Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

35

2 juni 2016

 AGENDA

8 juni Minitheater groep 4
9 juni Afscheid meester Wim Koenen
15 juni Studiedag: alle kinderen zijn die dag vrij.
16 juni Alle groepen bezoeken Sjabbens
21 juni Sport- en Speldag


AANWEZIGHEID RUUD SEUREN

De aanwezigheid van de interim-directeur in week 23:
Dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 juni


WARCHILD

In de maanden april en mei is er voor Warchild een bedrag van € 39,24 bij elkaar gespaard. Hartelijk dank namens Warchild.


HERINNERING: AFSCHEID MEESTER WIM KOENEN

Op donderdag 9 juni willen we als school afscheid nemen van meester Wim als directeur van onze school.
Dit doen we met de kinderen van 13.30 uur tot 14.30 uur. Vanaf 14.30 uur hebben de ouders ook de gelegenheid om afscheid van meester Wim te nemen. Dit kan dan tot 15.30 uur.
Denkt u nog even aan geld voor een mooi cadeau voor meester Wim? Uw kind kan het aan de leerkracht afgeven.


TOETSEN

De komende weken staan voor alle groepen weer de nodige toetsen uit ons leerlingvolgsysteem van het CITO voor de deur. Voor ons een vast moment om te kijken waar de leerlingen nu staan, hoeveel ontwikkeling ze dit jaar hebben doorgemaakt en waar nog puntjes liggen waar we met elkaar mee aan de slag moeten. Ook al zijn de toetsen soms iets anders dan de toetsen die onze methodes geven, toch is het eigenlijk niks om je zenuwachtig voor te maken! We gaan er gewoon van uit dat iedereen zijn best doet en “meer kan je niet doen!”
Het is voor ons wel prettig als alle kinderen er dan zijn. Dus als u daaraan mee zou willen werken? Graag!


VAKANTIEROOSTER

Het vakantierooster voor het schooljaar 2016/2017 kunnen we nog niet bekend maken. Het moet eerst goedgekeurd worden door de MR. We hebben ook rekening te houden met de vakanties van de scholen in het dorp.


SJABBENS

In het kader van ons thema mogen we met z'n allen gaan sporten bij Sjabbens!
Dit gaat plaatsvinden op donderdag 16 juni.
Het kleding advies voor deze lessen luidt:

Groep 1,2,5,6: Judo korte broek en (oud) T-shirt, blote voeten
Groep 3,4: BTM korte broek en T-shirt, sportschoenen
Groep 7,8: Fitness korte broek en T-shirt, sportschoenen, handdoek voor op de toestellen


ER IS ER EEN JARIG

8 juni Merijn van Driel groep 5
8 juni Joey Gillet groep 7

Allebei een hele fijne verjaardag gewenst!

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen