Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

4

17 september 2015

 

   

Airborneherdenking Heelsum

Vanavond zal groep 6 een krans leggen bij het Airbornemonument namens onze school.
Het programma ziet er als volgt uit:
-17.50 u. Wij verzamelen buiten bij het Kerkje op de heuvel.
-18.00 u. Er is een korte dienst, waarin groep 6 zal zingen.
-18.30 u. We lopen mee in de stille tocht naar het monument.
-19.00 u. De plechtigheid bij het monument begint.
Tijdens de plechtigheid zullen enkele kinderen iets voordragen en er zal een krans gelegd worden namens de school. Enkele kinderen zullen ook helpen bij het hijsen van de vlag en het aanreiken van de kransen.
Na afloop mogen de kinderen, die dat willen, ook een eigen bos bloemen neerleggen. Graag zonder papier/plastic er omheen. Daarna is er voor de kinderen limonade en kunnen zij opgehaald worden. We schatten dit moment op rond 20.00 u.
Met de kinderen, die een fiets hebben staan bij het Kerkje, lopen we terug naar het Kerkje op de heuvel. Wilt u met uw kind goed afspreken waar hij/zij wordt gebracht en opgehaald of dat hij/zij zelf naar huis mag. Uiteraard mag u ook zelf meelopen.

Airborneherdenking Oosterbeek

Aanstaande zondag gaan we met 21 kinderen uit groep 7 en 8 naar de herdenking in Oosterbeek.
We verzamelen om 10.00 uur bij het bovenhek aan het Schutterspad.
Wanneer iedereen er is vertrekken we richting Oosterbeek.
Dit jaar is onze school gevraagd om twee kinderen te vragen om samen met een veteraan een krans te leggen bij het monument. We vinden dit een hele eer om te doen. De twee kinderen zijn Ellen en Maxime.
Aan alle kinderen wordt gevraagd drie bosjes bloemen mee te nemen naar de herdenking.
Tijdens deze herdenking in Oosterbeek zal Helmie uit groep 7 gevolgd worden door de televisieomroep EO bij het bloemleggen. Dit is voor het programma “Geloof en een Hoop Liefde.”Er is een hele kleine kans dat ze bij de andere kinderen van onze school staat. Er zullen geen vragen gesteld worden aan de kinderen van school.
De uitzending zal zijn op 4 of 10 november.


Formulieren hulpouders en update contactgegevens

Begin volgende week krijgen de kinderen twee formulieren mee. Op het ene formulier kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons weer wilt helpen en met het andere formulier vragen wij u gewijzigde contactgegevens te vermelden. Wilt u beide formulieren dan binnen een week weer bij de groepsleerkracht inleveren?

Zegels sparen voor boeken

Bij een plaatselijk benzinestation (Total) kunnen er zegels gespaard worden voor boeken van Tosca Menten. Onze ervaring is dat kinderen deze boeken erg leuk vinden.
Als u thuis nog zegels heeft liggen die u niet gebruikt, houden wij ons aanbevolen. Voor deze zegels kunnen wij dan boeken halen voor onze schoolbibliotheek. U kunt de zegels inleveren bij de groepsleerkracht.

OfficiŽle opening school en 50 jarig jubileum van de school

In week 43 willen we de officiŽle opening en het 50 jarig bestaan van onze school vieren.
De officiŽle opening hebben wij gepland op woensdag 21 oktober om 12.00 u. Na de officiŽle opening is er tot 15.00 u. open huis.
Tevens willen wij op vrijdagavond 23 oktober een reŁnie houden voor oud leerlingen en leerkrachten van de Airborneschool. Wilt u dit bericht doorgeven aan mensen die op de Airborneschool hebben gezeten of hebben gewerkt? Zij kunnen zich aanmelden per e-mail: directie@airborneschool.nl.   

 

     
                        
Engelse les

Kinderen op onze school kunnen binnenkort mogelijk meedoen aan de Engelse les. Deze les wordt verzorgd door Bilingual Kids; een taleninstituut dat zich speciaal richt op kinderen. Alle kinderen van groep 1 tot met 6 zijn welkom. De lessen zijn aangepast aan de verschillende leeftijden. Als uw zoon of dochter meedoet, weest u dan niet verbaasd als hij of zij u ineens de Engelse les gaat lezen! De lessen hebben een professionele opbouw en structuur, maar zijn vooral leuk omdat ze gericht zijn op de belevingswereld van de kinderen. De docent is een (near) native speaker, die ervoor zorgt dat de kinderen worden ondergedompeld in de Engelse taal. Hierdoor pakken de kinderen makkelijker de correcte uitspraak op en leren ze het Engels ook sneller verstaan. De lessen worden aansluitend op schooltijd - op een nader te bepalen dag - gegeven en duren 50 minuten (effectieve lestijd).
Ga voor meer informatie naar www of http://www.bilingualkids.nl/inventarisatieformulier/ of mail naar Arnhem@bilingualkids.nl.
Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief. Klik hier voor de bijlage.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

19 september Thomas van Kan groep 4
21 september Gerrit Rochat groep 6
23 september Yarno de Boer groep 8
23 september Esmťe Rozenboom groep 2
                                                                   

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

17 september   Airborneherdenking Heelsum
20 september   Airborneherdenking Oosterbeek
22 september   Workshop beheer schoolplein van 19.30 u. tot 21.00 u. voor allen die mee willen helpen bij inrichting en 
                        onderhoud van ons schoolplein.
28 september   Informatieavond
  6 oktober       Studiemiddag team. Kinderen zijn ’s middags vrij vanaf 12.00 uur.
11 oktober       Kerk en schooldienst (Herv. Kerk Renkum)
21 oktober       OfficiŽle opening van de school om 12.00 u.
23 oktober       ReŁnie van 19.00 tot 21.00 u.

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen