinderen een sponsorkaart gekregen om sponsoren te zoeken voor de sponsorloop. Op woensdagmorgen 11 juni om ongeveer 11.30 u. houden wij een sponsorloop voor het nieuwe schoolplein. Ik hoor al berichten dat kinderen actief sponsors zijn gaan zoeken. Fantastisch! Het is belangrijk dat de kinderen a.s. dinsdag 10 juni de sponsorkaarten bij hun eigen leerkracht inleveren. Na de sponsorloop zullen we op de sponsorkaarten het aantal ronden invullen en de bedragen die opgehaald kunnen worden.
We proberen uiterlijk donderdag 12 juni de kaarten weer mee te geven. Wilt u er op toezien dat de sponsorkaart met het geld voor 20 juni ingeleverd is bij de groepsleerkracht?

                                                            

LEGE FLESSEN ACTIE SCHOOLPLEIN.

De tussenstand is:   Groep:                    Aantal flessen:
                                1                                111
                             2 + 3                             109
                                4                                  70
                                5                                211
                                6                                  18
                                7                                215
                                8                                100         TOTAAL: 834

Hartelijk dank hiervoor. Fijn dat het zo goed gaat. Wij zijn benieuwd of we op het einde van deze maand 2000 flessen zijn ingeleverd. Ga zo door!

Oproep voor haal- en brengservice in het nieuwe schooljaar.

Tot nu toe hebben drie ouders aangegeven dat het hen niet lukt om hun kind naar de nieuwe schoollocatie te brengen.
Voor 1 kind (groep 1) wordt op woensdag vervoer gezocht naar de locatie Albert Schweitzerschool.
Voor 3 kinderen (groep 1 en 3) wordt voor alle dagen vervoer gezocht naar de locatie Albert Schweitzerschool.
Van één ouder heb ik begrepen, dat zij 2 kinderen naar de locatie Don Boscoschool moet brengen en
1 kind naar de locatie Albert Schweitzerschool. Ouders kunnen beide kinderen wel om 8.30 u. brengen naar de locatie Don Boscoschool, maar hebben gezien het werk geen tijd meer om daarna naar de Albert Schweitzer school te gaan. Wie zou hun kind van locatie Don Boscoschool naar de Albert Schweitzerschool willen brengen?
Bent u in de gelegenheid om één of meerdere kinderen mee te nemen, dan wil ik u vriendelijk vragen om dit bij Wim Koenen te melden. Wij hopen dat we met elkaar de vervoersproblemen kunnen oplossen. Het zou fantastisch zijn wanneer we als Airbornegemeenschap elkaar zo kunnen helpen.

Bericht uit groep 6.

Op dinsdagochtend 10 juni gaat groep 6 in het kader van het thema Water op excursie naar de Beken.
We gaan op de fiets. Wilt u waterdichte schoenen / laarzen en warme oude kleding die vies mag worden meegeven. Evt. ook wat droge kleren. 's Middags hebben we gym, wilt u hiervoor gymkleren meegeven.

Bericht uit groep 4.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen gaat groep 6 ’s morgens op excursie. Daarom zijn enkele gymlessen op 10 juni verschoven. Groep 4 heeft dan ’s morgens gymles van 11.00 u. tot 11.45 u. Ouders mogen dan hun kind bij de gymzaal aan de Bram Streeflandweg ophalen. Juf Anneke loopt met de kinderen, die niet opgehaald worden, mee naar school.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

08 juni   Merijn van Driel groep 3
08 juni   Joey Gillet groep 5
09 juni   Dennis Leeuwis groep 3
09 juni   Eline Nijeboer groep 6
11 juni   Ashley van Kooy groep 2
12 juni   Lynn van Brenen groep 4
12 juni   Lian Spies groep 5

                                                                            

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

09 juni   Tweede Pinksterdag (De kinderen zijn vrij.)
11 juni   Sponsorloop
17 juni   CJG inloopspreekuur van 8.30 tot 9.30 u.
18 juni   Studiedag team. De kinderen zijn deze dag vrij.
24 juni   Afsluiting project water en fancy fair.
             Ouders, opa’s, oma’s enz. mogen komen kijken vanaf 18.30 u.
30 juni   OC en MR
01 juli   Contactavond
01 juli   Verjaardagen juffen groep 2 en 3
03 juli   Contactavond
04 juli   Rapport mee
08 juli   Musical groep 8
09 juli   Jaarfeest en afscheid groep 8
10 juli   Start verhuizing

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl