Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

35

28 mei 2015

     

Workshop Afrikaans trommelen groep 5

Groep 5 krijgt op dinsdag 9 juni een workshop Afrikaans trommelen en dansen met Mbembe Touré.
Dit zal zijn in het voormalig speellokaal van basisschool Talent in Doorwerth. De workshop is van 14.00 tot 15.00 u. Dit betekent dat de kinderen pas na 15.00 u. terug zijn op school. Ouders die willen rijden kunnen zich opgeven bij juf Annemarie.

Inzet personeel in het nieuwe schooljaar

Stichting Trivium wil haar personeel mogelijkheden bieden om zich verder te ontplooien. Een middel hiervoor is het zgn. mobiliteitsbeleid. Personeelsleden krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen op een andere Triviumschool. Dit jaar maken juf Esther en juf Sonja gebruik van deze regeling. Zij gaan na de zomervakantie op een andere school werken. Meester Jaco werkt dit schooljaar op twee scholen. Hij mag komend schooljaar 4 dagen bij ons komen werken. Mevrouw Truus Bolt werkt nu op een Triviumschool in Driel. Zij is zeer enthousiast over ons Ontwikkelingsgericht Onderwijs en wil graag bij ons komen werken. Dit gaat na de zomervakantie ook gebeuren. Met deze veranderingen zijn we tot de volgende indeling gekomen voor volgend schooljaar:
Gr. 1 Everdien (ma t/m wo) en Margreeth (don)
Gr. 2 Cornelieke (wo t/m vrij) en Lysbeth (ma en din)
Gr. 3 Jule (ma t/m wo) en Truus Bolt (wo t/m vrij)
Gr. 4 Willemijntje (ma en din) en Josien (wo t/m vrij)
Gr. 5 Annemarie (wo t/m vrij) en Anneke (ma en din)
Gr. 6 Jaco (ma t/m vrij) en Jack (doet de compensatie uren op vrijdag)
Gr. 7 Greetje (ma, din, don, vrij) en Marjoleine (wo)
Gr. 8 Jack (ma t/m wo) en Marjoleine (don en vrij)
Juf Susan Cleveringa blijft hetzelfde aantal uren bij ons werken om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben te helpen.

Cultuurexcursie onderbouw

De kinderen van de groepen 1, 2 en 4 gaan cultuurwandeling maken in de omgeving van het Bilderberg Hotel in Wolfheze.
Groep 1 gaat wandelen op woensdag 10 juni van 9:15 tot ongeveer 10:15 uur.
Groep 2 gaat wandelen op dinsdag 16 juni van 9:15 tot ongeveer 10:15 uur.
Groep 4 gaat wandelen op woensdag 10 juni van 10:15 tot ongeveer 11:15 uur.
De groepen 1 en 2 vertrekken van school om 8.45 uur en verzamelen bij het Bilderberg Hotel in Wolfheze, ongeveer een kwartier na afloop zijn wij weer terug op school.
Groep 4 vertrekt om 9.45 uur van school.
Als het regent gaat de wandeling door, regenkleding en laarzen worden dan aanbevolen.

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage

De oudercommissie zorgt er voor dat bij vele feestelijkheden een traktatie is voor de kinderen. Denk b.v. maar aan het Sinterklaasfeest, kerstfeest, viering hoogste punt en straks het laatste schooldagfeest. Dit wordt betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. Ook het vervoer van het schoolreisje wordt hiervan betaald.
Er zijn nog enkele ouders die vergeten zijn de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. U kunt uw bijdrage nog overmaken op bankrekeningnummer NL 73 RABO 0150957610 t.n.v. Oudercommissie Airborneschool, Renkum. Graag met vermelding van de voor- en achternaam van uw kind of kinderen.

Komende week is er geen verjaardag van één van de Airbornekinderen te vieren.

AGENDA

  3 juni   Praktisch verkeersexamen groep 7
15 juni   MR
17 juni   Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
25 juni   Schoolreisje groep 1 t/m 7
  7 juli    Contactavond
  9 juli    Contactavond

 

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen