Sponsorloop.

Gisteren hebben de kinderen geweldig hun best gedaan met de sponsorloop. Het was prachtig weer. En wat leuk dat er ook nog zo veel ouders zijn komen kijken. Dit deed de kinderen erg goed.
Wij zijn benieuwd hoeveel geld de kinderen bij elkaar hebben gelopen. De sponsorkaart met het geld moet voor 20 juni ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht.

Kijkavond van Projectafsluiting Water en afscheid van het gebouw.

Op dinsdagavond 24 juni is er een kijkavond voor alle ouders, opa’s en oma’s, enz. over het project water dat nu wordt uitgevoerd. Vanaf 18.30 u. kunt u samen met uw kind(eren) komen kijken naar wat de kinderen allemaal gedaan hebben.
Tevens willen we op deze avond oud leerlingen en oud collega’s de gelegenheid geven om afscheid te nemen van het gebouw. Zij zijn vanaf 19.30 u. welkom. De avond duurt tot 21.00 u. Natuurlijk zal de oudercommissie zorgen voor de consumpties en er zal een kleine fancy fair zijn met onder andere verkoopkraampjes met speelgoed, boeken en kleding.

De koffie wordt op deze avond gesponsord door Fortune. Zij plaatsen voor deze gelegenheid een koffieautomaat, zodat wij kunnen proeven hoe lekker de koffie is van Fortune. Fortune wil graag koffieautomaten leveren aan bedrijven. Wilt u op uw bedrijf informeren of men van Fortune voor een vrijblijvend gesprek mag komen. Elk gesprek levert ons 10 euro voor het schoolplein op. Wordt een bedrijf klant bij Fortune dan ontvangen wij 100 euro. Klik hier voor de folder.

Oproep oudercommissie.

Zoals hierboven is vermeld wil de oudercommissie geld gaan inzamelen tijdens de projectafsluiting/ afscheid oude gebouw. Dat doen we d.m.v. een fancy fair op 24 juni.
Er zullen leuke spullen worden verkocht zoals leesboeken, kinderkleding en speelgoed. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! We zijn op zoek naar leesboeken voor volwassenen en kinderen, kinderkleding in de maten 98 t/m 176 en kinderspeelgoed. Ook zoeken we hulpouders die die avond een en ander willen verkopen. De opbrengst zal volledig voor het nieuwe schoolplein zijn!
U kunt de boeken, kleding en het speelgoed op school inleveren (in de gang onder de trap) of rechtstreeks brengen bij Jonatan uit groep 5; Meester van Grolweg 1, Renkum (dit kan alle schooldagen behalve op dinsdag na schooltijd). De boeken bij voorkeur in een doos inleveren. De kleding graag schoon, zonder gaten en scheuren in een gesloten zak neerzetten. De kleding mag van alle seizoenen zijn.
Niet verkochte spullen krijgt u niet retour. Deze zullen op de rommelmarkt van de Fluitersheuvel op 5 september nogmaals te koop worden aangeboden (opbrengst is voor het schoolplein). Mocht het daar niet verkocht worden gaan de spullen naar de speelgoedbank of in de kledingcontainer op school.
Graag ontvangen we uw spullen zo snel mogelijk. Echter, de laatste inleverdatum is vrijdag 20 juni!
Mochten er ouders zijn die creatieve dingen willen/kunnen maken die we kunnen verkopen op de fancy fair (gebak, cake e.d. wordt al geregeld) dan houden we ons aanbevolen! Graag vooraf afstemmen met een van de oudercommissieleden.
Alvast bedankt!
                                                               

Gezocht: Logeeradres voor een schoolplant!

Ook de planten in de school moeten tijdens de verbouwing ergens logeren.
Vind jij het leuk om deze zomervakantie heel goed voor een schoolplant te zorgen? Stuur dan een mailtje aan juf Cornelieke: c.rupert@airborneschool.nl .

Oproep voor haal- en brengservice in het nieuwe schooljaar.

Tot nu toe hebben drie ouders aangegeven dat het hen niet lukt om hun kind naar de nieuwe schoollocatie te brengen.
Voor 1 kind (groep 1) wordt op woensdag vervoer gezocht naar de locatie Albert Schweitzerschool.
Voor 3 kinderen (groep 1 en 3) wordt voor alle dagen vervoer gezocht naar de locatie Albert Schweitzerschool.
Van één ouder heb ik begrepen, dat zij 2 kinderen naar de locatie Don Boscoschool moet brengen en
1 kind naar de locatie Albert Schweitzerschool. Ouders kunnen beide kinderen wel om 8.30 u. brengen naar de locatie Don Boscoschool, maar hebben gezien het werk geen tijd meer om daarna naar de Albert Schweitzer school te gaan. Wie zou hun kind van locatie Don Boscoschool naar de Albert Schweitzerschool willen brengen?
Bent u in de gelegenheid om één of meerdere kinderen mee te nemen, dan wil ik u vriendelijk vragen om dit bij Wim Koenen te melden. Wij hopen dat we met elkaar de vervoersproblemen kunnen oplossen. Het zou fantastisch zijn wanneer we als Airbornegemeenschap elkaar zo kunnen helpen.

Contactavonden.

In de eerste week van juli houden wij weer de contactavonden en voor groep 8 de exit-gesprekken. Voor groep 7 is één avond afwijkend. In de agenda hieronder ziet u alvast op welke data deze avonden zijn.


LEGE FLESSEN ACTIE SCHOOLPLEIN.

De tussenstand is:        groep:                             aantal flessen
                                    1                                         129
                                  2 + 3                                     125
                                    4                                         133
                                    5                                         220
                                    6                                           36
                                    7                                         394
                                    8                                         106
                                                              TOTAAL: 1143

Hartelijk dank hiervoor. Fijn dat het zo goed gaat. Wij zijn benieuwd of we op het einde van deze maand 2000 flessen zijn ingeleverd. Ga zo door!

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

12 juni   Lynn van Brenen groep 4
12 juni   Lian Spies groep 5
16 juni   Elza Jansen groep 6
16 juni   Finn van Zoest groep 5
18 juni   Nash Gillet groep 3
20 juni   Damian van Baren groep 2
20 juni   Luuk Jansen groep 8
                                                                     

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

17 juni   CJG inloopspreekuur van 8.30 tot 9.30 u.
18 juni   Studiedag team. De kinderen zijn deze dag vrij.
24 juni   Afsluiting project water en fancy fair.
             Ouders, opa’s, oma’s enz. mogen komen kijken vanaf 18.30 u.
30 juni   OC en MR
01 juli   Contactavond (groepen 1 t/m 7) en Exit-gesprekken groep 8
01 juli   Verjaardagen juffen groep 2 en 3
02 juli   Contactavond groep 7
03 juli   Contactavond (groepen 1 t/m 6)
04 juli   Rapport mee
08 juli   Musical groep 8
09 juli   Jaarfeest en afscheid groep 8
10 juli   Start verhuizing

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl