Toetsen leerlingvolgsysteem

Deze week zijn wij weer gestart met het afnemen van de toetsen van ons Cito leerlingvolgsysteem. Elke week wordt een vakgebied getoetst. De resultaten krijgt u te horen in de gesprekken op de contactavond in februari.                            

Opbrengst acties schoolplein

De lege flessenactie bij supermarkt Plus is nu beŽindigd. Deze actie heeft € 173,80 opgebracht.
De verkoop van de Jantje Betonloten heeft een bedrag van € 938,-- opgebracht.
Wij willen supermarkt Plus en alle mensen, die aan deze leuke opbrengst hebben bijgedragen, heel hartelijk bedanken.

Even voorstellen
                                                                

Sommigen van jullie hebben mij vast al zien rondlopen. Ik zal mij even voorstellen: ik ben Manon Schiphorst en ik ben 19 jaar, ik zit op dit moment in het tweede leerjaar van de Pabo. Ik studeer op de CHE in Ede, en ik zit hier ook op kamers.
Voor mijn opleiding is het belangrijk dat ik veel stage loop en dat mag ik doen op de Airborneschool. Ik heb in het begin van dit jaar stage gelopen bij groep 6, en nu zit ik in groep 2 en zal hier de rest van het jaar ook blijven.
Ik kom vier keer per jaar drie weken lang de donderdag en vrijdag en vier keer per jaar een volle week. Ik heb tot nu toe een super tijd op de Airborneschool en ik verwacht dat de rest van het jaar minstens net zo leuk zal worden.

Leeuwentraining in februari. Nu de vergoeding regelen....!

In februari start er weer een Leeuwentraining op de Airborneschool. De Leeuwentraining is een sociaal-emotionele vaardigheidstraining. De sessies worden gegeven door de twee Integratief Kinder-en Jeugdtherapeuten Mieke Elberts & Anja van de Weerd (tevens oprichters van de landelijke Stichting Aandacht voor Pesten).
De Leeuwentraining is geen standaardtraining, maar gaat uit van de individuele hulpvraag van ieder kind! Deze hulpvraag wordt verweven in de sessies. Tevens kan tijdens de training een psycho-sociale hulphond ingezet worden. Dit werkt drempelverlagend en helpt bij het inzichtelijk maken van voor kinderen moeilijke thema’s.
Belangrijk!
Kinder- en Jeugdtherapie wordt in 2015 door veel zorgverzekeringen vergoed vanuit het aanvullende deel van de zorgverzekering. U kunt uw kind opgeven via ons e-mailadres is: info@deleeuwentraining.nl
Voor informatie over de Leeuwentraining kunt u kijken op de website: www.deleeuwentraining.nl


14 MAART 2015: BELMONTE SCHOLIERENLOOP

Op zaterdag 14 maart organiseert atletiekvereniging Pallas'67 de traditionele Scholierenloop. Dit jaar wordt die gelopen in het Belmonte Arboretum aan de gen.Foulkesweg in Wageningen.
In deze Belmonte Scholierenloop strijden basisscholieren om de eervolle titel Snelste Scholier. In de estafettes daarna wordt uitgemaakt welke school zich Snelste School mag noemen en dus de prachtige wisselbeker mee mag nemen.
De kinderen lopen in leeftijdsgroepen; groep 3 en 4 loopt ongeveer 800 meter, de oudere kinderen ongeveer 1000 meter. De estafette is voor iedereen even lang: 4 keer 400 meter. De eerste start is om 14.30 uur.
Op de website schol.pallas67.nl staat het programma en de uitleg over hoe en wat.
Deelname aan de Belmonte Scholierenloop is gratis. Opgave kan ook via deze website schol.pallas67.nl of via de contactouders.


HOERA! DE AFGELOPEN WEEK EN KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG:

18 januari   Elin van Toorenburg groep 2
19 januari   Michelle Jager groep 2
19 januari   Joeri de Leeuw groep 6
20 januari   Imke Hofman groep 2
20 januari   Marlijne Moons groep 6
21 januari   Joran Riezebos groep 7
24 januari   Rick Beekhuizen groep 6
24 januari   Julia Temmink groep 1
25 januari   Vera Donselaar groep 2
                                                                   

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

  8 februari   Kerk en School in de Gereformeerde kerk in Renkum
10 februari   Contactavond
12 februari   Contactavond
13 februari   Rapport mee naar huis
16 t/m 20 februari Voorjaarsvakantie
23 februari   MR
26 februari   Luizencontrole

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl