Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

17

7 januari 2016

AGENDA

20 januari     Minitheater groep 7 aanvang 11.30 u.
27 januari     Minitheater groep 3 aanvang 11.30 u.
04 februari   Studiemiddag team, de leerlingen zijn vanaf 12.00 vrij.
09 februari   Contactavond, groep 8 definitief schoolkeuze adviesgesprekken
11 februari   Contactavond, groep 8 definitief schoolkeuze adviesgesprekken
15 februari   MR
22 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie
29 februari   Eerste schooldag na de vakantie

                         

Nieuwjaarsinloop

Afgelopen maandag zijn wij het nieuwe jaar gestart met een gezellige nieuwjaarsinloop. Fijn dat ook ouders van de gelegenheid gebruik maakten om elkaar nieuwjaar te wensen.

Thema “De Ruimte”

Deze week zijn wij gestart met het nieuwe thema “De Ruimte”.
De groepen 1 en 2 zijn op zoek naar 2 autostoeltjes, helmen en witte overalls om te gebruiken in onze ruimtecapsule. De kinderen mogen boeken, speelgoed en andere dingen, die betrekking hebben op de ruimte, meenemen naar school. Het zou leuk zijn als er ook mee gespeeld mag worden. Als dat niet kan, kunnen we de materialen ook goed gebruiken voor de verteltafel of thematafel. De kleutergroepen sparen ook doppen van flessen (metaal en plastic) en keukenrollen om raketten en andere ruimtevoertuigen mee te maken.
Misschien zijn er ouders of familieleden van de kinderen die iets kunnen vertellen op school over het thema “De Ruimte”. U kunt dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Dit laatste geldt trouwens voor alle groepen.

Vulpennen

Vanaf 2e helft van groep 4 schrijven de leerlingen op school met een vulpen. De vulpen helpt een kind om zich een goede schrijfmotoriek eigen te maken. De vulpennen, die wij gebruiken, zijn zo gevormd dat de kinderen automatisch een goede pengreep hebben. Tevens helpt een vulpen om minder hard op een pen te drukken. Hierdoor ga je soepeler schrijven.
Kinderen met motorische problemen hebben soms nog een andere pen nodig.
Na de verhuizing bleek dat niet elk kind meer een vulpen had. Daarom hebben wij voor deze kinderen nieuwe vulpennen gekocht. De pennen zijn erg prijzig. Als een kind de pen stuk maakt of kwijt raakt dan krijgt het kind van ons een nieuwe vulpen tegen betaling van 5 euro.

                                                

Nieuwe leerlingen

Deze week hebben we 3 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Dit zijn:
Bram Fransen in groep 6
Phileine Slicher en Luuk van Leersum in groep 1.

Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne tijd toe op onze school.

War Child

Zoals u weet sparen we dit schooljaar voor War Child. Elke maandag kunnen de kinderen voor dit goede doel geld meenemen. Samen met gaven tijdens de schoolopening, 50 jarig jubileum van de school en de kerstcollecte is een bedrag van 700 euro opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt naar War Child. Wij blijven dit schooljaar doorsparen voor War Child. Geeft u uw kind elke week ook wat mee voor het goede doel?

Project Schoenmaatjes

Dit jaar zijn er 20 schoenendozen ingeleverd voor kinderen in ongunstige omstandigheden in het buitenland. Juf Greetje heeft de dozen ingeleverd bij het inzamelpunt. Iedereen, die een schoenendoos heeft ingeleverd, willen we hartelijk danken. U/jij hebt een kind blij gemaakt.

HOERA! DEZE WEEK WAREN EN KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN EN JUF JARIG :

2 januari Juf Greetje
4 januari Bram Fransen groep 6
5 januari Jestin Hofman groep 7
6 januari Serena van Baren groep 1
6 januari Darwin Bosters groep 5
6 januari Sterre Olthof groep 3
7 januari Tristan van Toorenburg groep 8

                                                                          

Van harte gefeliciteerd!

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen