Airborneherdenking Heelsum

Gisteren nam groep 6 deel aan de Airborneherdenking in Heelsum. Om 18.00 u. begon de herdenking in de Hervormde Kerk in Heelsum. Een koortje van groep 6 leerlingen zorgde voor de muzikale ondersteuning tijdens de dienst. Na de stille tocht en enkele toespraken lazen enkele kinderen een gedicht voor. Hierna werden de bloemen gelegd bij het monument.

Airborneherdenking Oosterbeek

Op zondag 21 september gaan kinderen van groep 7 en 8 naar de herdenkingsdienst in Oosterbeek.
Om 10.15 uur worden de kinderen bij school op het Schutterspad verwacht. Ze hebben dan bij zich 2 bossen bloemen, wat te eten en te drinken. Om 10.30 uur vertrekken we.
De herdenkingsdienst is rond 12.00 uur afgelopen. Wij zullen rond 13.30 uur weer thuis zijn.

Groep 6 wint schrijversbezoek

Groep 6 heeft bij de Bibliotheek in Renkum een schrijversbezoek gewonnen.
Zij gaan op 3 oktober om 13.00 u. op visite bij schrijver/illustrator Philip Hopman in de Bibliotheek in Renkum.

Verkeerssituatie Don Boscoschool

De Don Boscoweg is een smalle straat. Daarom is het ook een eenrichtingsweg. Het is verboden om de Don Boscoweg via de Groene Weg in te rijden. Ook niet een klein stukje om je kind af te zetten.
Voor aanvang van de school rijden veel auto’s door de Don Boscoweg. Kinderen, die met de fiets naar school komen, kunnen het beste bij de klaar-overs oversteken en dan over de stoep, met de fiets aan de hand, naar school lopen. Dit voorkomt onveilige situaties zoals slalommen tussen de auto’s door. Nog verstandiger is het om de auto bij de kerk te parkeren en vandaar naar school te lopen.
Bij het uitgaan van de school is het een stuk rustiger. De fietsers worden gevraagd bij het kruispunt met de Groene Weg op de stoep te wachten tot de klaar-over een teken geeft dat je mag oversteken. Veel ouders en kinderen gaan via de Dr. Haverkorn van Rijsewijkweg naar huis. Ook hen willen we vragen om bij het kruispunt op de stoep te wachten tot de klaar-over het teken geeft om over te steken. Loop dan enkele meters, met de fiets aan de hand, over de stoep naar de Dr. Haverkorn van Rijsewijkweg. Steek dan deze weg over en fiets veilig naar huis. Wij willen u vragen dit met uw kind te bespreken. Op deze wijze creëren we met elkaar een veilig route van school naar huis en andersom.
Wij rekenen op uw medewerking.

Groep 8

Groep 8 gaat volgende week maandag op kamp. Donderdag 25 september, na de kampdagen, mogen deze kinderen uitslapen. Zij worden om 10.30 uur weer op school verwacht.

Engelse les

Kinderen op onze school kunnen binnenkort mogelijk meedoen aan de Easy Peazy Lemon Squeezy Engelse les. Deze les wordt verzorgd door Bilingual Kids; een taleninstituut dat zich speciaal richt op kinderen. Alle kinderen van groep 1 tot met 6 zijn welkom. De lessen zijn aangepast aan de verschillende leeftijden. Als uw zoon of dochter meedoet, weest u dan niet verbaasd als hij of zij u ineens de Engelse les gaat lezen! De lessen hebben een professionele opbouw en structuur, maar zijn vooral leuk omdat ze gericht zijn op de belevingswereld van de kinderen.
De docent is een (near) native speaker, die ervoor zorgt dat de kinderen worden ondergedompeld in de Engelse taal. Hierdoor pakken de kinderen makkelijker de correcte uitspraak op en leren ze het Engels ook sneller verstaan. De lessen worden na schooltijd gegeven en duren 50 minuten (effectieve lestijd).
Lees voor meer informatie het inventarisatieformulier (survey). Dit formulier vindt u in de bijlage. Klik hier voor de bijlage. Op het survey kunt u aangeven of uw kind(eren) belangstelling heeft/hebben om mee te doen en welke lesdag uw voorkeur heeft. Dit formulier kunt u afgeven bij de juf/meester van uw kind of scannen en e-mailen naar nijmegen@bilingualkids.nl.  
Kijk voor meer informatie ook op de website www.bilingualkids.nl.

                                        

Jantje Beton

Vorige week zijn we gestart met de Jantje Beton lotenactie. Alle oudste kinderen kregen een boekje mee naar huis met 10 loten die ze mogen verkopen. Wij gaven in eerste instantie één boekje per gezin mee zodat de kans groter is dat alle loten verkocht worden. Broertjes en zusjes mogen ook mee helpen de loten te verkopen. Als alle loten zijn verkocht mogen de lege boekjes weer mee naar school met het geld in een gesloten enveloppe. Lukt het niet alle loten te verkopen, dan graag het boekje weer op tijd inleveren bij de groepsleerkracht. Mogelijk dat nog een ander kind deze loten kan verkopen. Alle kinderen mogen loten verkopen, dus als er per gezin meer boekjes nodig zijn, heeft de leerkracht extra boekjes om mee te geven. Hoe meer loten er verkocht worden, hoe meer geld we inzamelen voor Jantje Beton en voor ons nieuwe schoolplein, want 50 % van de opbrengst mag onze school zelf besteden. Dus help mee om zoveel mogelijk loten te verkopen. Bij de loten krijgen de kinderen een brief mee, waarin alles nogmaals wordt toegelicht. De actie loopt t/m 24 september.


Informatieavond

Op 29 september houden wij weer onze jaarlijkse informatieavond.Op deze avond willen wij u informeren over belangrijke zaken die dit schooljaar spelen in de groep van uw kind. Omdat we op drie locaties zitten doen we het anders dan voorgaande jaren. Zo zal er dit jaar geen algemeen gedeelte zijn en de aanvangstijd van de middenbouw (locatie Don Bosco) is een uur later dan op de twee andere locaties, zodat er gelegenheid is om op twee locaties aanwezig te zijn.
De planning is als volgt:
19:30 u. aanvang informatieavond op de locaties Albert Schweitzer (gr. 1 t/m 3) en Airborne (gr. 7 en 8)
20:30 u. aanvang informatieavond op de locatie Don Bosco (gr. 4 t/m 6)

Formulieren hulpouders en update contactgegevens

Deze week krijgen de kinderen twee formulieren mee. Op het ene formulier kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons weer wilt helpen en op het andere formulier vragen wij u gewijzigde contactgegevens te vermelden.

Gouden leestips glossy BIEB, nu gratis bij de Bibliotheek!

In september verschijnt de nieuwe uitgave van de gouden leestips glossy BIEB. De voorgaande edities waren zo’n succes dat de Bibliotheek nog veel meer leuke, nuttige en verrassende informatie over lezen, voorlezen en media(wijsheid) heeft verzameld.

Keer op keer toont onderzoek aan dat lezen goed is voor de ontwikkeling van kinderen en dat het een directe positieve invloed heeft op hun schoolprestaties. Met de inhoud van het magazine neemt de Bibliotheek ouders mee in de wereld van het (voor)lezen met tips en trucs en natuurlijk de leukste boeken – zowel op papier als digitaal. In deze uitgave onder meer een interview met schrijver Ronald Giphart, feiten en fabels over dyslexie en alles over gamification: Wat is het en hoe kunnen game principes kinderen motiveren om meer te lezen?

Het magazine is vanaf 15 september a.s. gratis op te halen in de Bibliotheek (op=op). Ook kan het online gelezen worden via www.goudenleestips.nl.  

Kinderboekenweek

Op woensdag 1 oktober begint de kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Feest”.
De Bibliotheek in Oosterbeek heeft op woensdagmiddag 1 oktober een feestprogramma. In de bijlage vindt u een poster hierover. Klik hier voor de poster.


HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

19 september   Thomas van Kan groep 3
21 september   Gerrit Rochat groep 5
23 september   Esmée Rozenboom groep 1
23 september   Yarno de Boer groep 7
28 september   Livio Agunbero groep 1

                                                                  

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

21 september   Airborneherdenking groep 7 en 8 in Oosterbeek
22 t/m 24 september   Kamp groep 8
29 september   Informatieavond
30 september   Schoolmaatschappelijk werkende CJG
14 oktober       Schoolmaatschappelijk werkende CJG
20 t/m 24 oktober   Herfstvakantie
 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl