Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

16

17 december 2015

 

AGENDA

18 december  Groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
21 december t/m 1 januari Kerstvakantie
04 januari       Nieuwjaarsinloop vanaf 8.30 u.
07 januari       Luizencontrole
20 januari       Minitheater groep 7 aanvang 11.30 u.
27 januari       Minitheater groep 3 aanvang 11.30 u.

                                

Kerstfeest 2015

In de afgelopen adventsweken speelde het thema Tijd een belangrijke rol in onze godsdienstlessen.
Met de kinderen dachten we deze weken na over dit thema. Dat begon heel concreet: Hoe laat word je
’s ochtends wakker? En hoe laat ga je naar school? We ontdekten ook wat voor tijd de adventstijd is. Adventskaarsen laten zien dat de tijd bijna vervuld wordt: het licht is steeds duidelijker te zien. Met de oudere kinderen dachten we ook op een abstracte manier na over de tijd. Wat is tijd eigenlijk precies? Gaat de tijd altijd even snel? En waar blijft de tijd als wij hem niet bijhouden?
De evangelist Lucas vertelt veel over de tijd. Hij geeft van veel gebeurtenissen aan wanneer ze plaatsvonden: ‘Toen Herodes koning van Juda was’, ‘in de zesde maand’, ‘korte tijd later’, ‘in de tijd van keizer Augustus…..’. Daarmee laat Lucas zien dat het niet zomaar verhalen zijn. Ze spelen zich af op een concreet moment, op een concrete plaats.
Zijn verhalen roepen ook de vraag op: Wat voor tijd was het eigenlijk precies? Was het echt de tijd van koning Herodes? Of was het tijd voor iets anders? In het projectlied wordt het als volgt verwoord:

Wij weten hoe laat het is
want in de geschiedenis
Van koning en keizer begint een verhaal:
Het licht zal gaan schijnen voor ons allemaal.

Ook wij kunnen ons afvragen: ‘In wat voor tijd leven wij nu?’
Op het journaal horen en zien we elke dag vele vluchtelingen op de vlucht voor geweld en vernietiging. Mensen die alles moesten achter laten. Zij zijn op zoek naar veiligheid en een dak boven hun hoofd. Het licht lijkt voor deze mensen heel ver weg. Gelukkig zijn er mensen in de Europese landen, die hulpvaardig deze mensen opvangen. Zij zijn een lichtje voor deze vluchtelingen.

In de concrete wereld van koning Herodes en keizer Augustus en al die andere mensen, begint iets nieuws Het licht van God komt dichter bij. Laten wij dat licht van Jezus volgen en onze medemens helpen als die hulp nodig heeft. Het wordt tijd voor kerst.

                                                               

               Het team van de Airborneschool wenst u gezellige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2016.


Kerstbuffet

Morgen vrijdag 18 december willen we in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) weer tijdens de lunch een kerstbuffet houden. De kinderen en leerkrachten nemen dan iets te eten of te drinken mee en samen genieten we van dit kerstbuffet. We doen dit al een aantal jaren op deze manier en vinden het samen met de kinderen een gezellige afsluiting van de afgelopen periode. Wilt u uw kind iets meegeven voor dit buffet?

                                         

Nieuwjaarsinloop

Op maandag 4 januari vindt de inmiddels traditionele Nieuwjaarsinloop plaats.
Onder het genot van een hapje en drankje kunnen kinderen, ouders en leerkrachten elkaar dan het allerbeste wensen voor het jaar 2016.
Om het allemaal goed te laten verlopen zullen er 4 groepen om de beurt naar het speellokaal gaan. Dit ziet er als volgt uit:
08.30 – 08.50 uur groep 1, 3, 5 en 7
08.50 – 09.15 uur groep 2, 4, 6 en 8
U bent van harte welkom vanaf 08.30 uur.

Kerstattentie

Bij het vieren van het kerstfeest is omzien naar elkaar ook belangrijk. Het is inmiddels een traditie dat kinderen van onze school een kerstattentie brengen bij de oudere bewoners van De Hucht en het Dorrestijnplantsoen. Deze week hebben de groepen 6 en 7 leuke kerstattenties gemaakt. Vandaag hebben de kinderen deze attenties bij de bewoners gebracht. Een klein gebaar kan soms veel doen.

Kledingactie groep 8

In het kader van het thema Kleding hebben enkele kinderen van groep 8 een kleding inzamelingsactie georganiseerd voor de vluchtelingen in ons land. Maandag heeft u hierover een berichtje ontvangen. De leerlingen zijn erg blij en dankbaar dat u aan deze oproep gehoor heeft gegeven. Zie hieronder het resultaat. Alle gevers hartelijk dank.

                                             


Project schoenmaatjes

Denkt u nog aan het project schoenmaatjes. Een mooie kerstgedachte is om een schoenendoos te vullen voor een leeftijdsgenootje in een land waar ze het niet zo goed hebben.
Er zijn nog aanmeldformulieren over. Dus schroom niet om meerdere dozen te vullen. De aanmeldformulieren kunt u halen bij juf Greetje.
maandag 4 januari en dinsdag 5 januari kunnen de schoenendozen op school ingeleverd worden bij juf Greetje.
                                                     

HOERA! KOMENDE WEKEN ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

21 december   Tim Braber groep 8
23 december   Alicia Bosland groep 1
23 december   Jill Raven groep 8
25 december   Bobbie Gerrits groep 1
28 december   Sven Jurrius groep 1
30 december   Max Donselaar groep 5
04 januari        Bram Fransen groep 6

                                                          

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

 

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen