Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

15

10 december 2015

AGENDA

17 december   Kerstfeest, aanvang 19.00 u. in de hervormde kerk in Renkum
18 december   Groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
21 december t/m 1 januari Kerstvakantie
04 januari        Nieuwjaarsinloop vanaf 8.30 u.
07 januari        Luizencontrole
20 januari        Minitheater groep 7 aanvang 11.30 u.
27 januari        Minitheater groep 3 aanvang 11.30 u.                                           
                                   

Uitnodiging voor het kerstfeest

Graag nodigen wij u uit voor ons kerstfeest op donderdag 17 december in de Hervormde kerk in Renkum.
De viering begint om 19.00 u. De kinderen presenteren een Kerstjournaal. Leerlingen uit alle groepen
zullen u en jullie meenemen naar de actuele gebeurtenissen in en rond Bethlehem.
Op school wordt er natuurlijk al druk geoefend met toneel, muziek, zang en dans om er samen een echt feest van te maken.
Aan het einde van de viering wordt er gecollecteerd voor Warchild. Dit is het collectedoel waar we ook in de klassen aandacht aan besteden en het hele jaar geld voor ophalen (vraag uw kind er maar naar).
De viering duurt ongeveer een uur en na afloop wordt iedereen uitgenodigd om buiten een kopje warme chocolademelk te drinken.
Er is oppas geregeld voor kinderen jonger dan 4 jaar in een zaal bij de kerk.
Komt allen te samen!

Honden op het schoolplein

Er zijn kinderen op school die bang zijn voor honden. Ook moeten wij een enkele keer wat van een hond opruimen. Daarom verzoeken wij ouders en mensen, die de oppas verzorgen, om geen hond mee te nemen op het schoolplein.

Kerstbuffet

Op vrijdag 18 december willen we in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) weer tijdens de lunch een kerstbuffet houden. De kinderen en leerkrachten nemen dan iets te eten of te drinken mee en samen genieten we van dit kerstbuffet. We doen dit al een aantal jaren op deze manier en vinden het samen met de kinderen een gezellige afsluiting van de afgelopen periode. Wilt u uw kind iets mee wilt geven voor dit buffet?

                                                      

Ontwikkelingen in groep 1

Op dit moment vervangt juf Truus de Gelder juf Margreeth in groep 1. Juf Truus kan dit helaas maar tot de kerstvakantie doen. Daarna krijgt zij een benoeming op een andere school.
Juf Margreeth is met de re-integratie bezig om haar lesgevende taken in groep 1 weer op te pakken, maar dit vraagt nog wel enige tijd. De arbo-arts heeft aangegeven dat juf Margreeth in ieder geval tot de voorjaarsvakantie vervangen moet worden. Juf Margreeth heeft zo de tijd om stap voor stap activiteiten in groep 1 op te pakken.
Dit betekent dat wij op zoek zijn gegaan naar een nieuwe vervanger. Dit is Francis van Lent geworden. Francis heeft enkele jaren geleden bij ons stage gelopen en heeft toen een goede indruk achtergelaten. Francis heeft lio-stage gelopen in groep 1 en heeft daarna meerdere invalbanen gehad in de kleuterbouw. Wij hebben met Francis weer een goede vervanger gekregen voor juf Margreeth.
Donderdag 17 december nemen we afscheid van Juf Truus. Wij danken haar voor haar goede inzet in de afgelopen maanden in groep 1.

Oproep mensen voor PR commissie

Wij zijn op zoek naar mensen, die willen meedenken over hoe de school zich naar buiten kan presenteren. Denk aan: de website, nieuwsbrieven, artikelen voor de krant, sociale media, enz. Wie heeft hier beroepshalve ervaring mee en wil onze school hierbij helpen? U kunt zich aanmelden bij Wim Koenen, directie@airborneschool.nl.


HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

11 december   Lorenzo ter Horst groep 3
11 december   Cate Oosterveld groep 5
12 december   Emma Sabandar groep 8
13 december   Evert Jan de Kruijf groep 3
                                                                       

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen