Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

5

24 september 2015

    

Minitheater

Komende week starten we weer met het minitheater. Groep 8 geeft de aftrap om 11.30 u. in het speellokaal. De ouders van groep 8 zijn dan welkom om het minitheater bij te wonen.
De eerste ronde van het minitheater is gepland. Op de kalender op onze website kunt u zien wanneer de groep van uw kind aan de beurt is. De ouders van de groep, die het minitheater verzorgt, zijn altijd welkom om het theater bij te wonen. Het theater begint steeds om 11.30 u.

Informatieavond

A.s. maandagavond 28 september houden wij weer onze jaarlijkse informatieavond. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Op deze avond willen wij u informeren over zaken die dit jaar van belang zijn in de groep van uw kind en op school. Vanaf 19.15 u. staat de koffie klaar. Het programma begint om 19.30 u. in het speellokaal. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 u. Welkom
19.35 u. Informatie over de schoolontwikkeling door Wim Koenen
20.00 u. Pauze
20.15 u. Informatie in de groepen.
Heeft u meerdere kinderen op onze school, dan mag u, als u dat wenst ook tussendoor wisselen van groep of later de informatie aan de leerkracht vragen. Wij hopen dat u allen komt.
Wij stellen het op prijs dat u zich vooraf even aanmeldt bij de groepsleerkracht of via
de e-mail: directie@airborneschool.nl.  

Formulieren hulpouders en update contactgegevens

Deze week heeft u twee formulieren ontvangen om in te vullen. Op het ene formulier kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons weer wilt helpen en met het andere formulier vragen wij u gewijzigde contactgegevens te vermelden. Wilt u beide formulieren dan binnen een week weer bij de groepsleerkracht inleveren?

Overblijfouders gezocht voor groep 2

Voor de maandag, dinsdag en donderdag zijn wij op zoek naar ouders, die om 12.00 u. tot ongeveer 12.20 u. met de kinderen uit groep 2 willen eten, zodat de juf even pauze kan nemen.
Ouders, die alleen op ťťn van deze dagen kunnen, worden ook uitgenodigd te reageren. Het is de bedoeling dat steeds 2 ouders samen met de kleuters eten. U kunt zich aanmelden door een e-mailtje te sturen naar directie@airborneschool.nl.

BSO Willemijn neemt haar intrek in onze lokalen op het plein

Het is fijn als buitenschoolse opvang (BSO) van kinderen bij de school kan gebeuren. Bij ons is nu de mogelijkheid ontstaan om BSO aan te bieden in de lege lokalen op het plein. Kinderopvang Willemijn zal deze opvang gaan verzorgen. In de komende weken zal Kinderopvang Willemijn de lokalen op het plein opknappen en inrichten. Wij verwachten dat half oktober de buitenschoolse opvang kan starten op onze locatie.

                                    

Schoolbibliotheek

Vanaf dit schooljaar werkt de school nauw samen met de bibliotheek in Renkum. Dit houdt in dat een deel van de collectie uit de bibliotheek bij ons op school gehuisvest is. Door op deze manier samen te werken hebben wij als school de mogelijkheid om de collectie gedurende het jaar te wisselen waardoor het voor de kinderen een feest blijft om te lezen.
De samenwerking heeft er ook toe geleid dat alle kinderen die nog niet lid waren van de bibliotheek nu kosteloos wel lid zijn gemaakt. De kinderen krijgen een eigen pasje en kunnen met dat pasje boeken lenen bij de bibliotheek in Renkum en Oosterbeek.
De kinderen, die al een pasje hadden, krijgen geen nieuwe, maar die kunnen hun eigen pas gewoon blijven gebruiken. Hun pas is nu gekoppeld aan onze school.
Doordat we deze samenwerking hebben, kunnen alle kinderen van onze school (dus ook de kinderen die al lid waren) nu boeken lenen en deze boete vrij inleveren. Mocht u dus een week te laat zijn met het boek terug brengen dan zitten daar geen kosten aan. Wel moet het boek binnen drie maanden terug zijn anders wordt de pas geblokkeerd.
De bibliotheek heeft voor het maken van de passen de leerlingenlijsten van voor de vakantie gebruikt. Het kan dus zijn dat een nieuwe leerling nog niet op de lijst stond en dus ook nog geen pasje heeft gekregen. De bibliotheek heeft inmiddels de meest recente lijsten ontvangen om ook voor hen een pasje te maken.
Mocht u bezwaar hebben tegen het lidmaatschap of nog vragen hebben hierover dan kunt u terecht bij Jule Verschoor-Holland (j.verschoor@airborneschool.nl).

OfficiŽle opening school en 50 jarig jubileum van de school

In week 43 willen we de officiŽle opening en het 50 jarig bestaan van onze school vieren.
De officiŽle opening hebben wij gepland op woensdag 21 oktober om 12.00 u. Na de officiŽle opening is er tot 15.00 u. open huis.
Tevens willen wij op vrijdagavond 23 oktober een reŁnie houden voor oud leerlingen en leerkrachten van de Airborneschool. Wilt u dit bericht doorgeven aan mensen die op de Airborneschool hebben gezeten of hebben gewerkt? Zij kunnen zich aanmelden per e-mail: directie@airborneschool.nl.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN EN LEERKRAJARIG :

25 september Meester Jaco
28 september Livio Agunbero groep 2
29 september Thijn Moons groep 6
29 september Juf Lysbeth
30 september Gijs Kremer groep 1
30 september Maxime Jager groep 7
30 september Niels Jansen groep 6
01 oktober Fleur Temmink groep 5
04 oktober Abby Willemsen groep 4
                                                               

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA
28 september   Informatieavond
30 september   Minitheater groep 8
  6 oktober       Studiemiddag team. Kinderen zijn ’s middags vrij vanaf 12.00 uur.
  7 oktober       Minitheater groep 5
11 oktober       Kerk en schooldienst (Herv. Kerk Renkum)
14 oktober       Minitheater groep 4
21 oktober       OfficiŽle opening van de school om 12.00 u.
23 oktober       ReŁnie van 19.00 tot 21.00 u.

 

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen