Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

Uitnodiging ouderavond

  29 februari 2016

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Voor de voorjaarsvakantie heeft u onderstaande uitnodiging ontvangen.
De eerste aanmeldingen zijn binnen gekomen, maar wij nemen aan dat er veel meer ouders/verzorgers naar deze boeiende ouderavond willen komen. Daarom stuur ik u deze herinnering, met het verzoek u z.s.m. aan te melden.

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse thema ouderavond op maandag 7 maart.

Het thema is:

                             HET BELANG VAN BEWEGEN VOOR DE HERSENONTWIKKELING;
                                                    BETER LEREN (EN SCHRIJVEN)

Onze vakdocent Kitty van de Vrede, specialist op dit gebied, zal u informeren over de motorische ontwikkeling van kinderen en vervolgens over de koppeling tussen bewegen en het activeren van de samenwerking tussen de hersenenhelften. Met andere woorden hoe leren we?
De nieuwste wetenschappelijke inzichten op dit gebied worden besproken.
Het belooft een interessante avond te worden.

Wij beginnen om 20.00 u. in het speellokaal van onze school.

U kunt zich voor deze avond opgeven door onderstaand strookje in te vullen en bij de groepsleerkracht van uw kind in te leveren. U mag ook e-mailtje sturen naar directie@airborneschool.nl. 

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team,

Wim Koenen

……………………………………………………………………………………………………………

Ik/wij kom(en) naar de ouderavond op maandag 7 maart met ……… perso(o)n(en).

Naam: …………………………………………

Mijn kind(eren) zit(ten) in groep: ……………………………………………


Dit strookje inleveren bij de groepsleerkracht.

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen